Hevosen veden tarve
8. kesäkuuta 2022

Hevosen nestetasapaino

Niin matkoilla, kuin kotitallissakin voi toisilla hevosilla olla haasteita riittävän juomisen kanssa. Nestetasapainon hallinta suoritteiden, kuljetusten tai lämpimällä säällä on välillä haasteellista. Varsinkin, kun nämä kaikki yhdistetään.

Kopissa hikoillut kilpuri ei välttämättä kisapaikalla anna parastaan ja “vieras” vesikään ei maistu kaikille. Pitkät kuljetukset vaativat veronsa ja lämpimällä säällä nesteen tarve nousee merkittävästi, jo mentäessä yli 20 lämpöasteen. Normaalikokoinen hevonen haihduttaa vettä iholta Suomen kesäkelillä puolesta litrasta jopa puoleentoista tunnissa.

Veden tarve aikuisella hevosella on normaalioloissa noin 5 litraa 100 kiloa kohden, joka tarkoittaa karkeasti 50 litran tarvetta vuorokaudessa aikuisella hevosella.

Lue myös: Yskivä hevonen – ohjeita olosuhteiden parantamiseen

Useimmat hevoset juovat reilusti enemmän ämpärijuotolla, kuin automaatista, jossa myös veden saannin seuraaminen voi olla haasteellista. Kuljetukset ja muutostilanteet voivat lisätä riskiä nestetasapainon järkkymiselle, vaikka hevonen kotioloissa joisikin hyvin. Talvet tuovat erityisesti pihattohevosten kohdalla omat haasteensa juomiselle ja sulan juomaveden saannista on huolehdittava.

Nestetasapainon tärkeys

Nestetasapainosta puhutaan, kun hevosen veden saanti ja menetys ovat tasapainossa. Riittävä veden saanti onkin hevosen terveyden kannalta oleellisessa asemassa, sillä liian niukka veden saanti altistaa suolisto-ongelmille, kuten ummetusähkylle. Lämpötilojen noustessa myös haihtuminen ihon kautta lisääntyy.

Hikoillessa nesteen menettäminen on suurempaa ja hevosen nestetasapaino on vaarassa järkkyä. Jo 10 % nestevaje voi olla hevoselle vakava terveydellinen riski. Kilpailupaikalle kuljetetun ja siellä suorittaessa runsaasti nestettä menettävän hevosen hyvinvointi voi vaarantua merkittävästi. Myös natriumin saanti voi jäädä puutteelliseksi. Riittävä nesteensaanti on myös suorituskyvyn ja hyvän palautumisen edellytys.

Myös imettävät tammat ovat riskiryhmässä ja erityisesti helteisellä laitumella, niiden kunnon seuraaminen on tärkeää. Laidun ruoho sisältää runsaasti vettä verraten kuivaan heinään, mutta tärkein nesteen lähde on kuitenkin juomavesi. Tamma voi menettää useita prosentteja painostaa nesteen poistumisen myötä päivittäin.

Imettävän tamman nesteen saanti on tärkeää
Imettävän tamman nesteensaanti on tärkeää maidontuotannon ja tamman hyvinvoinnin kannalta.

Nesteiden menetys urheiluhevosella

Hevonen menettää nestettä virtsan ja ulosteiden mukana, lisäksi nestettä haihtuu ihon ja hengityksen kautta. Raskaassa suoritteessa hevonen voi hikoilla jopa 15 litraa tunnissa. Hien mukana hevonen menettää myös runsaasti elektrolyyttejä, jolloin voimakas hikoilu saattaa häiritä hevosen nestetasapainon säätelyä. Myös elektrolyyttivarantojen riittävyys hikoilun ja rasituksen yhteydessä tulee turvata hevosen kestävyyttä vaativissa suorituksissa.

Kuinka tunnistaa nestehukka?

Nestevajeesta kärsivän hevosen ulostaminen voi vähentyä ja lanta muuttuu kuivemmaksi. Toisaalta ripulitilanne tuo omat menetyksensä.

Nestevajetilanteissa hevosen ruokahalu tavallisesti heikkenee ja se voi olla vaisu. Yleensä kun juomista saadaan reilusti lisättyä, käynnistyy myös ruokahalu mahalaukun venyessä. Juomisen lisäämisestä voi olla erityistä hyötyä myös, jos hevonen esimerkiksi kilpahevonen menettää ruokahalunsa stressitilanteessa.  

Varsinaista kuivumista voidaan arvioida kotikonstein ihon kimmoisuutta mitaten sekä sydämen sykettä ja hengitystiheyttä tarkkaillen. Jotta voidaan huomata oleelliset muutokset, kuten hengitystiheyden tai sykkeen nousu, hevosen normaalien perusarvojen tunteminen on tärkeää.

Terveen hevosen ikenet
Terveen hevosen limakalvot ovat helakan vaaleanpunaiset.

Ihon kimmoisuutta tarkkaillessa ihon tulisi palautua sitä sormien väliin nyppästyä muutaman sekunnin kuluttua, nestehukasta kärsivällä hevosella sen palautuminen hidastuu. Myös limakalvojen ja hampaan pinnan kuivuus kertovat nestetasapainosta. Kuivuessa suun kosteus vähenee ja painettaessa ienpintaa sormella väri ei palaudu normaalin helakaksi muutamassa sekunnissa, kuten kuuluisi. Kuivunut kärsivä hevonen voi nostaa kuumeen ja vaikuttaa apaattiselta. Tällöin puhutaan jo vakavasta nestevajeesta.

Vuodenajasta, lämpötilasta tai liikunnan määrästä huolimatta riippumatta, hevosella tulee olla aina puhdasta juomavettä tarjolla.