• Dalmarelin 25 mikrogrammaa/ml injektioneste, liuos lehmille ja kaneille 10 ml

    Hormonivalmiste lehmille ja kaneille.

    Eläin

    Nauta