UC II – denaturoitumattoman kollageenin teho artriittihevosilla
5. elokuuta 2017

UC II – denaturoitumattoman kollageenin teho artriittihevosilla

TEKSTI ELL Laura Laakso

Kenttätutkimuksessa selvitettiin UC II tyypin denaturoitumattoman kollageenin tehoa artriitista eli nivelrikosta kärsivillä hevosilla.

Lue myös: Hevosen nivelrikon hoito

Tutkimuksen lähtökohdat

50 ja 100 päivän käyttö

 • Vaikutus kipuun

 • Vaikutus liikkumiseen

 • Aineen käytettävyys ja käyttäjäkokemus

Pain face-mittaus tehtiin käyttäen tutkimuksissa testattua mittausmenetelmää: Dalla Costa, E et. al: Development of the Horse Grimace Scale (HGS) as a Pain Assessment Tool in Horses Undergoing Routine Castration. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0092281

Tutkimuspopulaatio

 • 20 hevosta, ikähaarukka 4-21 vuotta, (k.a 12 v)

 • 14 hevosella eläinlääkärin diagnosoima artriitti (erilaisia)

 • Kahdella hevosella nivelen ligamenttivaurio

 • Neljällä hevosella omistajan epäilys artriitista

 • 6 oli saanut lääkityksen kuukauden sisällä tutkimuksesta

Kivun mittaus ennen ja 50 pv sekä >100 pv Flexadin-käytön aloituksen jälkeen

Omistajakysely

 • Pain face

 • Kipukäyttäytyminen

Liikearviointi ennen ja 50 pv sekä >100pv Flexadin-käytön jälkeen

 • Omistajan arvio liikkumisesta ennen ja 50 pv sekä 100 pv käytön aloittamisen jälkeen

 • Vet score –eläinlääkärin tutkimus

Aineen käytettävyys ja toimivuus

 • Omistajakysely syöttämisongelmista sekä oliko aineesta hyötyä vai ei

Tulokset

 • Merkittävä parannus eläinlääkärin liikearvioinnissa (Ennen ka. 4,9, 50 pv jälkeen k.a 1,9, ja 100 pv jälkeen k.a 0,73, P<0,001). Lääkityillä tiputus oli suurempi sillä oireilua oli enemmän (6,8 vs. 2,6, ja 100 pv jälkeen 0,7), pelkällä kollageenivalmisteella olleilla pudotus myös merkittävä (4,0 vs. 1,3, ja 100 pv jälkeen 0,7, P<0,005)

 • Vähentyneet kipuoireet lähes 60% hevosista (painscore k.a ennen 3,0, 50 pv jälkeen 1,2, ja 100 pv jälkeen 0,79. Lisäksi neljällä hevosella (20%) ei ollut tunnistettuja kipuoireita ennen tutkimusta. Ensimmäinen tiputus oli tilastollisesti merkitsevä (P<0,05)

 • Kaikki artriittihevosten omistajat kokivat hyötyä valmisteesta ja arvioivat hevosen liikkumisen muuttuneen paremmaksi. Ilman artriittidiagnoosia kokemus hyödystä jäi laimeaksi

 • Vain yhdellä hevosella maku aiheutti ongelmia. Käytön keskeyttämisen jälkeen omistajat ovat raportoineet oireiden palaamisesta.