Hevosjalostuksessa rodun käyttötarkoitus määrittelee jalostuksen tavoitteet
1. toukokuuta 2017

Hevoskasvatuksen ABC osa 1 – jalostukseen käytettävän yhdistelmän valinta

Jalostuksen tavoitteena tulisi aina olla hevosten perinnöllisen tason parantaminen, joka alkaa laadukkaan tamman valinnasta. Vain riittävän hyväsukuisia ja tarpeeksi laadukkaita tammoja tulisi käyttää jalostukseen. Hevosjalostuksessa rodun käyttötarkoitus määrittelee pitkälti jalostuksen tavoitteet ja ne ominaisuudet, joita halutaan kehittää tavoitteena terve ja hyvä hevonen. Jalostuksen kannalta on tärkeää miettiä, mitkä ominaisuudet ovat rodun tai käyttötarkoituksen määrittämänä merkittäviä. Pyritäänkö parantamaan liikettä, hyppykapasiteettia vai kenties parantamaan rakenteellista linjaa.

Jälkeläisnäyttö

”Ennen kaikkea tamman emälinjasta olisi hyvä löytyä jälkeläisnäyttöä; kilpahevosia ja jalostusoreja, jolloin voidaan tarkastella tammalinjan tuotoksia. Tietoa kannattaa myös hyödyntää orivalinnassa, jolloin on helpompi nähdä mitkä linjat ja yhdistelmät toimivat varmuudella. Siitostammaa etsiessä on siis tutkittava paljon sukuja ja tammalinjoja”, kertoo urheiluhevosia Vihdissä kasvattava Piia Solajärvi.

Jalostuksen tavoitteena tulisi aina olla hevosten perinnöllisen tason parantaminen
Kuvassa vieroitusikäinen ratsuvarsa emänsä kanssa.

Jalostussuunnittelussa kannattaa tutkia vanhoja kantakirjoja, koska esimerkiksi ratsuhevosten kantakirjoista löytyy tietoa yleensä usealta vuosikymmeneltä. Myös jos linjasta löytyy tammatestin suorittaneita tai palkittuja tammoja antaa se viitteitä linjan laadusta ja tuloksia kannattaa myös hyödyntää. Kansainvälisen kasvatuksen ja kilpaurheilun seuraaminen on hyödyllistä jalostusta ajatellen.

”Suurista kasvattajamaista löytyy paljon tietoa siitä, mitkä yhdistelmät toimivat ja tuottavat hyviä kilpahevosia. Menestyvät kilpahevoset ovat hyvä todiste siitä, että linjasta syntyy terveitä ja käyttöä kestäviä hevosia”, Solajärvi summaa.

Piia Solajärvi on kiinnostunut erityisesti tammalinjan jälkeläisnäytöstä valitessaan yhdistelmää ratsujalostuksessa.

”Suurista kasvattajamaista löytyy paljon tietoa siitä, mitkä yhdistelmät toimivat ja tuottavat hyviä kilpahevosia. Menestyvät kilpahevoset ovat hyvä todiste siitä, että linjasta syntyy terveitä ja käyttöä kestäviä hevosia”, Solajärvi summaa.

Yhdistelmää valitessa tulee ottaa huomioon rodulliset laatuvaatimukset ja jalostustavoitteet sekä alkuperäisrotujen ja mahdolliset alkuperämaassa asetetut jalostusohjesäännöt.

”On myös mietittävä, tähdätäänkö jalostuksessa jälkeläisen kanssa kotimaisille vai kansainvälisille markkinoille. Kansainvälisille markkinoille tähdättäessä tulee hevosten kestää myös vertailua Suomen rajojen ulkopuolella ja olla lisäksi suvullisesti kiinnostavia. Tämän vuoksi on tärkeää seurata isojen kantakirjoja ja hevosurheilun kehittymistä myös muissa maissa” Solajärvi kertoo. 

Yhdistelmää valitessa tulee ottaa huomioon rodulliset laatuvaatimukset
Piia Solajärvi on kiinnostunut erityisesti tammalinjan jälkeläisnäytöstä valitessaan yhdistelmää.

Hevosen terveys jalostuskäytössä

Tammojen tulisi olla perusterveitä, vaikka ne tulisivat siitoskäyttöön. Siitostamman työ ei ole kevyimmästä päästä, eikä tammalle saa koitua tiineydestä ylitsepääsemätöntä urakkaa. Emän on oltava varsan rinnalla, jolloin varsa voi kasvaa ja kehittyä parhaalla mahdollisella tavalla. Tamman hampaat ja rokotukset tulisi tarkistaa ennen siitoskauden alkua, turhaa rauhoitusta voidaan välttää tiineysaikana, kun perusterveyden huollosta huolehditaan ennen siitoskauden alkua.

Piia kannustaa rokottamaan tamman eläinlääkärin kanssa laaditun suunnitelman mukaan, huomioiden myös tulevan varsan vasta-aineiden saannin ja tarttuvat taudit. Jos siitostamman kunto ja terveys ovat käyttötarpeeseen riittävät, voidaan tamman kanssa edetä siemennykseen. Eläinlääkärin kanssa on hyvä keskustella myös mahdollisista perinnöllisistä sairauksista ja mahdollisista lääkityksistä.

Jalostusoriin valinta

Myös sopivan oriin valitsemiseen kannattaa panostaa paljon aikaa ja tarkastella sen jalostusarvoa. Edelleen jälkeläisnäytön tarkastelusta on hyötyä, vaikka toisinaan nuorista polvista sitä ei ole vielä pitkälle kertynyt. “Silloin voidaan joutua valitsemaan orin ominaisuudet edellä, jolloin terveen ja sopivan geeniperimä tulee olla ensisijaista, mutta myös esimerkkinä askellajinäyttö ja ratsastettavuus ovat usein ratkaisevia”.

”Pienkasvattajan kannattaa suosia varmoja valintoja, etenkin jos aikaisempaa kokemusta ei kyseisestä tammalinjasta ole. Oriin valintaan vaikuttaa myös ennen kaikkea tulevan varsan käyttötarkoitus. Kilpahevosen jalostettavat ominaisuudet ovat aivan eri luokkaa, kun vastaavasti harrastehevosella”, Solajärvi muistuttaa.

Orin hyväksyminen jalostukseen vaikuttaa toisinaan myös jälkipolven kilpailuoikeuksiin. Usein varsahuutokauppojen tuloksia voidaan myös hyödyntää mietittäessä orivalintaa ja etsittäessä ideoita toimivista sekä kiinnostavista yhdistelmistä.

Orin omiaisuudet ja terveys

Ominaisuuksia jalostettaessa on hyvä muistaa niiden vaikutus terveyteen ja tietoa terveysominaisuuksista on muun jälkeläisnäytön ohella hyvä hyödyntää yhdistelmää valittaessa. Myös jalostusoriiden terveydentilaan tulee kiinnittää huomiota. Hyvä terveys on perusedellytys vaadittavalle kunnolle ja laadukkaalle siemennesteelle.

”Toiset tammalinjat päästävät paljon vaikuttavan oriin ominaisuuksia varsoihin ja toiset taas eivät, nämä asiat selviävät monesti vasta useamman jälkipolven syntyessä”, kertoo Solajärvi.

Eri maissa on maakohtaisia jalostusjärjestelmiä ja tietokantoja. Myös Suomessa tarjolla on hyviä työkaluja jalostuksen suunnittelua varten erityisesti ravihevoskasvattajien toiminnan tueksi. Jalostustietojärjestelmän jalostuspalvelua voi tarkastella osoitteessa https://heppa.hippos.fi/jalostus/.