• Tietoisku

  Koirat hyötyvät koiraperäisistä maitohappobakteereista

  Suoliston hyvinvoinnissa maitohappobakteerien lajikohtaisuus on valttia

  Ihminen ei valitse itselleen apteekin lemmikin hoitovalmisteiden puolelta omaan käyttöön maitohappobakteereita, miksi siis käyttää koiralle mitään muuta kuin koirien omista bakteerikannoista eristettyä ja kehitettyä koirien maitohappobakteerivalmistetta?

  Koiranmaitohappobakteerikantojen olemassaolo huomattiin 80-luvulla. Suomessa ollaan edelläkävijöitä koirien hyödyllisten maitohappobakteerikantojen tutkimisessa ja kartoittamisessa. Vetcaren mikrobiologi Shea Beasley teki väitöskirjansa eläinten maitohappobakteereista ja niiden hyödyntämisestä. Aito kiinnostus johti laajempaan koiran maitohappobakteerikantojen kartoittamiseen.

  Koirien suoliston normaalia mikrobistoa tukevia kantoja on nyt pystytty tunnistamaan, eristämään ja hyödyntämään tuotekehityksessä. Samalla on selvinnyt, miksi toinen koira on varsinainen teräsvatsa, kun taas toisilla tuntuu vatsa olevan löysällä tämän tästä. Koirien näytteistä on saatu selville, että näillä teräsvatsaisilla koirilla löytyy yhtä tärkeää maitohappobakteeria suolistostaan, kun taas toisilla niitä on vähän tai niitä ei ole laisinkaan (Beasley ym 2006).

  Koiran maitohappobakteerit löydettiin 80-luvulla.
  Koiran maitohappobakteereiden olemassaolo huomattiin 80-luvulla.

  Koiran maitohappobakteerit koirilta koirille

  Aiemmin käytössä olleet koirien maitohappobakteerivalmisteet ovat sisältäneet pääsääntöisesti ihmisperäisiä tai muista eläinlajeista peräisin olevia bakteerikantoja. Jokaisella lajilla on kuitenkin omat kantansa, jotka parhaiten täyttävät lajikohtaiset tehtävät suolistossa. Koirien lajikohtaisten hyödyllisten maitohappobakteerikantojen tunnistaminen on johtanut meillä Suomessa maailman laajuisesti ainutlaatuiseen ratkaisuun tasapainottaa koiran suoliston toimintaa.

  Hyödyllisiä koiran maitohappobakteerikantoja on eristetty terveiltä koirilta ja niitä on hyödynnetty ensin koiran omassa Canius® -maitohappobakteerivalmisteessa ja nyt tuoteparannusten yhteydessä uudessa Canius® Plus -valmisteessa. Canius® sekä Canius® Plus molemmat sisältävät kolmea koirista eristettyä hyödyllistä maitohappobakteerikantaa ja antamalla niitä koirille, joiden suolistossa niitä ei ole tai määrä on vähäinen, saadaan niiden määrää suolistossa lisättyä ja tuettua suoliston normaalitoimintaa (Manninen ym 2006).  

  Koiran maitohappobakteerit – herkät hyvinvoinnin puolustajat

  Maitohappobakteereilla on tärkeä rooli osana suoliston mikrobistoa. Ne osallistuvat esimerkiksi ruoan hajottamiseen, mm. rasvojen pilkkomiseen ja vitamiinien tuottamiseen sekä myös tärkeään yhteistyöhön terveen vastuskyvyn ylläpitämisessä yhdessä limakalvon epiteelisolujen ja immuunipuolustukseen kuuluvien solujen kanssa. Hyödylliset koiran maitohappobakteerikannat myös vievät suotuisaa elintilaa haitallisilta bakteereilta. Voisi todeta, että suolistossa tontteja on rajoitetusti; mitä useampaa asuttaa hyödyllinen bakteeri, sen vähemmän jää tilaa haitallisille (Grzeskowiak ym 2015).

  Maitohappobakteerit ovat kuitenkin herkkiä ja niitä menetetään helposti. Siinä missä antibioottikuuri tepsii koiran haitallisiin bakteereihin, tuhoaa se myös hyödyllisiä suolistobakteereita. Maitohappobakteerien tasapaino voi myös järkkyä esimerkiksi ruokinnan muutoksien yhteydessä ja jopa koiralle stressaavat tilanteet voivat herkillä yksilöillä vaikuttaa niiden toimintaan. Maitohappobakteereita tulee siis nauttia säännöllisesti ja tärkeää on saada niitä riittävän pitkään antibioottikuurien jälkeen sekä muutostilanteissa.

