• Opaskoirien terveyttä vaalitaan

  ”Pennut syntyvät yleensä opaskoirakoulussa ja ne luovutetaan 7-8 viikon ikäisinä kasvatusperheisiin. Vapaaehtoiset perheet pitävät omalla kustannuksellaan koiria, kunnes ne tulevat koulutukseen opaskoirakoululle”, johtaja Riitta Liimatainen kertoo.

  Yli vuoden ikäisenä koira testataan kahden viikon mittaisessa testissä koululla.

  ”Testaajina toimivat aina samat kaksi henkilöä, jotta kriteerit pysyisivät samanlaisina kaikissa testiryhmissä. Testit läpäisseet koirat siirtyvät koulutettavaksi opaskoiran tehtäviin”, Liimatainen sanoo.

  Opaskoiran kyynärpäät joutuvat koville

  Testeissä terveysosuus on oleellinen. Kyynärnivelet, lonkat ja selkä kuvataan ja tehdään yleinen terveystarkastus. Jos koiralla on pahoja allergioita, ei sitä voida ottaa koulutukseen.

  ”Joskus allergia puhkeaa myös kesken koulutuksen, silloin katsotaan tilanne erikseen. Stressi saattaa laukaista allergian ja se saattaa näin ollen hävitä koulutuksen jälkeen”, Liimatainen kuvailee.

  Jos koiralla on A-C-luokan lonkat, sitä voi kouluttaa, mutta kyynärpäiden on oltava puhtaat. ”Opaskoiran valjaankaaressa on tunnuttava veto, joten koiran työskentely on etupainotteista ja yleensä myös vinossa vasemmalla puolella. Siksi etuosa ja kyynärpäät joutuvat erityisen koville”, Liimatainen sanoo.

  Opaskoirille saattaa tulla jo varhain kyynärvammoja, vaikka ne olisivatkin olleet terveet. Viimeistään 6-7 vuoden iässä näkyy työ alkaa yleensä näkymään koirassa.

  Terveysongelmista Riitta Liimatainen mainitsee myös allergiat ja atopian. Ne ovat kuitenkin heillä vähentyneet viime vuosina, koska siitokseen on tarkkaan valittu koiria, joiden suvussa ei ole allergioita.

  Ravinto tärkeää

  Opaskoiria ruokitaan pääosin laadukkaalla kuivamuonalla. Näin varmistetaan kaikkien vitamiinien ja hivenenaineiden saanti oikeassa suhteessa. Myös painonsäätely on helpompaa. 20 % ravinnosta saa olla kotiruokaa makuvaihtelun takia.

  Opaskoirien hyvinvointia tarkastetaan säännöllisesti. Tarkastukset ovat myös ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa koiralle. Ylipaino on yksi tyypillisimpiä ongelmia, koska opaskoirina eniten käytetyillä labradorinnoutajilla on hyvä ruokahalu. Myös koirien kastrointi tai sterilointi vähentää energian tarvetta.

  ”Koiramme ovat pääosin terveempiä, koska vastustamme sairauksia valitsemalla tarkkaan siitoskoirat. Me kasvatamme vain labradorinnoutajia, mutta ostamme tai saamme joskus myös muun rotuisia koiria, esimerkiksi kultaisia noutajia, isoja villakoiria tai snautsereita”, Liimatainen kertoo.

  Koiran ja ihmisen yhteistyön oltava saumatonta

  Koirat aloittavat kouluttajalla neljän koiran koulutusryhmissä ja asuvat koulutusaikana koiratarhalla. Osa koirista viettää viikonloppuja tutussa perheessään. Koulutus kestää yhteensä vähintään 20 viikkoa.

  Ennen kuin koira luovutetaan tehtäviinsä, asiakas kurssitetaan näkövammaisten toimintakeskus Iiriksessä toimimaan koiran kanssa. Lisäksi kotipaikkakoulutuksessa käydään läpi tavallisimpia kävelyreittejä ja ympäristöä muutenkin.

  ”Ensimmäinen vuosi on tärkein. Siinä nähdään miten opaskoiran ja asiakkaan yhteistyö lähtee sujumaan. Koiravalinnat ovat tärkeitä, meidän pitää tuntea asiakas, jotta voimme valita hänelle sopivan koiran. Luonteiden on ikään kuin tasapainotettava toisiaan”, Riitta Liimatainen painottaa.

  Koirat jäävät viimeistään 12-vuotiaina eläkkeelle. Noin neljännes pääsee siihen ikään saakka, yleensä vaivoja tulee jo aiemmin.

  ”Koirat tsemppaavat viimeiseen asti, ne ovat loppuun saakka työkoiria. Vaikka koira olisi sairas, valjaat päällä se kokoaa voimansa ja tekee aina parhaansa. Niillä työskentely on koko elämä”, Liimatainen kuvailee.

  Eläkkeelle jäävä koira siirtyy usein toiseen perheeseen, sillä uuden opaskoiran kanssa se kärsisi sivuun jäämisestään liikaa.

  Kirjoittaja: Riitta Rautakoura

  Haastateltavana: Riitta Liimatainen, Opaskoirakoulun johtaja