Neopredisan ja Venno  Vet annostelija

Neopredisan ja Venno Vet annostelija

Kuvaus

Menno desinfektioaineiden annostelulaite. Tarkoitettu vain Venno® Vet 1 super tai Neopredisan® 135-1 -desinfektioaineiden annosteluun.

Käyttöaihe

Menno desinfektioaineiden annostelulaite, tarkoitettu vain VENNO® VET 1 super tai NEOPREDISAN® 135-1 -desinfektioaineiden annosteluun.

Tuotteen käyttö

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät annostelulaitetta:

Laitteen ohjeen vastainen käyttö saattaa vahingoittaa laitetta ja vaarantaa käyttäjän ja eläinten terveyden sekä tuottaa vahinkoa ympäristölle. Käytä laitetta ainoastaan NEOPREDISAN 135-1 desinfektioaineen annosteluun, sillä muiden aineiden käyttö saattaa vahingoittaa laitetta. Älä käytä laitetta, jos jokin sen osista on vaurioitunut. Varmista, että kansi on kiinnitetty tiukasti säiliöön ennen käyttöä, jottei neste valu ulos.

Vesijohtoverkosta tulevan veden paineen on oltava 1,7 - 6 baarin välillä, jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Suurin sallittu vedenpaine on 6 baaria, jonka ylittäminen johtaa laitteen rikkoontumiseen.

Vältä liuoksen joutumista silmiin ja iholle. Käytä hengityssuojainta ja suojakäsineitä. Älä tupakoi, syö tai juo laitteen käytön aikana. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta. Poista laitteeseen mahdollisesti jäänyt liuos käytön jälkeen ja puhdista laite huolellisesti. Älä säilytä laitetta kuumassa tai auringonvalossa. Laitteessa käytettävän liuoksen lämpötilan on oltava aina alle +40 ºC. Älä pudota laitetta. Säilytä tämä ohje ja NEOPREDISAN 135-1 liuoksen mukana tulleet tuotetiedot huolellisesti.

Täysi 3 litran säiliö NEOPREDISAN 135-1 liuosta riittää 1 %:n käyttöliuoksena noin 750 neliömetrin suuruisen alueen desinfektioon ja 2 %:n käyttöliuoksena noin 375 neliömetrin suuruisen alueen desinfektioon.

Eläinsuojan rutiinidesinfektioon käytetään 1 %:n liuosta, loisten munat tuhoavaan desinfektioon 2 %:sta liuosta ja kokkidien ookystat tuhoavaan desinfektioon 3 %:sta liuosta. Kokoa annostelulaite paketissa olevan ohjeen mukaan.

Käyttöohje: Ota haluamasi annossuutin muovipussista ja paina se kannen alapuolella olevan imuletkun holkin reikään kapea pää edellä. Kiinnitä tämän jälkeen imuletku holkkiin ja suodatin imuletkun alapäähän. Pakkaus sisältää erikokoisia annossuuttimia, joiden avulla saadaan eri vahvuista liuosta. Käytä tummanruskeaa suutinta 2 %:n liuoksen annosteluun ja turkoosia suutinta 1 %:n liuoksen annosteluun. Lisää NEOPREDISAN 135-1 liuos säiliöön. Säiliöön mahtuu 3 litraa. Älä ylitä tätä määrää.

Kiinnitä vesiletkun liitin kahvaan ja kierrä säiliö tiukasti kiinni kanteen. Kytke vesiletku kahvassa olevaan liittimeen ja avaa hana. Työskennellessäsi pidä säiliötä toisella kädellä ja kahvaa toisella. Pidä laite pystyasennossa. Suuntaa laite kohden pintaa, jonka haluat käsitellä ja paina kahvassa olevaa kytkintä. Käsittele pinta tasaisesti pyyhkivillä liikkeillä siten, että vaahto leviää joka kohtaan tasaisena kerroksena. Puhdista laite aina käytön jälkeen puhtaalla vedellä.

Jos laite ei toimi normaalisti, tarkista seuraavat kohdat:

1. Liuosta ei kulu normaalisti

  • Imuputken suodatin on tukkeutunut -> Puhdista tai vaihda suodatin.

  • Annoskärki on tukkeutunut -> Puhdista tai vaihda annoskärki. Älä käytä kärjen puhdistamiseen terävää esinettä, joka saattaa vahingoittaa sitä ja siten muuttaa annostelua.

  • Veden paine on liian alhainen -> Oltava vähintään 1,7 baarin paine.

  • Kalkkisaostumaa kannessa -> Puhdista kansi etikalla.

  • Veden suodatin on tukossa -> Puhdista tai vaihda suodatin.

2. Vaahtoa tulee huonosti

  • Veden suodatin on tukossa ->Puhdista tai vaihda suodatin.

  • Veden paine on liian alhainen -> Oltava vähintään 1,7 baarin paine.