• Tietoisku

  UC II – denaturoitumattoman kollageenin teho artriittihevosilla

  Kenttätutkimuksessa selvitettiin UC II tyypin denaturoitumattoman kollageenin tehoa artriitista eli nivelrikosta kärsivillä hevosilla.

  Tutkimuksen lähtökohdat

  50 ja 100 päivän käyttö
  – Vaikutus kipuun
  – Vaikutus liikkumiseen
  – Aineen käytettävyys ja käyttäjäkokemus

  Kuva 1: Pain face-mittaus tehtiin käyttäen tutkimuksissa testattua mittausmenetelmää: Dalla Costa, E et. al: Development of the Horse Grimace Scale (HGS) as a Pain Assessment Tool in Horses Undergoing Routine Castration. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0092281

  Tutkimuspopulaatio

  *20 hevosta, ikähaarukka 4-21 vuotta, (k.a 12 v)
  *14 hevosella eläinlääkärin diagnosoima artriitti (erilaisia)
  *Kahdella hevosella nivelen ligamenttivaurio
  *Neljällä hevosella omistajan epäilys artriitista
  *6 oli saanut lääkityksen kuukauden sisällä tutkimuksesta

  Kivun mittaus ennen ja 50 pv sekä >100 pv Flexadin-käytön aloituksen jälkeen
  Omistajakysely
  – Pain face
  – Kipukäyttäytyminen

  Liikearviointi ennen ja 50 pv sekä >100pv Flexadin-käytön jälkeen
  – Omistajan arvio liikkumisesta ennen ja 50 pv sekä 100 pv käytön aloittamisen jälkeen
  – Vet score –eläinlääkärin tutkimus

  Aineen käytettävyys ja toimivuus
  – Omistajakysely syöttämisongelmista sekä oliko aineesta hyötyä vai ei

  Tulokset

  – Merkittävä parannus eläinlääkärin liikearvioinnissa (Ennen ka. 4,9, 50 pv jälkeen k.a 1,9, ja 100 pv jälkeen k.a 0,73, P<0,001). Lääkityillä tiputus oli suurempi sillä oireilua oli enemmän (6,8 vs. 2,6, ja 100 pv jälkeen 0,7), pelkällä kollageenivalmisteella olleilla pudotus myös merkittävä (4,0 vs. 1,3, ja 100 pv jälkeen 0,7, P<0,005)

  – Vähentyneet kipuoireet lähes 60% hevosista (painscore k.a ennen 3,0, 50 pv jälkeen 1,2, ja 100 pv jälkeen 0,79. Lisäksi neljällä hevosella (20%) ei ollut tunnistettuja kipuoireita ennen tutkimusta. Ensimmäinen tiputus oli tilastollisesti merkitsevä (P<0,05)

  – Kaikki artriittihevosten omistajat kokivat hyötyä valmisteesta ja arvioivat hevosen liikkumisen muuttuneen paremmaksi. Ilman artriittidiagnoosia kokemus hyödystä jäi laimeaksi

  – Vain yhdellä hevosella maku aiheutti ongelmia. Käytön keskeyttämisen jälkeen omistajat ovat raportoineet oireiden palaamisesta.

  Lue myös artikkelimme Uusi lähestymistapa nivelrikon hoitoon – immunologinen hoito