Hevosen nivelrikko on kivulias ja etenevä sairaus
14. tammikuuta 2022

Hevosen nivelrikon hoito

Hevosen nivelrikko on kivulias ja etenevä sairaus, mutta sitä voidaan hoitaa.

Nivelen rustokudoksen ainutlaatuisuus perustuu sen elastisuuteen ja joustavuuteen. Nämä ominaisuudet ovat peräisin rustokudoksen solunulkoisen matrixin sisältämistä tyypin II kollageenista ja proteoglukaaneista. Nivelrikossa nivelruston vaurioituessa nivelpinnasta paljastuu kollageenisäikeitä, jotka elimistön immuunipuolustus tulkitsee haitallisiksi ja pyrkii tuhoamaan ne.

Lue myös: Hoitamaton niveltulehdus johtaa usein nivelrikkoon

Proteglykaanien ja sidekudoksen kollageenin hajoaminen kiihtyy ja rustosolut eivät pysty uusiutumaan ja muodostamaan uutta rustokudosta siten, että vaurioitunut rusto korjautuu ennalleen. Nivelrikossa siis rusto kuluu nopeammin kuin ehtii uusiutumaan. Vähitellen nivelrusto häviää luun pinnalta. Nivelrikossa syntyy itseään ruokkiva noidankehä.

Nivelrikossa elimistö tuhoaa vaurioalueella paljastunutta kudosta

Nivelrikossa ruston uusiutumiskyky on heikko, metalloproteaasit ja immuunipuolustussolut hajottavat rustokudosta.

Oraalitoleranssi – uusi lähestymistapa nivelrikon hoitoon

Tieteellisesti koirille, ihmisille ja hevoselle tehdyissä tutkimuksissa on kuitenkin pystytty osoittamaan, että elimistö voidaan siedätyshoidon kaltaisella menetelmällä ”totuttaa” sietämään vaurioitunutta nivelpintaa.

Tämä tapahtuu ns. oraalitoleranssin kautta, jossa säännöllisesti suun kautta saadulla kollageeniantigeenillä (UC-II) totutetaan suoliston puolustusjärjestelmän solut antigeeniin ja immuunipuolustuksen solujen reagointi kollageenia vastaan sammuu vähitellen. Tämä katkaisee noidankehän, jolloin elimistön puolustussolut lakkaavat vähitellen suhtautumasta kollageeniin haitallisena vierasaineena. Oraalitoleranssissa elimistön puolustussolut ”opetetaan” suoliston imurauhaskudoksessa tunnistamaan tyypin II kollageeni, jolloin myös rustossa esiintyvä kollageeni jätetään rauhaan.

Mikä tahansa kollageeni ei kuitenkaan toimi

Toimiakseen nivelrikossa, kollageenin on kuitenkin oltava tietyn tyyppistä ja rakenteen tunnistettavissa . Tyypin II denaturoitumattoman kollageenimolekyylin (UC II) on säilytettävä kolmois-helixkierteinen rakenteensa, jotta se tunnistetaan suolen puolustusjärjestelmän toimesta. Valkosolut tunnistavat rakenteessa olevat epitooppialueet (antigeenialueet). Koska UC-II sisältämät epitoopit ovat identtisiä kudoksen sisältämän kollageenin kanssa, jättävät puolustussolut rauhaan myös kudoksen kollageenin.

Equistro Flexadin® UC II sisältää denaturoitumatonta UC-II kollageenia

Equistro Flexadinen® sisältämä UC-II on peräisin kanan rintalastasta. UC-II kollageeni on eristetty patentoidulla menetelmällä matalassa lämpötilassa siten, että molekyylien rakenne ei ole denaturoitunut käsittelyn seurauksena.

UC-II tutkimuksissa on saatu erittäin hyviä tuloksia nivelrikon tukihoidossa ihmisillä, koirilla ja hevosilla 3-5 kk käytön aikana. Hevosilla kiistatonta tieteellistä näyttöä tehosta on osoitettu kivun lievittymisessä nivelrikosta kärsivillä hevosilla yleisesti, mutta myös 60 sekunnin taivutuskokeen jälkeen lumeryhmään verraten ja myös glukosamiini – kondroitiiniryhmään nähden. Myös toksikologiset tutkimukset on tehty. Niissä tuote on osoitettu erittäin turvalliseksi.

