• Tutkimusten mukaan koirat hyötyvät E-vitamiini lisästä

  E-vitamiinilisän käytöstä koirilla on tehty useita tutkimuksia eri käyttötarkoituksiin liittyen ja lähes poikkeuksetta kirjallisuus puoltaa E-vitamiinilisän käyttöä koirilla, varsinkin kun puhutaan kovassa rasituksessa olevista koirista, ikääntyneistä koirista, jalostukseen käyttävistä koirista ja E-vitamiinin käytöstä erilaisten sairauksien yhteydessä. Alla yhteenveto suomennetuista tutkimuskoosteista ja linkit alkuperäisiin tutkimuksiin niiltä osin kuin alkuperäinen artikkeli/lähde on julkaistu ja se on saatavilla.

  Rasitus ja oksidatiivinen stressi

  1. R.J.Piercy et al: Association between vitamin E and enhanced athletic performance in sled dogs. Med Sci Sports Exerc 33(5):826-833, 2001.

  Tulokset: Koirat, joiden E-vitamiini pitoisuus plasmassa ennen kilpailusuoritusta oli >40,7 μg/ml pääsivät maaliin saakka 1,9 kertaa todennäköisemmin ja niiden keskeytysriski oli 1,8 kertaa pienempi juostua mailia kohti (PO 0,03) kuin niillä koirilla, joilla plasman E-vitamiinin pitoisuus oli 16,3-40,7 μg/ml.

  Päätelmät: Koirat, joilla oli korkeampi plasman E-vitamiini pitoisuus, oli parempi kestävyys kovassa rasituksessa kuin koirilla, joilla oli matalampi plasman E-vitamiini pitoisuus.

  2. C.R. Baskin et al: Effects of dietary antioxidant supplementation on oxidative damage and resistance to oxidative damage during prolonged exercise in sled dogs. AVJR 61(8):886-891, 2000.

  Annostus: S-ryhmän koirat saivat 400 IU α-tokoferoliasetaattia (vastaa 365 IU luonnollista E-vitamiinia) päivässä suun kautta annosteltuna yhden kuukauden ajan.

  Päätelmät ja kliininen merkitys: Ravinnon täydennys antioksidanttivalmisteella kohotti plasman antioksidanttipitoisuuksia. Ravinnon antioksidantti täydennys vähensi DNA:n hapettumista ja lisäsi rasvojen hapettumisresistenssiä in vitro. Antioksidantti täydennys saattaa lieventää rasituksen aiheuttamaa oksidatiivisen stressin aiheuttamaa vahinkoa.

  3. S. Motta et al: Protecting effect of vitamin E supplementation on submaximal exercise-induced oxidative stress in sedentary dogs as assessed by erythrocyte membrane fluidity and paraoxonase-1 activity. The Veterinary Journal 181:288–295, 2009.

  Annostus: Koirat SUP ryhmässä saivat 500 mg (vastaa 335 IU luonnollista E-vitamiinia) raseemista α-tokoferoliasetaattia kerran päivässä suun kautta annosteltuna 10 viikon ajan.

  Päätelmät: Kontrolliryhmään, joka oli ylläpito ruoalla, verrattuna 10 viikon E-vitamiini täydennys vähensi voimakkaasti oksidatiivisen stressin markereita (plasmassa) mikä viittaa E-vitamiinin suojaavaan vaikutukseen maksimaalisen rasituksen aiheuttamaa oksidativiista stressiä vastaan harjoittelemattomilla vähän liikkuvilla koirilla.

  4. K.C. Scott et al: Effect of α-tocopheryl acetate supplementation on vitamin E concentrations in Greyhounds before and after a race. AVJR 62(7):1118-1120, 2001.

  Annostus: Koirille annettiin 2 kapselia D-α-tokopheroliasetaattia (vastaa 680 IU luonnollista E-vitamiinia) seitsemän päivän ajan.

  Päätelmät ja kliininen merkitys: α-tokoferoliasetaatin täydennys lisäsi seerumin α-tokoferoli pitoisuutta ja eliminoi kilpailun jälkeen havaitun seerumin α-tokoferolin pitoisuuden pienenemisen. Tämä saattaa vähentää hapettumista kilpailun aikana ja parantaa suoritusta ja palautumista.

