• Kysymyksiä ja vastauksia koiran E-vitamiinin tarpeesta

  Mitä on E-vitamiini?

  E-vitamiini kuuluu tokoferoleihin, joita on 8 eri isomeerimuotoa, joista α-tokoferoli on biologisesti aktiivisin. E-vitamiinia esiintyy sekä luonnollisessa että synteettisessä muodossa. Luonnollinen E-vitamiini imeytyy tutkimusten mukaan paremmin, joten koiran elimistö voi paremmin hyödyntää luonnollisessa muodossa olevan E-vitamiinin. Vetcare E-vitamiinissa -valmisteessa E-vitamiini on luonnollisessa muodossa.

  Mihin koira tarvitsee E-vitamiinia?

  Koira tarvitsee E-vitamiinia, joka on yksi tärkeimmistä antioksidanteista, normaaliin aineenvaihduntaan, kasvuun ja kehitykseen, vastustuskyvyn ylläpitoon ja hormonitoimintaan. Koiran elimistö ei voi itse muodostaa E-vitamiinia, eikä sitä välttämättä saa riittävästi ravinnosta, joten useat koirat hyötyvät E-vitamiini täydennyksestä.

  Mitä antioksidantit ovat?

  Antioksidantit ovat välttämättömiä elimistön terveenä säilymiselle. Ne ovat yhdisteitä, jotka estävät vapaita radikaaleja hapettamasta elimistölle tärkeitä rasvahappoja, lipoproteiineja, solukalvojen rakenteita ja DNA:ta.

  Antioksidantteja, kuten A-, C- ja E- vitamiineja ihmiset saavat tuoreen ruoan mukana – erityisesti hedelmistä, vihanneksista, kasviöljyistä ja pähkinöistä. Imeytymisen jälkeen niistä tulee osa elimistön antioksidanttipuolustusta.

  Ravinnon rasvaliukoisista antioksidanteista tärkeimpänä pidetään E-vitamiinia, jota on kasviöljyissä ja täysjyväviljassa.

  Mitä ovat vapaat radikaalit?

  Vapaat radikaalit ovat atomeja tai yhdisteitä, joilla on pariton määrä elektroneja. Radikaalit reagoivat muiden yhdisteiden kanssa herkästi, koska ne pyrkivät muilta yhdisteiltä ”varastamaan” elektronin ulommalle elektronikuorelleen. Elimistössä tämä tapahtuma vahingoittaa molekyylejä tai solurakenteita ja vapaiden radikaalien aiheuttamaa vaikutusta kutsutaan tämän vuoksi hapetusstressiksi.

  Miten hapetusstressin aiheuttamat vauriot näkyvät koirassa?

  Atooppinen ihotulehdus on tyypillinen esimerkki hapetusstressin aiheuttamista vaurioista. Arviolta joka kymmenes koira kärsii jossain määrin atooppisesta ihotulehduksesta. Ihotulehduksen syntyyn vaikuttavat perinnöllisyystekijät, ihon puolustussysteemin heikkoudet, ihon rakennevauriot, bakteerikanta ja hapetusstressi.

  Kuinka E-vitamiini toimii iholla?

  E-vitamiini toimii iholla rasvojen hapettumista vastaan ja suojaa solukalvoja vapailta radikaaleilta. E- vitamiinin on tieteellisesti todettu parantavan potilaan kliinistä vointia; ihomuutokset kuten ihovauriot, punoitus, paksuuntuminen ja karvattomuus vähenevät. Kun koira kärsii ihotulehduksista, tulisi sen ravinnon sisältöön kiinnittää erityistä huomiota.

  Erityisesti talvella koirien iho ja tassut ovat kovalla rasituksella. Asuntojen sisäilma on erittäin kuivaa kuivattaen koiran ihoa. Lisäksi pakkasella tassut kärsivät lumen kylmyydestä ja jään kuluttavasta vaikutuksesta.

  Kesällä paljon uivilla paksuturkkisilla koirilla esiintyy ihoon liittyviä vaivoja. Kostea turkki ja lämmin ilma luovat mikrobeille otolliset kasvuolosuhteet ja tästä saattaa olla seurauksena ihon pinnallinen tulehdus. Jo parin viikon E-vitamiinin päivittäisellä käytöllä on atooppisilla koirilla todettu merkittäviä muutoksia ihossa.

  Tukeeko E-vitamiini nivelten hyvinvointia?

  Hapetustressi voi näkyä myös koiran nivelissä. Ajan myötä nivelrustossa tapahtuvat vauriot nähdään lemmikin ontumisena ja jäykkyytenä. Nivelrikko syntyy vaiheittain nivelpintoja peittävän ruston hajoamisen seurauksena. Nivelruston korjautumiskyky on erittäin huono, eikä tuhoutunut rustokudos kykene uudistumaan. Nivelrikon syntyyn vaikuttaa useat eri tekijät ja hapetusstressi on ainoastaan yksi tekijä tässä tapahtumasarjassa. Nivelrikon oireina on nivelalueen kipu ja turvotus.

