• Carepen vet 600 mg intramammaarisuspensio lypsävälle lehmälle

    Mikrobilääke, intramammaari lehmille.

    Eläin

    Nauta