GastroGard 7 x 6,16 g

Kuvaus

Hevosen mahahaavan hoito ja ennalta ehkäisy

Tuotetiedot

Vahvuus: 370 mg/g
Muoto: Oraalipasta
Pakkauskoko: 7 x 6,16 g

GastroGard 370 mg/g oraalipasta. Vaikuttava aine: omepratsoli 370 mg, apuaineet: keltainen rautaoksidi (E 172) 2 mg. Käyttöaiheet: Hevosen mahahaavan hoitoja ja ennalta ehkäisy. Vasta-aiheet: Ei saa antaa tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi. Ei suositella alle neljän viikon ikäisille tai alle 70 kg painaville eläimille. Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet: Vältä valmisteen joutumista iholle ja silmiin, koska se saattaa aiheuttaa yliherkkyyttä. Käytä suojakäsineitä valmistetta käsiteltäessä ja annettaessa. Älä syö äläkä juo, kun käsittelet valmistetta. Pese kädet tai lääkkeen kanssa kosketuksiin joutuneet ihoalueet käytön jälkeen. Jos valmistetta joutuu silmiin, pese välittömästi puhtaalla juoksevalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. Henkilöiden, jotka saavat yliherkkyysreaktion joutuessaan kosketuksiin valmisteen kanssa, tulee jatkossa välttää lääkkeen käsittelyä. Haittavaikutukset: ei ole. Käyttö tiineyden ja laktaation aikana: Valmisteenkäyttöä tiineille ja imettäville tammoille ei suositella, koska sen käyttöä ei ole tutkittu tiineyden ja laktaation aikana. Annostus ja antotapa: Annettaessa valmistetta annoksella 4 mg omepratsolia elopainokiloa kohden ruiskun mäntä asetetaan hevosen painoa vastaavan annosjakomerkinnän kohdalle. Annosväli ruiskussa vastaa omepratsoliannosta 100 elopainokiloa kohti. Ruiskun sisältö riittää 575 kg painavan hevosen hoitoon, kun annos on 4 mg omepratsolia/kg. Annettaessa valmistetta annoksella 1 mg omepratsolia elopainokiloa kohden ruiskun mäntä asetetaan annosjakomerkinnän kohdalle, joka vastaa neljäsosaa hevosen painosta. Tällä annoksella kukin täysi annosväli ruiskussa vastaa omepratsoliannosta 400 elopainokiloa kohti.  Varoaika: teurastus: 1 vrk. Ei saa antaa tammoille, joiden maitoa käytetään elintarvikkeeksi. Pakkaus: pahvikotelo, jossa 7 tai 14 ruiskua. Kestoaika: Avatun pakkauksen kestoaika ensimmäisen avaamisen jälkeen: 28 vuorokautta. Myyntiluva haltija: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S, Tanska. Markkinoija: Vetcare Finland Oy. Katso hinnat ja täydellinen valmisteyhteenveto Pharmaca Fennica Vetenaria. Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen valmisteen määräämistä.

Pakkausseloste/Valmisteyhteenveto