Vetcare ja koiran eroahdistus
12. lokakuuta 2022

Koiran eroahdistus ja yksinolo-ongelmat

TEKSTI: Koirien käyttäytymisen asiantuntija Emmi Hakio, Dogio


Yksinolo on koiralle tärkeä taito, jota on syytä harjoitella jo pienestä pitäen. Koiralle erossa oleminen ihmisestä tai itse yksinolo voi muodostua haasteeksi, jos koira kokee ahdistuneisuutta tai turvattomuutta yksinolon aikana. Koiraeläinten pennuille on tyypillistä kutsua emoa takaisin ääntelemällä, mikä auttaa pentua selviytymään ja välttämään vaaroja. Vaikka ihmisten kanssa eläessä vaaraa ei ole, voi koira kokea turvattomuutta ja tällöin se ääntelee saadakseen emon tai tärkeäksi kokemansa ihmisen palaamaan takaisin. Eroahdistus ja siihen liittyvät oireet ovat koiralle tyypillistä käyttäytymistä, joka auttaa sitä selviytymään haastavassa tilanteessa.

Lue myös: Kouluttajan vinkit koiran yksinolo-ongelmiin

Yksinolo-ongelmien eri muodot

Arkikielessä puhutaan usein eroahdistuksesta, mutta kaikki yksinolo-ongelmat eivät liity eroahdistukseen. Yksinolo-ongelmat voivat ilmetä myös tuhoamiskäyttäytymisenä, jolloin koira kohdistaa turhautumistaan tavaroiden pureskeluun tai varasteluun. Myös yksinolon aikana ilmenevä ääntely voi liittyä ahdistuneisuuden sijaan turhautumiseen ja tylsistymiseen. Siksi on tärkeää selvittää mistä koirasi käytös johtuu. Yksinolo-ongelmat jaetaan usein kolmeen eri kategoriaan oireidensa perusteella: eroahdistus, yksinoloon liittyvä ahdistuneisuus ja yksinoloon liittyvät ongelmat. Eroahdistus on oireiltaan voimakkain ja haastavin yksinolo-ongelma. Lievempi yksinoloon liittyvä ahdistuneisuus on oireiltaan vähäisempää kuin eroahdistuksessa, mutta aiheuttajana tyypillisesti ahdistuneisuus ja turvattomuus. Yksinoloon liittyvät ongelmat ovat usein tylsistymiseen tai yksinoloon tottumattomuuteen liittyviä tuhokäyttäytymisen haasteita.

Tyypillisimmät oireet

Tyypillisimpiä eroahdistuneen koiran oireita ovat ulospääsyteihin kohdistuva tuhokäyttäytyminen ja pakoyritykset. Ääntely (ulvominen, haukkuminen, vinkuminen) ja levottomuus ovat yleensä oireet, joista omistaja havahtuu viimeistään koiran eroahdistukseen. Läähättäminen, ruokahaluttomuus ja tarpeiden tekeminen sisälle koiran ollessa jo sisäsiisti ovat myös eroahdistukselle tyypillisiä oireita. Lievempään ahdistuneisuuteen yksinolon aikana liittyy usein omistajan tuoksuisten tavaroiden pureskelua, niiden kanniskelua tai makoilua niiden päällä. Myös ääntelyä voi esiintyä. Tarpeidentekoa voi myös esiintyä koiran ollessa levoton. Yksinolo-ongelmiin liittyvät haasteet ilmenevät usein sisälle merkkailuna, tavaroiden tuhoamisena, tasoille kiipeilynä ja tavaroiden tai syömisen etsimisenä, mutta toisinaan myös haukkumisena. Koiran oirekuvaus onkin tärkeä tapa selvittää minkä tasoisesta yksinolo-ongelmasta on kyse.

Milloin eroahdistus yleensä puhkeaa?

Eroahdistuksen puhkeaminen ei katso aikaa eikä paikkaa, mutta usein ongelmat alkavat tietyissä koiran kehitysvaiheissa: pentuajalla koiran itsenäistymisen aikoihin 4-5kk ikäisenä tai murrosiän kynnyksellä 7-12kk ikäisenä. Nämä ovat merkittäviä kehityskausia pennulle, jolloin se tarvitsee paljon tukea ja turvaa. Yksinolo-ongelmat puhkeavat usein myös elinympäristön muutosten yhteydessä, kuten muuton, lomaltapaluun, arjen työaikamuutosten tai perheen sisäisten muutosten yhteydessä. Tärkeää onkin, että koiran yksinoloa harjoitellaan vaiheittain ennen muutosta, jotta koiralla on aikaa tottua. Myös negatiivinen kokemus yksinoloaikana (esim. remontista kuuluvat paukkeet, huoltomiehen kotiintulo yksinoloaikana tai ukkonen) voivat laukaista ongelmia yksinolossa. Tutkimusten mukaan eroahdistuksen taustalla voi olla geneettinen alttius, johon liittyy usein myös mm. ääni- tai alusta-arkuutta.

Yksinolo-ongelmien ja eroahdistuksen hoito

Jokaiselle koiralle on tärkeää löytää yksilölliset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi, koska koiran käyttäytyminen ja mahdollinen ahdistuneisuus tai turvattomuuden tunteen kokemus ovat yksilökohtaisia. Ensisijaisen tärkeää on varmistaa, että koiran hyvinvoinnin peruspilarit ovat kunnossa. Riittävä liikunta, sopiva ravinto ja ruuansulatuksen toiminta ovat hyvinvoinnin peruspilarit. Tärkeää on myös selvittää eläinlääkärissä, ettei terveydessä ole koiran käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Koiralle on tarjottava mahdollisuus sekä levätä riittävästi että toteuttaa luontaisia käyttäytymistarpeitaan. Myös elinympäristössä voi olla tekijöitä, jotka vaikuttavat koiran käyttäytymiseen. Kun koiran perushyvinvointitekijät ovat kunnossa, edellytykset onnistuneelle koulutukselle ja käyttäytymisen muuttamiselle ovat olemassa.

