• Ursoferran 200 mg/ml injektioneste, liuos, sialle 10 x 100 ml

    Rautaa sisältävä valmiste porsaille.

    Eläin

    Sika