Koiran kehityskaudet
17. maaliskuuta 2021

Koiranpennun koulutus – Koiranpennun kehityskaudet

TEKSTI Emmi Hakio, kouluttaja

Koiranpennun kehityskaudet on hyvä huomioida pennun koulutuksessa, sillä ne ovat osa pennun kehitystä kohti aikuisuutta. Näiden kausien aikana tapahtuu kasvun lisäksi henkistä kehitystä ja oppimista, joten on tärkeää huomioida mitä taitoja missäkin kehitysvaiheessa kannattaa harjoitella.

1. Koiranpennun kehityskausi: Tärkeä sosiaalistumisvaihe (ikäviikot 3-12)
Pennun muuttaessa uuteen kotiin elää se tärkeintä kehityksenvaihetta, sosiaalistamisen kautta. Tällöin pennulle tulee tarjota monipuolisesti positiivisia kokemuksia sitä ympäröivästä maailmasta. Tämän tärkeän ajanjakson aikana pentu kohtaa paljon uusia asioita, joita sen tulisi oppia pitämään normaaleina, arkeen kuuluvina asioina. Mitä enemmän pentusi saa kokemuksia sitä ympäröivästä maailmasta tällä ajanjaksolla, oppii se suhtautumaan ympäristöön avoimemmin ja luottavaisemmin.

Koiranpennun koulutus aloitetaan pennun asetuttua ja sopeuduttua uuteen kotiin. Varsinkin käsittelyyn, sisäsiisteyteen ja yksinoloon liittyvien taitojen harjoittelu on tärkeää aloittaa heti ensimmäisten viikkojen aikana. Tällöin koira on vastaanottavaisimmillaan näille taidoille. Myös perustaitojen opettelu on hyvä aloittaa leikin varjolla ja lyhyissä koulutushetkissä.

Sosiaalistumisen kehityskaudella totutetaan koiranpentu käsittelyyn, kuten kynsien leikkaus.
Koiranpentu on hyvä totuttaa mm. erilaiseen käsittelyyn, kuten kynsien leikkaamiseen, sosiaalistumisen kehityskaudella.

koiran kynsien leikkausta kannattaa harjoitella
Koiranpentu on hyvä totuttaa mm. erilaiseen käsittelyyn, kuten kynsien leikkaamiseen.

2. Koiranpennun kehityskausi: Juveniilivaihe, eli nuoruusikä (3-12 kk)
Koiranpennun kasvaessa alkaa sen rohkeus ja kiinnostus ympäristöään kohtaan kasvaa. Se tutkii ympäristöään avoimemmin ja saattaa lähteä rohkeammin kauemmaksi omistajastaan tutkimaan maailmaa. Pentu on saanut ensimmäiset rokotukset ja sillä on turvalliset edellytykset tutkia ympäristöään laajemmin. Virikkeellinen ympäristö antaa koiralle mahdollisuuden saada monipuolisia kokemuksia. Sillä on todettu olevan myös vaikutusta pennun stressinsietokyvyn kehittymiseen. Pentu opettelee erilaisia koiramaisia taitoja kasvun ohessa ja varsinkin pennun hampaiden käyttö koetaan usein haastavaksi, ennen kuin hampaat vaihtuvat n.4-5kk iässä. Pennulle on hyvä opettaa, minkälaisiin asioihin koskeminen hampailla on sallittua ja ohjata pentua suuntaamaan puruvimmansa sallittuihin kohteisiin.

Koiranpennun puruvimmaa on hyvä ohjata sallittuihin kohteisiin.
Koiranpennulle on hyvä opettaa millaisiin kohteisiin hampailla koskeminen on kiellettyä.
Tämä ikävaihe on tärkeä erilaisten opeteltavien taitojen osalta. Moni pennunomistaja suuntaakin tässä vaiheessa pentukurssille, jossa tärkeitä taitoja voidaan harjoitella opastetusti. 3-4 kk ikäinen pentu on vastaanottavainen uuden oppimiselle ja sen keskittymiskyky on kasvanut. Lähellä pysyminen, remmikäytöstaitojen perusteet, luoksetulo ja rauhoittuminen ovat taitoja, joita pennun kanssa kannattaa harjoitella ahkerasti. Mikäli koira on hankittu jotain tiettyä käyttötarkoitusta varten, kuten metsästykseen, on hyvä aloittaa perustaitojen koulutus jo tässä ikäkaudessa.

koiranpentu tykkää käyttää hampaitaan.
Koiranpennulle on hyvä opettaa millaisiin kohteisiin hampailla koskeminen on kiellettyä.

