• Tietoisku

  Maitohappobakteerit ovat koiralle yhtä tärkeitä kuin ihmiselle

  Muuttuva ympäristö horjuttaa koiran suoliston mikrobiston tasapainoa

  Koiran suoliston hyvinvointi heijastuu suoraan sen terveyteen. Koirien fysiologia, ravintotarpeet ja suolisto, sen mikrobisto mukaan lukien, ovat muokkautuneet koiraeläimen evoluution myötä vähitellen nykytasolleen. Vaikka fysiologia ja ravintotarpeet ovat pysyneet miltei muuttumattomina viimeisten 50-vuoden ajan, on eläinten ruokinta ja lääkitys muuttunut tuona aikanaan valtavasti. Ruokinnan muutokset ja lääkityksen lisääntyminen ovat muokanneet suoliston mikrobistoa nopeassa tahdissa horjuttaen sen tasapainoa.

  Koiran suoliston mikrobistoon vaikuttavat tekijät

  Suoliston mikrobiston tulisi olla monipuolinen ja kullekin eläinlajille ominainen. Mikrobeiden keskinäiset suhteet saattavat vaihdella yksilöittäin. Suoliston mikrobistoon vaikuttaa se millaisen mikrobiston eläin on saanut syntymässään, miten sitä on lääkitty, millaista ruokaa se saa ja millaisessa ympäristössä se elää. Jollain koirilla on toisistaan poikkeavia mikrobikantoja, jotka voivat olla eläimen kannalta hyviä tai huonoja. Usein mikrobien ajatellaan olevaan haitallisia tai tautia aiheuttavia, vaikka tosi asiassa eläimelle haitallisia mikrobeita on vain murto-osa mikrobien kokonaismäärään nähden. Suurin osa mikrobeista on tuiki tarpeellisia ja ne osallistuvat eläimen jokapäiväisen terveyden ylläpitoon.

  Koiran suoliston mikrobistoon vaikuttavat monet tekijät

  Koiran suoliston mikrobiston tehtävät

  Suoliston mikrobistolla on paljon erilaisia tehtäviä: Se vaikuttaa ruoan pilkkomiseen ja siten ravinnon imeytymiseen. Ruoan pilkkoutumisen lopputuloksena muodostuu muun muassa aivoille tärkeitä lyhytketjuisia rasvahappoja. Myös osa elimistön tarvitsemista vitamiineista sekä kehon vastustuskyky muodostuvat yhteistyönä suolisto mikrobiston ja limakalvon solujen sekä immuunipuolustukseen kuuluvien solujen kanssa. Suoliston mikrobit asuttavat suoliston seinämiä. Pitämällä huolta siitä, että suolistossa vallitsee hyvien mikrobien populaatio, estetään haitallisten mikrobien pesiytyminen maha-suolikanavaan.

  Monipuolinen mikrobisto pitää koiran suoliston kunnossa

  Bakteereiden puute sairastuttaa, joten monipuolisesta suolistomikrobistosta kannattaa pitää hyvää huolta syömällä monipuolisesti. Suoliston mikrobit ovat viimeinen linkki ravinnon pilkkomisessa, ja niiden monipuolisuus riippuu siitä, miten monipuolista ruokaa tarjoat koirasi suolistolle. Myös turhia, mikrobeita tuhoavia lääkekuureja olisi syytä välttää. Antibioottikuuri olisi hyvä valita paikallisena eikä suunkautta otettuna, jos vain suinkin mahdollista. Vaikka suoliston oma mikrobisto olisikin jo päässyt kaventumaan oman koirasi kohdalla tai jopa pitempiaikaisesti koirasukupolvesta toiseen, on asialle silti aina tehtävissä jotain. Koiran suoliston mikrobistoa voi aina lisätä antamalla sille terveiden koirien mikrobeita. Turvallisia valintoja ovat koiraperäiset Lactobacillus sp ja Bifidobacterium sp -lajit, joiden on tiedetty jo pitkään olevan terveen suoliston perusta. Nyrkkisääntönä voidaan pitää mitä pitempään ongelma on ilmennyt, sen kauemmin suolistolla kestä hakea uusi terve tasapaino. Ensimmäiset pysyvät muutokset näkyvät muutaman kuukauden kuluttua ja noin 1,5 vuoden kuluttua suoliston mikrobisto on hakenut tasapainonsa.

  Monipuolinen mikrobisto pitää koiran suoliston kunnossa

  Lähde: Grzeskowiak L ym. Microbiota and probiotics in canine and feline welfare. Anaerobe 2015: 34, 14-23

  Seuraavassa tietoiskussa pureudumme siihen, miten syntyy teräsvatsaisia koiria.

  Suolistosanastoa:

  Suolisto = suu, nielu, mahalaukku, ohutsuoli, paksusuoli ja peräsuoli

  Mikrobi = yleensä paljaalla silmällä näkymätön pieneliö, joita ovat bakteerit, virukset, arkkibakteerit, sienet eli homeet ja hiivat sekä alkueläimet.

  Mikrobisto, mikrobiota = mikrobipopulaatio

  Maitohappobakteeri = maitohappoa tuottava bakteeri

  Probiootti = tutkitusti terveysvaikutteinen mikrobi. Termin käyttö vaatii viranomaisluvan.

  Prebiootti = sulamaton ruoan komponentti, joka edistää valikoivasti yhden tai useamman bakteerikannan kasvua.