• Equisedan vet 10 mg/ml injektioneste, liuos hevoselle 15 ml

    Injektiomuotoinen lääkevalmiste hevosen rauhoittamiseen

    Eläin

    Hevonen