• 1. Rekisterinpitäjä

  Nimi: Vetcare Finland Oy
  Y-tunnus: 0837963-3
  Postiosoite: Hiomotie 3 A, 00380 HELSINKI

  2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

   

  Nimi: Raisa Ala-Lipasti
  Postiosoite: Vetcare Oy, PL 26, 04601 Mäntsälä
  Sähköposti: raisa.ala-lipasti@vetcare.fi

  3. Rekisterin nimi

   

  Vetcare Finland Oy:n asiakasrekisteri

  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

   

  Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

   

  • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
  • palvelun toteuttaminen
  • asiakastapahtumien varmentaminen
  • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
  • markkinointi, analysointi ja tilastointi
  • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

  5. Rekisterin tietosisältö

   

  Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

   

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet
  • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
  • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
  • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot
  • asiakaspalautteet ja yhteydenotot
  • arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
  • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
  • mahdollisesti nauhoitetut asiakaspalvelupuhelu
  • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
  • mahdolliset luvat ja suostumukset
  • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
  • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

  6.    Säännönmukaiset tietolähteet

   

  Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

   

  • asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
  • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
  • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

   

  Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

   

  • suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä
  • mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin

   

  Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  8. Rekisteröidyn oikeudet

   

  Tarkastus- ja oikaisuoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

   

  Kielto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto- ja oikaisu asioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 020 144 3360 (vaihde) tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

  9. Rekisterin suojauksen periaatteet

   

  Manuaalinen aineisto
  Manuaalista aineistoa ei ole.

   

  Sähköisesti tallennetut tiedot
  Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.