  E-vitamiini kulkeutuu nivelnesteeseen, missä se vähentää nivelruston tuhoutumista kiihdyttävien yhdisteiden määrää. E-vitamiinilla on myös todettu tutkimuksissa olevan nivelperäistä kipua lieventävää vaikutusta.

  Liittyykö hapetusrasitus koiran ikään tai rotuun?

  Ikääntyneet Seniori-ikäiset koirat hyötyvät E-vitamiinista, koska vitamiinilisällä voidaan hidastaa ikääntyneiden koirien hapettumisreaktioiden aiheuttamia rappeumamuutoksia.

  Hapetusrasitus on monen tekijän summa. Voidaan ajatella, että elimistö kykenee tiettyyn pisteeseen asti suojautumaan hapetusrasitukselta elimistön antioksidanteilla. Mitä voimakkaampi hapetusrasitus on, sitä paremmat antioksidanttipuskurit tulisi olla. Erityisen voimakasta hapetusrasitusta esiintyy työ- ja urheilukoirilla.

  Mitkä koirat erityisesti hyötyvät E-vitamiinilisästä?

  E-vitamiinilisästä hyötyvät erityisesti raskasta työtä tekevät työ- ja harrastuskoirat. Näitä ovat esimerkiksi palvelus-, valjakko-, agility- tai metsästyskoirat.

  Esimerkiksi, metsästykseen käytettävä ajokoira saattaa ajaa jänistä useita tunteja peräkkäisinä päivinä, jolloin koiran elimistö altistuu pitkäkestoiselle hapetusstressille. Fyysisessä rasituksessa elimistön hapenkulutus kasvaa moninkertaiseksi lepotilaan verrattuna, samalla kasvaa myös reaktiivisten happiradikaalien muodostus ja siten hapetusstressi. Happiradikaalien aiheuttamilla kudosvaurioilla onkin muiden tekijöiden ohella merkittävä osuus harjoittelun jälkeisestä lihassärystä ja –vaurioista. E-vitamiini palasmassa, lihaksissa ja muissa kudoksissa vähentää näitä hapetusstressin aikaansaamia vaurioita ja edistää siten koirien suorituskykyä ja palautumista.

  Toisena esimerkkinä äärimmäisistä olosuhteista edustaa Alaskassa pidettävä valjakkokoirakilpailu, jossa valjakko kulkee 10 päivän aikana noin 1800 kilometrin matkan. Matkalle lähteneistä 1000 rekikoirasta noin puolet keskeyttää tämän vaativan matkan.

  Kolme amerikkalaista yliopistoa suoritti yhteistutkimuksen valjakkokoirakilpailuun osallistuneiden koirien E-vitamiinitasoista ja tasojen vaikutuksista suorituskestävyyteen. Koirat, joilla oli korkea E-vitamiinitaso, selviytyivät paremmin matkan rasituksista ja näiden koirien keskuudessa keskeyttämisprosentti oli merkittävästi alempi kuin koirilla, joilla E-vitamiinitasot olivat matkalle lähtiessä alhaiset.

  Valjakkokoirilla tehdyssä tutkimuksessa, jossa koirien ravintoa täydennettiin 400 IU / päivässä E-vitamiinia kuukauden ajan, oli vähemmän rasituksesta johtuvan oksidatiivisen stressin aiheuttamia vaurioita.

  Yhteenvetona voidaan siis todeta, että mitä suurempi rasitus, sen suurempi on E-vitamiinin tarve.

  Mistä omistaja voi tietää, että saako lemmikki riittävästi E-vitamiinia?

  Heikkolaatuiset teolliset kuivaruoat eivät välttämättä sisällä E-vitamiinia riittävästi. Mikäli koira syö kotiruokaa kuivaruoan lisäksi tai sen ravitsemus perustuu raakaruokaan, on sen E-vitamiinin saanti liian vähäistä.

  Saako raakaruokinnalla oleva koira luonnostaan E-vitamiinia tarpeeksi?

  Raakaruokinnalla olevat koirat eivät saa riittävästi E-vitamiinia, koska E-vitamiinia muodostuu ainoastaan kasvi- ja viljapitoisissa ravintolähteissä.

  Jos raakaruokinnalla oleva koira on samanaikaisesti ”aktiivinen harrastuskoira”, on E-vitamiinin vaje erittäin todennäköistä. Mitä enemmän koiran ravinto sisältää rasvoja, sitä tärkeämpää on riittävä E-vitamiinin saanti, koska E-vitamiini antioksidanttina estää rasvojen hapettumista eli ”härskiintymistä”. Tämä on tärkeää muistaa myös annettaessa koiralle ravinnon täydennyksenä rasvahappovalmisteita.

  Voiko omistaja antaa vahingossa liikaa E-vitamiinia koiralle?