Pennun kehityksen kannalta sosiaalinen kanssakäyminen on tärkeää. Pentu opettelee tärkeitä sosiaalisia taitoja ja elekielen käyttöä niin vieraiden ihmisten kuin toisten koirienkin kanssa. Tarjoa pennulle paljon positiivisia kohtaamistilanteita muiden koirien ja ihmisten kanssa. Ensimmäiset ympäristöön liittyvät käyttäytymisongelmat alkavat usein esiintyä tällä ikäkaudella. On tärkeää, että pentua opastetaan kouluttamalla ja vahvistamalla taitoja, miten sen halutaan käyttäytyvän eteen tulevissa tilanteissa.

Lue myös kääpiöpinseripentu Oodin koulutuksesta: NousNous Pentupäiväkirja - koiranpennun kouluttaminen

3. Koiranpennun kehityskausi: Puberteetti (6-24 kk)
Koiran kehittyminen sukukypsäksi saavutetaan eri aikoihin. Pienemmillä roduilla tämä tapahtuu jo 6-7kk iässä, kun taas isoilla roduilla se tapahtuu vasta lähempänä 1 ikävuotta, jättiroduilla vieläkin kauemmin. Tällä ikäkaudella on koiran kehityksessä havaittavissa ns. mörkökausi, joka näkyy koirassa yleensä epävarmuutena tai pelokkuutena ympäristössä olevia asioita kohtaan. Mörkökausi on muutamia viikkoja kestävä, yleensä ohimenevä ajanjakso, mutta tällöin on tärkeää tukea ja auttaa koiraa huomaamaan, ettei ympäristö ole sen jännittävämpi kuin aiemminkaan. Omistajan rauhallinen käytös, pennun opastaminen tilanteessa ja asioiden lähempi yhdessä tutkiminen koirantahtisesti auttavat usein pentua selviytymään näistä pelottavilta tuntuvista tilanteista.

Koiranpennusta useat tilanteet, kuten eläinlääkärissä käynti, voivat tuntua pelottavilta.

koiranpentu eläinlääkärissä
Eläinlääkärissä käynti voi olla koiranpennulle pelottava tilanne.

Koiran murrosikä voi olla omistajalle haastavaa aikaa. Koiran hormonitoiminta käynnistyessä myös lisääntymiskäyttäytyminen vahvistuu. Koira alkaa olla kiinnostuneempi vastakkaisesta sukupuolesta. Usein myös koiran aggressio lisääntyy, joka on riippuvaista koiran rodusta. Reviirikäyttäytyminen vahvistuu ja toiset koirat saatetaan kokea kilpailijoiksi samalla elinalueella. Koira voi olla epävarmempi ja suhtautuu ympäristössä oleviin asioihin varauksella. Monet käyttäytymisongelmat puhkeavat herkästi tällä ikäkaudella. Hormonimyrskyissä painiva pentu alkaa itsenäistyä ja kokeilla sille asetettujen rajoja. Tällöin saattaa tuntua, että pentu on unohtanut kaiken oppimansa. Murrosikäisen koiran uskotaan virheellisesti usein uhmaavan omistajan käytöstä, mutta käyttäytyminen liittyy pennun epävarmuuteen ja on koiralle täysin normaali kehitysvaihe. Tänä kehityskautena on tärkeää tukea ja opastaa koiraa, jossa se yrittää itsekin sopeutua kasvun ja kehityksen tuomiin muutoksiin.

4. Koiranpennun kehityskausi: Aikuisuus 1-2v >
Koiran saavutettua aikuisiän on koiran persoonallisuus kehittynyt melko pysyväksi. Aikuisiällä kaikki koirat eivät hyväksy toisia lajikumppaneita, joka on sekin täysin normaalia. Tähän vaikuttaa koiran rotu sekä pennun saamat kokemukset toisista koirista. Myös vartiointiin liittyvä käyttäytyminen kehittyy ja vahvistuu. Pentuiän kokemuksilla on suuri merkitys sille, miten koira suhtautuu ympäristöön aikuisiällä. Koiran koulutus jatkuu läpi sen eliniän, mutta tärkeimmät koulutukselliset taidot luodaan jo pentuvaiheessa. Se miten koira oppii käyttäytymään pentuaikana, ohjaa koiran käytöstä myös aikuisällä. Tämän vuoksi pennun ensimmäinen elinvuosi on koulutuksellisesti ja kehityksellisesti tärkeää aikaa, johon kannattaa panostaa. Tarjoa koiralle paljon erilaisia positiivisia kokemuksia sitä ympäröivästä maailmasta ja opasta ja ohjaa pentua toimimaan halutulla tapaa.