  Koiran maitohappobakteerit kuolevat herkästi
  Koiran maitohappobakteerit ovat herkkiä muutoksille

  Koiran maitohappobakteerit vatsaa kuormittaviin tilanteisiin

  Koiran suoliston mikrobiston tasapaino voi järkkyä monesta syystä. Suolistoa kuormittavia tilanteita tulee vastaan ihan normaalissa koiran arjessa ja toisaalta myös normaaliarjen muutoksissa. Koirat ja niiden suoliston mikrobit, ovat yksilöllisiä kyvyssään sietää stressitekijöitä. Tästä johtuu erot siinä, kuinka hyvin koiran vatsan toiminta ja sitä kautta vastustuskyky kestää kuormitusta. Osaan tilanteista omistaja voi tuoda helpotusta tukemalla suoliston tasapainoa jo ennakolta.

  Koiran maitohappobakteerit sopivat moniin tilanteisiin
  Koiran maitohappobakteereita voi käyttää monissa eri tilanteissa.

  Useaa koiraa vaivaa aika ajoin ripuli. Koiramaailman kulinaristien mieltymykset ovat kovin erilaiset kuin meidän ihmisten. Lenkillä saattaa supernopea herkuttelija löytää omistajan huomaamatta vastustamattoman herkun, joka todellisuudessa on pilaantunutta ruoka-ainesta ja se päätyy kuormittamaan suoliston mikrobistoa. Yksilöllisesti koirat saattavat olla myös herkistyneitä tietyille ravintoaineille, jotka saattavat aiheuttaa suoliston ärtymystä ja löysävatsaisuutta. Gómez-Gallego ym. (2016) havaitsivat tutkimuksissaan, että maitohappobakteereista Lactobacillus-kannat lyhensivät ripulista toipumiseen kuluvaa aikaa koirilla. Toisaalta ne myös vähensivät haitallisten mikrobien määrää suolistossa. Parhaimmillaan Lactobacillus-kannat toimivat hyvinvoivan suoliston peruspilareina – ehkäisten täten ennalta myös suolistovaivoja. Pitkittyneessä ripulissa on aina oltava yhteydessä eläinlääkäriin sekä koiran nesteytyksestä on huolehdittava.

  Kiusalliset ilmavaivat

  Usein ilmavaivojen syy on paksusuoleen päässyt osittain pilkkoutumaton ruokasula, jota suolen bakteerit käyttävät hyväkseen muodostaen mm. kaasuja. Mikäli suoliston mikrobisto on tasapainossa, näin ei yleensä pääse tapahtumaan, sillä ruoka pilkkoutuu jo ohutsuolessa tehokkaammin. Vuonna 2016 tehtyyn tutkimukseen (Gómez-Gallego ym. 2016) osallistuneiden lemmikkikoirien omistajat raportoivat vähentynyttä kaasunmuodostusta ja oksentelua koirilla, jotka saivat koirista eristettyjä maitohappobakteereita (Lactobacillus-kantoja) verrattuna koiriin, jotka eivät saaneet koiraperäisiä maitohappobakteereita.

  Antibioottikuurit ja koiran maitohappobakteerit

  Tietyt lääkekuurit ovat välttämättömiä ja purevat hyvin haitallisiin bakteereihin, mutta valitettavasti myös herkkiin ja hyödyllisiin suolistobakteereihin. Siksi onkin erittäin suositeltavaa käyttää maitohappobakteereita antibioottikuurin jälkeen korvaamaan menetettyjä suoliston hyviä bakteereja. Antibioottikuurin aikana syntynyt tyhjä tila täyttyy suolistossa olevista mikrobeista, mahdollisesti myös antibioottiresistenteistä eli antibiooteille vastustuskykyisistä bakteerikannoista. Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että suoliston bakteerikanta saattaa kaventua jopa vuosiksi antibioottikuurin jälkeen (Harmoinen ym 2004). On myös tiedossa se, että maitohappobakteerit heikentävät ei-toivottujen bakteerien mahdollisuutta lisääntyä suolistossa (Grzeskowiak ym 2014).