Nivelrikon aiheuttama ontuma on kipua
Nivelrikon aiheuttama ontuma on kipua ja se tulee aina hoitaa.

On tärkeää muistaa, että tuloksia saadaan viiveellä aloittamisesta, verraten siedätyshoitoihin. Parhaita tuloksia saadaan yleensä vasta 90 vrk kohdalla. Myös kotimaisen käyttäjäkokemukseen perustuvan tutkimuksen tulokset olivat kiitettäviä. Tuote maittoi suomalaisille hevosille hyvin ja tutkimukseen osallistuneet omistajat ja eläinlääkärit olivat tyytyväisiä tuloksiin. Tutkimukseen osallistui kotimaisia, iältään 4-21-vuotiaita ratsu- ja ravihevosia.

Ei sisällä doping-aineita

Equistro Flexadin® sisältää myös MSM ja kelatoitua mangaania (orgaaninen). Näin UC II:n lisäksi samasta purkista saadaan myös GAG-synteesin ja nivelnesteen normaalia koostumusta tukevat osaset ainutlaatuisen kollageenin lisäksi. Tuote valmistetaan lääketehtaassa korkealaatuisten laatustandardien mukaan ja on doping-vapaa (FEI, Hippos – Saksassa MSM suositus 48 h) ja soveltuu käytettäväksi kilpahevosen täydennysrehuksi.

Tutustu kenttätutkimukseen artikkelissamme UC II – denaturoitumattoman kollageenin teho artriittihevosilla!

UC-II tutkimusyhteenvedot – julkaisut ja päätelmät

J.P. Lugo et al: Nutrition Journal 15(14):1-15, 2016.
YHTEENVETO (HUMAANI): UC-II vähensi merkittävästi kipua nivelrikkoisilla potilailla 180 päivään mennessä varrattuna plaseboa (p=0,0003) tai glykosamiiniglukaania + kondroitiinia (p=0,016) saaneisiin.

D.C. Crowley et al: International Journal of Medical Sciences 6(6):312-321, 2009.
YHTEENVETO (HUMAANI): UC-II ryhmässä VAS pisteytys pieneni 40% ja G+C 15.4% 90 päivän käytön jälkeen. UC-II ryhmän potilaiden päivittäinen aktiviteetti ja elämän laatu koheni merkittävästi tutkimuksen aikana.

J.P. Lugo et al: Journal of the International Society of Sports Nutrition 10(48):1-12, 2013.
YHTEENVETO (HUMAANI): UC-II ryhmän potilailla polven ojennusparametrit olivat merkittävästi plaseboryhmää paremmat päivänä 120 (p=0,011) ja myös UC-II ryhmän lähtötilanteen arvoja (p=0,002) paremmat.

R.S. Gupta et al: J. vet. Pharmacol. Therap. 32: 577–584, 2009.
YHTEENVETO (HEVONEN): UC-II (480 mg SID) ryhmän hevosilla oli merkittävästi vähemmän (p<0,05) kipua glukosamiini + kondroitiiniryhmän hevosiin verrattuna 90 vrk kuluessa

R. C. Gupta et al: Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 96: 770–777, 2012.
YHTEENVETO (KOIRA): UC-II (10 mg) ryhmän koirilla nivelrikkoon liittyvä kipu väheni merkittävästi 150 päivään mennessä. UC-II oli tutkimuksessa teholtaan merkittävästi glukosamiinia + kondroitiinia parempi.

L.A. Deparle et al: J. vet. Pharmacol. Therap. 28:385–390, 2005.
YHTEENVETO (KOIRA): UC-II ryhmän koirilla nivelrikkoon liittyvä kipu väheni ja liikkuvuus lisääntyi merkittävästi (p<0,05) 90 vrk kuluessa. UC-II käytön lopettamisen jälkeen kaikilla koirilla ontuminen ja kipu palasivat lähtötasolleen.

A. Peal et al: J. Vet. Pharmacol. Therap. 30:275-278, 2007.
YHTEENVETO (KOIRA): UC-II ryhmän koirilla väheni 120 vrk mennessä ( p<0,05) kipuparametri 62-70%, kipu taivutuksessa parametri 67-91% ja liikunnan aiheuttama ontuminen 69-78%, UC-II käytön lopettamisen jälkeen aiemmin mainittujen parametrien arvot palasivat lähtötasolleen.