  E-vitamiinia pidetään yleisesti vaarattomana eläimelle ja ihmiselle (AAFCO 2013/2014; NRC, 2006). E-vitamiinin enimmäissuositukset on poistettu viranomaissuosituksista ja suositusannosta on viime vuosina jopa nostettu (AAFCO 2013/2014). E-vitamiini on turvallisin rasvaliukoisista vitamiineista, eikä E-vitamiinin aiheuttamia yliannostuksia ole raportoitu koirilla.

  Viranomaisten ja useiden tutkimusten mukaan luonnollinen E-vitamiini ja alfa-tokoferoli on vaaraton koiralle, kissalle, kaniinille, apinalle ja sammakolle 200 mg (300 IU) elopainokiloa kohden (FASEB, 1975).

  Voidaanko E-vitamiinia antaa esim., tiineille koirille?

  Tiineen narttukoiran E-vitamiinitarve on merkittävästi muita suurempi, sillä narttu tarvitsee välttämättömiä vitamiineja sikiön kasvuun ja kehitykseen. Lisäksi ennen tiineyttä E-vitamiinilisällä voidaan pyrkiä tehostamaan lisääntymiskykyä.

  Kuinka paljon koira saa E-vitamiinia Vetcare E-vitamiinista?

  Vetcare E-vitamiinista yhdestä pumpun painalluksesta koira saa luonnollista E-vitamiinia 161 mg (240 IU). FASEB määritelmien mukaan tämä annostus on vaaraton koiralle.

  E-vitamiinitutkimuksissa on vuorokausiannosteluna ollut 147 IU – 619 IU (k.a. 344 IU) luonnollista RRR-alfa-tokoferolia 30-70 päivän ajan.

  Voinko käyttää Vetcare E-vitamiinia, mikäli minulla on käytössä E-vitamiinia sisältäviä täydennysrehuja tai teollista koiranruokaa?

  E-vitamiinia käytetään yleisesti säilöntäaineena sen antioksidanttivaikutuksen ansioista. Valmisteissa, joihin E-vitamiini on lisätty säilöntäaineeksi, sitä tarvitaan kyseessä olevan tuotteen rasvaliukoisten ainesosien säilymiseen. Näin ollen E- vitamiinia ei välttämättä ole tuotteessa riittävästi kattamaan koiran E-vitamiini tarvetta.

  Koiranruoissa puolestaan E-vitamiini on yleensä synteettisessä muodossa. Synteettisen E-vitamiinin imeytyminen on tutkimusten mukaan huomattavasti heikompaan kuin luonnollisen E-vitamiinin, jota koiran elimistö pystyy hyödyntämään tehokkaasti.

  Koiran E-vitamiinin tarve riippuu koiran iästä, sukupuolesta ja aktiivisuudesta, eikä tarpeelle ole yksiselitteistä vastausta. E-vitamiini on koiralle välttämätön vitamiini, joten sen tulee saada sitä ravinnosta.

  Luonnollinen vai synteettinen E-vitamiini?

  Luonnollinen E-vitamiini on imeytyvyydeltään huomattavasti synteettistä tehokkaampi.

  Vetcare E-vitamiini pähkinänkuoressa:

  Vetcare E-vitamiini on markkinoiden ainoita E-vitamiinivalmisteita, jossa E-vitamiini on luonnollisessa, hyvin imeytyvässä muodossa. E-vitamiini on kasviperäinen, ja se on eristetty soijasta. Tuote on kasviperäinen, jolloin se soveltuu paremmin myös allergisten koirien käyttöön. Raaka-aineet ovat GMO-vapaita.

  Valmisteen sisältämä 200 IU/ml E-vitamiinimäärä on monikäyttöinen, ja tuotetta voi käyttää kuuriluontoisesti tai säännöllisesti ylläpitoannoksella. Koska tuotteen pitoisuus on vakio ja tunnettu, on omistajan helppo lisätä tarvittava E-vitamiiniannos. Vetcare E-vitamiinin vakuumipumpun painallus on 1,2 ml, jolloin kerta-annos on 240 IU/ml (161 mg). Annoskoko on pieni ja pumppupullon ansiosta se on helposti annettavissa ruoan mukana.

  Vakuumipullossa tuote säilyy hyvin myös käytön aloittamisen jälkeen.

  Miten annostelen Vetcaren E-vitamiinia koiralleni?

  1 pumpun painallus 1x vrk (240 IU): Levossa tai kevyessä liikunnassa oleva aikuinen koira

  2 pumpun painallusta 1x vrk (480 IU): Vaativassa liikunnassa oleva aikuinen koira

  3 pumpun painallusta 1 x vrk (720 IU): Siitoksen käytettävä, tiine tai imettävä koira.

  E-vitamiinia annetaan kuureina tai eläinlääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.

  Lähteet:

  AAFCO 2013/2014: Proposed revisions edited per comments for 2014 official publication.

  Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB). 1975 Evaluation of the health aspects of tocopherols and a-tocopheryl acetate as food ingredients. Washington, DC: FASEB

  NRC 2006 Nutrient requirements of dogs and cats. The National Academis Press 2006, USA