• Tietoisku

  Monipuolisuutta rataesteharjoitteluun

  Mielestäni parhaat esteharjoitukset vaativat ratsastajalta tarkkuutta, mutta ehdottoman tärkeää on, etteivät ne ole epäreiluja hevoselle. Hyvän harjoituksen haastavuutta voidaan muuttaa vaikka kesken harjoittelun, jos tehtävä koetaan turhan haastavaksi tai puolestaan turhan helpoksi. Parhaimmat harjoitukset antavat myös hyvää informaatiota ratsukon vahvuuksista ja heikkouksista sekä tarjoavat työkaluja niiden työstämiseen. Alla olen jakanut muutaman suosikkiharjoitukseni.

  Neljän puomin ympyrä

  Yksinkertaisuudessaan tämä tehtävä on haastava, mutta hieman eri muunnoksilla se sopii hyvin eritasoisille ratsastajille ja hevosille. Tehtävä rakennetaan sijoittamalla neljä puomia tasaisin välimatkoin ympyrän uralle. Sopiva ympyrän koko on noin 20 metriä. Mitä isompi ympyrä, sitä helpompi tehtävä.

  Tehtävä voidaan aloittaa ravaamalla puomien yli tasaisella ympyräuralla. Tärkeää on ratsastaa täsmällisesti keskelle jokaista puomia ja tehdä samanlaiset kaaret jokaisen puomin välille. Tämän jälkeen tehtävää voidaan jatkaa laukassa, jolloin tavoitteena on saada yhtä monta laukka-askelta puomien välille sekä pysyä edelleen täsmälleen puomien keskellä.

  Kun tasaiset ja samanlaiset laukka-askeleet jokaiseen väliin onnistuvat, voidaan askelten määrää lisätä tai vähentää. Askelmäärien muutoksia voidaan toteuttaa muuttamalla reittiä eli pienentämällä tai suurentamalla ympyrää. Käytännössä tämä tarkoittaa puomien ylittämistä niiden sisä- tai ulkoreunasta. Toinen vaihtoehto on pysyä puomin keskellä ja pidentää tai lyhentää laukka-askelta. Suurimmat muutokset askelten määrässä saadaan toki yhdistämällä nämä.

  Kun laukka-askeleiden määrää saadaan säädeltyä halutusti, voidaan harjoituksen haastavuutta lisätä muuttamalla eri väleihin tulevien laukka-askelien määrää. Käytännössä siis siten, että joka toiseen väliin tulee esimerkiksi viisi askelta ja joka toiseen kuusi. Tällöin laukkaa tulee pystyä säätämään nopeasti ja tehokkaasti. Tehtävää helpottaa, mikäli reitin muuttaa soikioksi: kun väliin haluaa enemmän askelia, pidentää myös reittiä puomilta toiselle ja vastaavasti kun askelmääriä haluaa vähentää, oikaisee reittiä.

  Ylipäätään tämä neljän puomin ympyrä on tehtävä, joka kuulostaa helpolta, mutta oikein toteutettuna se vaatii paljon tarkkuutta, laukan säädeltävyyttä ja suoruutta. Tehtävä auttaa myös todella hyvin hahmottamaan, miten edellinen väli vaikuttaa seuraavaan. Puomiharjoituksena tehtävä ei myöskään juurikaan kuluta hevosta.

  Vinot sarjat

  Vinojen sarjojen hyppääminen on tavallinen harjoitus kenttäratsastajien keskuudessa. Maastoesteradoilla tämän tyyppiset tehtävät ovat melko tavallisia, jolloin niitä kannattaa harjoitella myös rataesteillä. Harjoituksesta on hyötyä myös muille kuin kenttäratsastajille, koska tehtävä vaatii suoruutta ja apujen selkeyttä. Vinojen lähestymisten hallitsemisesta rataesteillä on hyötyä erityisesti uusinnoissa, jolloin niiden avulla voidaan säästää aikaa useitakin sekunteja.

  Vinojen sarjojen opettelu kannattaa aloittaa melko suorassa olevien esteiden kanssa ja harjoituksen haastavuutta voidaan vähitellen lisätä sijoittamalla esteet jatkuvasti vinompaan linjaan keskenään. Esteiden väli mitataan ratsastettavan reitin mukaisesti ja varsinkin aluksi se kannattaa jättää hieman lyhyemmäksi kuin normaali sarjaväli. Vinoa sarjaa lähestyessä pitää huolehtia hevosen suoruudesta ja se kannattaa pitää hieman normaalia kootumpana, tärkeää on viestiä hevoselle selkeästi haluttu reitti – vino sarja voi aluksi hieman hämmentää hevosta.

  S-linjat

  S-linjat vaativat hevoselta suoruutta ja taipumista. Myös tämä harjoitus on omiaan kertomaan ensimmäisen linjan vaikutuksen seuraavaan. Mikäli ensimmäisen välin esimerkiksi oikaisee, ongelmat yleensä syntyvät kolmannella esteellä. Huolellinen ensimmäisen välin ratsastus mahdollistaa seuraavan välin ja koko tehtävän onnistumisen. Lisäksi tehtävän onnistumisen kannalta olisi tärkeää, että hevonen vaihtaa laukan toisen esteen päällä suunnan vaihtuessa.

  Tehtävää voidaan helpottaa esteiden sijoittelulla. Mitä loivempi kaari ja pidempi välimatka esteiden välillä, sitä helpompi tehtävä. Kun haastavuutta halutaan lisää, voi kaarteiden jyrkkyyttä lisätä, esteiden välimatkaa lyhentää sekä lisätä esteiden määrää tehtävässä.

  Hyviä estetreenejä!

  KirjoittajaJohanna Soiluva on kenttäratsastuksen suomenmestari 2017 ja eläinlääketieteen kandidaatti. Häneen voi tutustua kotisivullaan www.johannasoiluva.fi