28. helmikuuta 2017

Koiran kipu ja sen hoito

Kivunhoito on omistajan ja eläinlääkärin yhteinen hanke, joka onnistuessaan parantaa koiran elämänlaatua ja takaa lisää kivuttomia elinpäiviä.

Milloin koiran kipua tulisi hoitaa?

Koiran käyttäytymiseen vaikuttava eli havaittavissa oleva kipu on hoidettava. Hoitoa on annettava myös silloin, kun on syytä epäillä, että koiralla on kipuja. Ihmisen ja koiran kipumekanismit ovat samanlaiset, joten koira kokee kipua vastaavissa tilanteissa kuin ihminen. Koira ei pysty kuvailemaan meille kipuaan, joten se on pyrittävä päättelemään käyttäytymisen muutoksista. Näitä muutoksia omistaja on yleensä paras arvioimaan. Eläinlääkärin vastaanotolla koiran kokema pelko ja jännitys vaikeuttavat usein kivun arviointia.

Koiran kipuun liittyviä käytösmuutoksia ovat muun muassa seuraavat:

 • kipeän alueen nuoleminen, raapiminen tai pureminen

 • makuulle laskeutumisen ja ylös nousemisen vaikeus

 • levon tai liikunnan jälkeinen jäykkyys

 • haluttomuus lähteä lenkille tai leikkiä

 • vaikeudet hypätä autoon tai sohvalle

 • ontuminen

 • puuskutus tai läähätys

 • alakuloisuus

 • syrjään vetäytyminen

 • ruokahaluttomuus

 • välttelee kipua aiheuttavan alueen kosketusta

 • ärtyneisyys tai vihaisuus

 • ääntely (vinkuminen, valitus)

Kivun hoito

Koiran kipua voidaan hoitaa kirurgisin menetelmin, fysikaalisin hoidoin tai akupunktion avulla, mutta tavallisin hoitomuoto ovat lääkkeet joko pelkästään tai muihin hoitoihin yhdistettynä.

Eläinten lääkkeellisessä kivunhoidossa yleisimmin käytettyjä lääkkeitä ovat tulehduskipulääkkeet, joiden vaikutus perustuu tulehdusreaktion hillitsemiseen. Tulehduskipulääkkeet vaikuttavat kipua aiheuttavissa kohdissa eivätkä ne huumaa koiraa. Keskushermostoon vaikuttavia kipulääkkeitä, kuten opiaatteja, käytetään silloin, kun tulehduskipulääkkeiden kipua hillitsevä vaikutus ei yksin riitä tai niitä ei voida turvallisesti käyttää. Opiaatit luokitellaan huumaaviksi aineiksi, joten niitä käytetään ainoastaan eläinlääkärin tarkan valvonnan alaisena.

Tulehduskipulääkkeiden haittavaikutukset

Koira on herkempi tulehduskipulääkkeiden haittavaikutuksille kuin ihminen. Tämän takia koiralle tarkoitettuja tulehduskipulääkkeitä saa vain eläinlääkärin reseptillä. Ihmisille tarkoitettuja kipulääkkeitä ei saa antaa koiralle ilman eläinlääkärin ohjeita.

Tulehduskipulääkkeiden haittavaikutukset ilmenevät ruokahaluttomuutena, oksenteluna tai jopa verisenä ripulina. Jos tulehduskipulääkettä saava koira ei syö tai oksentelee, lopeta lääkkeen anto välittömästi ja ota yhteys hoitaneeseen eläinlääkäriin.

Kiputiloja hoidetaan usein iäkkäillä koirilla, joiden munuaisten ja maksan toiminta voi olla heikentynyt. Iäkkäiden potilaiden munuaisten ja maksan toimintaa olisi hyvä tarkkailla hoidon aikana. Jos olet antanut koiralle jotakin lääkitystä kotona, muista aina kertoa eläinlääkärille antamistasi lääkkeistä.

Kivun hoito on yksilöllistä

Kipulääkkeen annostelu on aina yksilöllistä. Noudata aina eläinlääkäriltä saamiasi annosteluohjeita. Jos lääkkeen antaminen koiralle on vaikeaa, ota yhteys eläinlääkäriin. On olemassa erilaisia tulehduskipulääkemuotoja (neste, tabletit, purutabletit) ja jokin toinen lääkemuoto voi olla koirallesi helpommin annettavissa.

Hoidettaessa koiran pitkäaikaista kipua, eläinlääkäri saattaa määrätä annosta vähitellen pienennettäväksi. Näin löydetään pienin annos, joka riittää pitämään koiran oireettomana. Tämä annos voi olla vain puolet ohjeannoksesta. Mitä matalampaa annosta käytetään, sitä todennäköisemmin vältytään haittavaikutuksilta. Annoksen portaaton säätäminen on helpointa käytettäessä nestemäistä lääkettä. Tutustu aina lääkepakkauksen mukana olevaan käyttöohjeeseen.