  Koiran maitohappobakteerivalmistetta suositellaan annettavaksi vähintään kuukauden ajan antibioottikuurin jälkeen. Tällöin koiran luontainen bakteerikanta pääsee hakemaan tasapainoaan uudelleen. Maitohappobakteereita voi toki antaa myös antibioottikuurin aikana, mutta parhaimman hyödyn niistä saa, kun niitä käyttää vasta antibioottikuurin jälkeen, sillä osa maitohappobakteerikannoista tuhoutuu antibioottikuurin aikana, kuten esimerkiksi Lactobacillus-kannat.

  Antibioottihoidon jälkeen suositellaan koiran maitohappobakteereita
  Koiran maitohappobakteereita kannattaa käyttää antibioottihoidon jälkeen.

  Muutokset koiran elämässä

  Toinen koira rakastaa seikkailua ja uusia asioita, toiselle koiralle kaikki muutokset ovat kuormittavia ja sitä kautta vaikuttavat koko koiran hyvinvointiin suolistoa myöten. Matkustaminen, uuteen hoitopaikkaan meno tai vaikka remontointi omassa kotiympäristössä saattavat pistää koiran vatsan koetukselle. Nämä ovat usein tilanteita, jotka ovat ennakolta tiedossa ja omistajan tietäessä koiransa olevan herkkä, näihin voi varautua ennakolta ja ottaa tueksi maitohappobakteerikuurin. Ihmisille suositellaan maitohappobakteerikuurin aloittamista joitakin päiviä ennen matkustamista ja muita mahdollisia muutoksia ympäristössä ja ruokavaliossa. Tässä asiassa ihmisen ja koiran suoliston mikrobiston toimintaa pätevät samat säännöt.

  Koiran ruokavalion muutokset

  Koiran maitohappobakteerit ovat oman alansa spesialisteja eli ne tottuvat käsittelemään juuri sitä ruokaa, jota koira syö. Maitohappobakteerit ovat myös hieman hitaita mukautumaan uuteen, joten tästä syystä nopeat muutokset koiran ruokavaliossa saattavat pistää koiran vatsan sekaisin. Siksi ruokinnanmuutosten yhteydessä olisi hyvä antaa koiralle maitohappobakteereita jo joitain päiviä ennen ruoan vaihtoa ja jatkaa maitohappobakteereiden antoa viikon ajan.

  Pennut ja tiineys

  Samoin kuin meillä ihmisillä myös eläimillä on havaittu suoliston mikrobiston alkavan kehittyä jo sikiön ollessa kohdussa. Tällöin eläinlajista riippuen emon tietyt bakteerit kulkeutuvat sikiöön istukan kautta. Varhaisessa vaiheessa saadut hyödylliset mikrobit asuttavat pienen eläimen suoliston tehokkaasti ja positiivisesti vaikutukset näkyvät läpi koiran elämän (Rautava ym 2012, Jaber Alipopour ym 2018).

  Myös pennuille voi antaa koirien maitohappobakteereita
  Pennutkin hyötyvät koirien maitohappobakteereista

  Lähdeluettelo:

  Beasley et al: Lactic acid bacteria isolated from canine faeces. J Appl Microbiol 101: 131–138, 2006.

  Gómez-Gallego et al: A canine-specific probiotic product in treating acute or intermittent diarrhea in dogs: A double-blind placebo-controlled efficacy study. Vet Microbiol 25 (197):122-128, 2016.[PB1]

  Grzeskowiak et al: Pathogen exclusion properties of canine probiotics are influenced by the growth media and physical treatments simulating industrial processes. J Appl Microbiol 116 (5): 1308-1314, 2014.

  Grzeskowiak et al: Microbiota and probiotics in canine and feline welfare. Anaerobe 34: 14-23, 2015.

  Harmoinen et al: Orally Administered Targeted Recombinant Beta-Lactamase Prevents Amp.-Induced Selective Pressure on the Gut Microbiota: a Novel Approach to Reducing Antimicrobial Resistance. Antimicrobiol Agents Chemother 48 (1): 75–79, 2004.

  Jaber Alipopour et al: The composition of the perinatal intestinal microbiota in cattle. Nature Scientific Reports 8:10437, 2018.

  Manninen et al: Alteration of the Canine Small-Intestinal Lactic Acid Bacterium Microbiota by Feeding of Potential Probiotics. Appl Environ Microbiol Vol. 72 (10): 6539–6543, 2006.

  Rautava et al: Microbial contact during pregnancy, intestinal colonization and human disease. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 9: 565–576, 2012.