• Aservo EquiHaler 343 mikrog/painallus inhalaationeste

    Hevosen vakavien kliinisten astmaoireiden lievittämiseen

    Eläin

    Hevonen