Mikäli koira ahdistuu omistajan poistumisesta tai jo ihmisen liikkumisesta sisällä koiran näköpiirin ulottumattomiin, ei koiran kanssa tule harjoitella poistumista tai yksinoloa ennen kuin edellytykset näille harjoituksille ovat kunnossa. Jos koira ahdistuu tai joutuu pelon valtaan omistajan poistumisesta, tulee yksinolot lopettaa kokonaan. Tämä on usein hankalaa arjen muiden toimintojen kannalta, mutta tärkeää on ymmärtää, että jokainen yksinjääminen pahentaa ongelmaa ja sen hoitaminen vaikeutuu. Pelko vahvistuu jokaisen altistumisen kautta ja koira saattaa myös vahingoittaa itseään pyrkiessään ahdistuneena omistajan perään. Koiran kokema pelko ja ahdistus on voimakas tunnekokemus, jota ei tule aliarvioida. Pitkään jatkunut toistuva ahdistuminen voi altistaa kroonisen stressin lisäksi erilaisille sairauksille. Mikäli koirallasi ilmenee voimakasta pelkoa ja oireita yksinollessa, on tärkeää ottaa viimeistään tässä vaiheessa yhteyttä ammattitaitoiseen ongelmakoirakouluttajaan oikeanlaisten ohjeiden saamiseksi. Koulutuksen tueksi tarvitaan usein myös koiran hyvinvointia vahvistavia ja ahdistusta lievittäviä toimia, jotta koira tuntee olonsa turvalliseksi. Tyypillisimpiä tukitoimia on koiran käyttäytymistarpeiden toteuttamisen mahdollistaminen esim. aktivoinnin ja virikkeellistämisen muodossa, riittävän levon takaaminen ja oikeanlaisten lepopaikkojen valinta, sekä liikunnan lisääminen osana stressin lieventämistä. Moni kokee helpotusta radion taustahälystä, joka peittää esim. ulkoa kantautuvia ääniä. Joillekin painepaidasta (Thundershirt), eli kapaloa stimuloivasta painetta tuottavasta vaatteesta on ollut apua ja toisille tilan rajaaminen turvalliseksi alueeksi tuo tukea harjoittelulle. Osalle koirista tarvitaan koulutuksen tueksi lääkitys tai täydennysrehu (esim. Zylkene) lievittämään ahdistuneisuutta, jotta koira on vastaanottavainen koulutukselle. Näistä ahdistusta lieventävistä tuotteista on hyvä keskustella oman eläinlääkärin kanssa ja eläinlääkärissä pystytään myös poissulkemaan terveydelliset ongelmat oireiden takana.

Oireiden sijaan hoida ongelmaa

Tyypillisesti koiranomistajat etsivät ympäristön aiheuttaman paineen vuoksi ensihätään apua oireiden hallintaan. Ääntely, tavaroiden tuhoaminen tai ulospääsyteihin kohdistuva tuhokäyttäytyminen pyritään estämään rajoittamalla tai estämällä koiran ei-toivottua käyttäytymistä. Nämä apuvälineet eivät kuitenkaan poista ongelmaa, vaikka oireet (esimerkiksi ääntely haukunestopannan avulla) saataisiin loppumaan. Usein näillä keinoilla pahennetaan ongelmaa, kun todellinen käyttäytymisen syy jää hoitamatta.

Itse käyttäytymisen muuttaminen pitää sisällään koiran siedättämistä yksinoloon riittävän helpoilla harjoituksilla koiran sietokykyä asteittain kasvattaen ja turvallisuuden tunnetta lisäten. Harjoittelun tarkoituksena on opettaa koiralle levollinen yksinolo, jossa koira lähtökohtaisesti lepää rauhallisesti yksinoloajan. Kun koira tuntee olonsa turvalliseksi, ei oireita ilmene ja tähän asteittaisella harjoittelulla pyritään.

Ongelman laadusta johtuen käyttäytymisen muuttaminen voi viedä pitkänkin aikaa. Yleensä lievien ongelmien koulutus etenee systemaattisen harjoittelun myötä nopeasti, jolloin puhutaan muutamista viikoista tai kuukaudesta. Vakavien eroahdistustapausten hoito voi vaatia jopa vuoden systemaattista koulutusta. Edellytyksenä on, ettei koira tuona aikana joudu ahdistumaan yksinolosta, koska tämä vie tilannetta usein takaisin lähtöpisteeseen.

Lue myös: Koiranpennun kotiutuminen – Kouluttaja vastaa omistajien kysymyksiin

Koiranomistaja pyydä apua ajoissa

Koiran eroahdistus on koiranomistajalle yksi haastavimmista käyttäytymisen ongelmista, koska se sitoo omistajan koiraan kiinni 24/7. Jo suihkussa käyminen voi aiheuttaa koiralle oireita ja kaupassa käyminen voi olla isokin kynnyskysymys. Yksinolo omistajan työssäkäynnin ajalle on järjestettävä niin, ettei koira ahdistu. Tärkeää on, että koiranomistaja saa tukea koulutuksen aikana ja apua esimerkiksi koirapäivähoidosta tai koiranhoitajista. Tärkeää on, että koulutukseen saadaan yksilölliset ohjeet käyttäytymisen pysyvän muutoksen saavuttamiseksi. On tärkeää kääntyä ammattitaitoisen eläinkouluttajan ja eläinlääkärin puoleen, kun omat keinot eivät riitä.