• 1. Rekisterinpitäjä

  Nimi: Vetcare Finland Oy
  Y-tunnus: 0837963-3
  Postiosoite: Hiomotie 3 A, 00380 HELSINKI

  2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

  Nimi: Raisa Ala-Lipasti
  Postiosoite: Vetcare Oy, PL 26, 04601 Mäntsälä
  Sähköposti: raisa.ala-lipasti@vetcare.fi

  3. Rekisterin nimi

  Vetcare Finland Oy:n asiakasrekisteri

  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • palvelun toteuttaminen
  • asiakastapahtumien varmentaminen
  • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
  • markkinointi, analysointi ja tilastointi
  • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

  5. Rekisterin tietosisältö

  Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet
  • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
  • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
  • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot
  • asiakaspalautteet ja yhteydenotot
  • arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
  • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
  • mahdollisesti nauhoitetut asiakaspalvelupuhelu
  • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
  • mahdolliset luvat ja suostumukset
  • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
  • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

  6.    Säännönmukaiset tietolähteet

  Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
  • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
  • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

  Evästeet:

  Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (“cookies”).

  Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

  Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Vetcare Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Vetcare Oy:n yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

  Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.  Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

  • suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä
  • mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin

  Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  8. Rekisteröidyn oikeudet

  Tarkastus- ja oikaisuoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

  Kielto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto- ja oikaisu asioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 020 144 3360 (vaihde) tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

  9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Manuaalinen aineisto
  Manuaalista aineistoa ei ole.

  Sähköisesti tallennetut tiedot
  Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.