• Tietoisku

  Terveen koiran suolistomikrobisto syntyy jo kohdussa

  Suoliston mikrobiston muodostuminen alkaa jo kohdussa

  Suolistomikrobisto alkaa muodostua jo ennen pennun syntymää. Turun yliopiston lastenlääkärit tutkivat odottavien äitien ja lasten terveyttä jakamalla raskaana olevat äidit kolmeen ryhmään, joista joko odottaville äideille tai vastasyntyneille annettiin probiootteja. Kolmas ryhmä ei saanut mitään. Perheitä seurattiin kymmenen vuoden ajan ja ne lapset, joiden äidit olivat saaneet raskauden aikana probiootteja, olivat merkittävästi terveempiä kuin verrokkiryhmät. Syy tälle osoittautui olevan tiettyjen mikrobien siirtyminen äidin istukan kautta lapsiveteen, jolloin sikiö altistui varhaiselle mikrobikontaktille (Rautava ym 2012).

  Suolistomikrobiston huolto jo ennen pennun syntymää

  Koska mikrobitutkimukset korreloivat yli eläinlajirajojen, havaittiin, että tietyt mikrobit edistävät kantoaikana myös syntyvien eläinjälkeläisten terveyttä (Jaber Alipopour ym 2018). Pitäisinkin tärkeänä huoltaa emän suoliston terveyttä hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta, sillä alateitse syntyvien pentujen ensisijainen mikrobilähde on emän suolisto. Terve emä jättää siis pennuilleen terveen mikrobipopulaation. Tämä näkyy niin ihon kuin suolistonkin mikrobitasapainossa.

  Tiineysajan ruokinnan suunnittelussa on paikka myös terveysvaikutteisille Lactobacillus– ja Bifidobacterium-kannoille. Tulevan emän mikrobistosta on hyvä huolehtia jo ennen synnytystä, jotta terveysvaikutteiset bakteerit tottuvat suoliston ympäristöön ja mahdollisesti ehtivät kiinnittyä suolen limakalvolle. Sektiolla syntyvien pentujen mikrobiston huollosta tulee pitää erityisesti huolta, ja pennuille tulisi antaa mahdollisimman nopeasti koirien omia Lactobacillus– ja Bifidobacterium-kantoja. Imevä pentu saa myös emältään jonkin verran syntymän jälkeen mikrobeja. Sektiolla syntyneillä lapsilla ulosteen mikrobisto kehittyy hitaammin ja eroaa ehkä pysyvästi luonnollisella tavalla syntyneiden lasten mikrobistosta vaikuttaen lapsuusiän astma- ja allergiariskiin (Lundelin ym 2017).

  Emän ruokinnalla on vaikutus suoliston mikrobistoon.
  Laadukkaalla ruoalla voi vaikuttaa koiran suoliston mikrobistoon.

  Pentujen vieroitus kiinteälle ruoalle saattaa aiheuttaa löysävatsaisuutta, jolloin maitohappobakteereista on usein apua. Tämä myös oivallinen ja luonnollinen aikaikkuna antaa pennulle terveysvaikutteisia Lactobacillus-kantoja suojaamaan suolistoa ja tehostamaan immuniteettiä elämän tulevilta koitoksilta.

  Suoliston mikrobisto vaikuttaa myös käytökseen

  Varhaisen mikrobialtistuksen vaikutuksia tutkivat myös neurologit. Suolistomikrobisto on havaittu ohjaavan immuunivasteen ja hermoston kautta aivojen toimintaa (Foster ym 2019). Pitkäaikaistutkimukset ovat osoittaneet, että varhaislapsuuden antibioottikuurit altistavat aikuisiän mielenterveysongelmille (Lavebratt ym 2019). Varhaislapsuuden mikrobiston muutokset heijastuvat nykytietämyksen mukaan muihinkin tulehduksellisiin neurologisiin ongelmiin ja tutkijat selvittävät voidaanko suolistomikrobiston Lactobacillus– ja Bifidobacterium – määriä muokkaamalla ja antibioottikuureja välttämällä vähentää esimerkiksi Alzheimerin taudin, Parkinssonin taudin ja autismin riskiä (Friedland 2015, Diaz Heijtz 2019, Kranevald 2019).

  Viitteet:

  Rautava S ym. Microbial contact during pregnancy, intestinal colonization and human disease. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 2012:9, 565–576 doi:10.1038/nrgastro.2012.144

  Foster J. Microbes and mood – Emerging roles for the microbiome in mental health. Mind Mood and Microbes. The 2nd International Conference on Microbiota Gut-Brain Axis. 17-18.1.2019 Netherlands.

  Lavebratt C. Early exposure to antibiotic drugs and risk for psychiatric disorders: a population-based study. Mind Mood and Microbes. The 2nd International Conference on Microbiota Gut-Brain Axis. 17-18.1.2019 Netherlands.

  Friedland R. Review Mechanisms of molecular mimicry involving the microbiota in neurodegeneration. J Alzheimers Dis. 2015:45(2):349-62. doi: 10.3233/JAD-142841.

  Diaz Heijtz R. Bacterial peptidoglycans during early life and risk for neurodevelopmental disorders. Mind Mood and Microbes. The 2nd International Conference on Microbiota Gut-Brain Axis. 17-18.1.2019 Netherlands.

  Kranevald. The microbiota-gut-brain axis and neurodegenerative diseases – focus on Parkinsson’s disease and Alzheimer disease. Mind Mood and Microbes 2nd. The International Conference on Microbiota Gut-Brain Axis. 17-18.1.2019 Netherlands.

  Jaber Alipopour M ym. The composition of the perinatal intestinal microbiota in cattle. Nature Scientific Reports 2018:8:10437 DOI:10.1038/s41598-018-28733-y

  Lundelin K ym. Long-term safety and efficacy of perinatal probiotic intervention: Evidence from a follow-up study of four randomized, double-blind, placebo-controlled trials. Pediatr Allergy Immunol. 2017:28(2):170-175.