• Tietoisku

  UC II – denaturoitumattoman kollageenin teho artriittihevosilla

  Tutkimuksen lähtökohdat

  50 ja 100 päivän käyttö
  – Vaikutus kipuun
  – Vaikutus liikkumiseen
  – Aineen käytettävyys ja käyttäjäkokemus

  Kuva 1: Pain face-mittaus tehtiin käyttäen tutkimuksissa testattua mittausmenetelmää: Dalla Costa, E et. al: Development of the Horse Grimace Scale (HGS) as a Pain Assessment Tool in Horses Undergoing Routine Castration. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0092281

  Tutkimuspopulaatio

  20 hevosta, ikähaarukka 4-21 vuotta, (k.a 12 v)
  14 hevosella eläinlääkärin diagnosoima artriitti (erilaisia)
  Kahdella hevosella nivelen ligamenttivaurio
  Neljällä hevosella omistajan epäilys artriitista
  6 oli saanut lääkityksen kuukauden sisällä tutkimuksesta

  Kivun mittaus ennen ja 50 pv sekä >100 pv Flexadin-käytön aloituksen jälkeen
  Omistajakysely
  – Pain face
  – Kipukäyttäytyminen

  Liikearviointi ennen ja 50 pv sekä >100pv Flexadin-käytön jälkeen
  – Omistajan arvio liikkumisesta ennen ja 50 pv sekä 100 pv käytön aloittamisen jälkeen
  – Vet score –eläinlääkärin tutkimus

  Aineen käytettävyys ja toimivuus
  – Omistajakysely syöttämisongelmista sekä oliko aineesta hyötyä vai ei

  Tulokset

  – Merkittävä parannus eläinlääkärin liikearvioinnissa (Ennen ka. 4,9, 50 pv jälkeen k.a 1,9, ja 100 pv jälkeen k.a 0,73, P<0,001). Lääkityillä tiputus oli suurempi sillä oireilua oli enemmän (6,8 vs. 2,6, ja 100 pv jälkeen 0,7), pelkällä kollageenivalmisteella olleilla pudotus myös merkittävä (4,0 vs. 1,3, ja 100 pv jälkeen 0,7, P<0,005)

  – Vähentyneet kipuoireet lähes 60% hevosista (painscore k.a ennen 3,0, 50 pv jälkeen 1,2, ja 100 pv jälkeen 0,79. Lisäksi neljällä hevosella (20%) ei ollut tunnistettuja kipuoireita ennen tutkimusta. Ensimmäinen tiputus oli tilastollisesti merkitsevä (P<0,05)

  – Kaikki artriittihevosten omistajat kokivat hyötyä valmisteesta ja arvioivat hevosen liikkumisen muuttuneen paremmaksi. Ilman artriittidiagnoosia kokemus hyödystä jäi laimeaksi

  – Vain yhdellä hevosella maku aiheutti ongelmia. Käytön keskeyttämisen jälkeen omistajat ovat raportoineet oireiden palaamisesta

  Kuva 2. Omistajakyselyssä mitattujen kipuoireiden tulokset ennen ja jälkeen 50 pv sekä 100 pv käytön. Kaikki omistajat eivät tunnistaneet hevosellaan kipuoireita, ja arvot olivat yleensä alhaisia. Ero käyttöä ennen ja sen jälkeen oli kuitenkin selkeä (k.a ennen 3,0, 50 pv 1,2 ja 100 pv 0,8).
  Kuva 3. Eläinlääkärin liikearvioinnin huomioiden määrän tulokset ennen ja jälkeen 50 pv sekä 100 pv käytön. Oireet ovat lieventyneet merkittävästi.

  Lue myös artikkelimme Uusi lähestymistapa nivelrikon hoitoon – immunologinen hoito