• Purevax RCP vet inj. 50×0,5 ml

    Rokote kissan rinotrakeiittia, kalikivirusinfektiota ja panleukopeniaa (kissaruttoa) vastaan

    Eläin

    Kissa