Oppiva eläin- vetcare
1. lokakuuta 2021

Positiivinen vahvistaminen - Oppiva koira

KIRJOITTAJA: Johanna Pérez, eläintenkouluttaja

Eläinten viikkoa vietetään 4.-10.10. SEY:n eli Suomen eläintensuojelun toimesta. Tänä vuonna viikon teemana on oppiva eläin ja huomiota halutaan kiinnittää päivittäisiin vuorovaikutustilanteisiin eläimen kanssa sekä positiivisiin koulutustapoihin.

Koiran koulutuksessa positiiviset keinot tarkoittavat jonkin asian lisäämistä koulutusprosessiin. Positiivisesta vahvistamisesta puhutaan, kun lisättävä asia on koiran mielestä positiivinen eli makupala, lelulla leikkiminen tai kouluttajan kehusanat ja rapsutukset. Koiran koulutuksessa on havaittu, että koiran palkitseminen vahvistaa sitä edeltänyttä, ehkä heikompaa toimintaa. Tätä kutsutaan Premackin teoriaksi.

Koira pitää siitä, että se voi luoda ennakko odotuksia ja toiminta on ennakoitavaa. Tämä tuo myös haasteita kouluttamiseen. Koirat tottuvat varsinkin pentuina moniin asioihin mutkitta. Silloin uusien asioiden kohtaaminen on usein mutkatonta ja sopivasti positiivista vahvistetta käyttämällä pentu omaksuu monia uusia asioita, joita vanhemman koiran voi olla vaikeampi omaksua. Siltikään sanonta ”vanha koira ei opi uusia asioita” ei pidä paikkansa. Kouluttajan selkeys on myös tärkeä oppimista edesauttava tekijä, koiran koulutuksessa puhutaan kriteeristä. Kouluttajalla on oltava selkeä kriteeri, mitä käytöstä koiralta odottaa. Jos koira palkitaan esimerkiksi vinosta sivulle tulosta, koska se ylipäänsä tuli sivulle, ei voida olettaa, että koiralle olisi selvää, miten sen pitäisi sivulla olla. ”Sitä saat mitä vahvistat” sanonta taas pitää koirankoulutuksessa hyvin paikkansa.

Koiran motivaatio, ihmisen ja koiran yhteistyön tulos

Koira oppii, jos sillä on motivaatiota jonkin asian tekemiseksi eli halua nähdä vaivaa saavuttaakseen palkkion. Kaikilla koirilla on pääsääntöisesti johonkin niille lajityypilliseen käytökseen sisäistä motivaatiota. Koiran koulutuksen ensimmäisiä vaiheita onkin löytää oikea ja koiralle mieluisa motivaation lähde ja valjastaa se yhteistyöhön ihmisen kanssa. Kouluttaminen ja eläimen kuin eläimen opettaminen on vauhdikasta, kun eläimellä on motivaatiota, sen perustarpeet on tyydytetty, tehtävä ei ole liian vaikea ja kouluttaja huomioi muut oppimiseen vaikuttavat seikat, kuten ympäristön vaikutus, palkkiomerkin etukäteinen opettaminen, vahvistetiheys ja esimerkiksi palkkion suunta. Näitä asioita etukäteen pohtimalla voidaan auttaa ja nopeuttaa oppimisprosessia.

Se viitsiikö koira ponnistella eli onko sillä motivaatiota, on taas mielenkiintoinen kysymys ja kouluttamisen avainkysymyksiä. Koiran motivaatio vaikuttaa suuresti sen halukkuuteen tehdä ihmisen kanssa yhteistyötä. Jos koiralla on oppimishistoriaa siitä, että ihmisen kanssa tekeminen on kannattavampaa, kuin vaikkapa toisen koiran tarkkailu, myös opetettavien asioiden eteneminen on sujuvaa. Oppimishistoria ihmisen kanssa tekemiseen syntyy yhdessä koiran kanssa tekemällä. Yhteistyöhalukkuuteen ihmisen kanssa vaikuttaa kaikki koiran aiemmat kokemukset ja muut yksilölliset ominaisuudet kuten koiran ikä.

koiran motivaatio

Muistaminen ja oppiminen tapahtuu hermosolujen uudelleen järjestäytymisen kautta, tämä aiheuttaa aivoissa pysyviä muutoksia. Uusi ärsyke varastoituu ensin lyhytkestoiseen muistiin ja siirtyäkseen pitkäkestoiseen muistiin se vaatii tärkeän merkityksen ja vahvan tunnejäljen. Tavallisesti uudet asiat siirtyvät pitkäkestoiseen muistiin hitaasti, ne vaativat toistoja. Koulutustilanteessa uusi asia esitellään koiralle ja se pääsee kokeilemaan, mutta vasta sitä seuraavat onnistumiset, siitä palkkion saaminen ja toistot vahvistavat opittavaa asiaa.

Koiran koulutuksen ensimmäisiä vaiheita onkin löytää oikea ja koiralle mieluisa motivaation lähde ja valjastaa se yhteistyöhön ihmisen kanssa

Oppiminen ja tunteet

Mitä voimakkaampi tunne johonkin asiaan liittyy, sitä paremmin se muistetaan. Koirat ovat tunteiden mestareita. Ne huomaavat omistajansa tunteet ja mukautuvat niihin hyvin nopeasti. Koulutushetkessä koira saattaa vaikuttaa poissaolevalta ja vaisulta, ja se saattaa harmittaa omistajaa. Todellisuudessa koira peilaa omistajansa tunnetiloja ja taustalla saattaa olla jokin omistajan kokema vastoinkäyminen esimerkiksi aiemmin päivällä. Koiran vaisu käytös vain lisääntyy. Omistajan harmitus tai jokin häiriö koiran näkökulmasta oppimistilanteessa varaa muistipaikkoja. Jos koiran muistipaikat ovat varattuja uuden oppiminen on vaikeaa.

Tunteisiin liittyy myös nykyisin monia vaivaava kiire. Ei ole malttia odottaa hetkistä, että eläin ehtisi miettimään mitä siltä odotetaan ja sille ei ole vahvistunut ajatus tulevasta palkkiosta. Kiire sysää oppimisen alussa olevaa eläintä kauemmaksi meistä. Oman koulutustavan miettiminen ja kriteerien sekä käytetyn palkkion pohtiminen saattaisi nopeuttaa oppimisprosessia, mutta se edellyttää johonkin kohtaa pysähtymistä ja kouluttajan pohdintaa. Ota Sinä se hetki tällä eläinten viikolla eläimellesi ja opeta jokin temppu eläimellesi. Yhdessä puuhaaminen lisää teidän molempien hyvinvointia, vaikkei edistyminen aluksi olisikaan nopeaa. Nauti jo matkasta, älä vain päämäärästä.