  5. K.W. Hinchcliff et al: Oxidant stress in sled dogs subjected to repetitive endurance exercise. Vet Res 61:512-517, 2000.

  Päätelmät ja kliininen merkitys: Tulokset osoittavat sen, että toistuva kestävyysharjoittelu koirilla sekä kehon rasvahappojen hapettuminen ja plasman antioksidanttipitoisuuden väheneminen ovat yhteydessä toisiinsa.

  6. R.C. Hill et al: Chronic administration of high doses of vitamin E appear to slow racing greyhounds. FASEB J 15:990

  Yhteenveto: Kontrolliryhmän 8 koiraa eivät saaneet lainkaan α-tokoferoliasetaattia tutkimuksen aikana. Tutkimusryhmän koirat eivät saaneet α-tokoferoli täydennystä ensimmäisen 8 viikon aikana, mutta seuraavan 8 viikon aikana koirille annosteltiin α-tokoferoliasetaattia 100 IU päivässä ja tämän jälkeen 8 viikon ajan 1000 IU α-tokoferoliasetaattia. Tutkimusryhmän koirat lihoivat tutkimuksen aikana 29,4±2,7 kg:sta 31,0 ±3,3 kg:an. Juoksuvauhdissa ei tapahtunut muutoksia verrattuna lähtötilanteeseen, kun koirille annettiin 100 IU α-tokoferoli täydennystä, mutta juoksuvauhti erosi, kun koirille annettiin 1000 IU α-tokoferoli täydennystä. Ylisuuret E-vitamiini annokset tai tutkimuksen aikana koirien painon nousu hidasti ratakoirien juoksuvauhtia.

  Kommentti: Vinttikoirien juoksuvauhdin lievä hidastuminen on todennäköisesti yhteydessä koirien merkittävään kohonneeseen painoon.

  Koiran seniili dementia

  7.J. A. Araujo et al: Improvement of short-term memory performance in aged beagles by a nutraceutical supplement containing phosphatidylserine, Ginkgo biloba, vitamin E, and pyridoxine. Can Vet J 49:379-385, 2008.

  Annostus: E-vitamiinitäydennystä annettiin beagleille yksi kapseli 5 painokiloa kohti kerran päivässä 70 päivän ajan. Yksi kapseli sisälsi 25 mg fosfatidyyliseriniiä (GM-vapaasta soijasta), 50 mg neidonhiuspuu uutetta (Ginkgo biloba) sisältäen 24% flavoniglykosideja, 20,5 mg pyridoksiini HCl:ta (B6 -vitamiini) sekä 33,5 mg d- α-tokoferolia (luonnollinen E-vitamiini). Beaglet (15 kg) saivat 100,5 mg / beagle luonnollista E-vitamiinia/vrk.

  Päätelmät ja kliininen merkitys: Suorituksen tarkkuus parantui merkittävästi tutkimusryhmän koirilla kontrolliryhmään verrattuna ja vaikutus kesti pitkään. E-vitamiini oli avainasemassa antioksidanttilisää saaneiden ruokavaliossa. Plasman E-vitamiinipitoisuudet korreloivat kognitiivisen toimintakyvyn parantamisen kanssa koirien neuropsykologisissa testeissä. Nämä löydökset viittaavat siihen, että täydennysrehun käyttö voi parantaa ikääntyneiden koirien muistia.

  8. A. Skoumalova et al: The role of free radicals in canine counterpart of senile dementia of the Alzheimer type. Experimental Gerontology 38:711–719, 2003

  Päätelmät: E-vitamiinipitoisuuden laskiessa 34% (P=0,01) dementoituneiden eläinten aivoissa olevien lipofuskiinin kaltaisten pigmenttien taso nousi (247 %:iin P = 0:05) kuten myös proteiinien karbonyylien 438 %:iin P = 0:01) kun verrattiin saman ikäisten ei-dementoituneiden eläimiin. E-vitamiini on ensisijainen rasvaliukoinen antioksidantti, jonka määrä vähenee, kun sen suojamekanismi on käytössä. Tällöin dementoituneilla eläimillä havaitut E-vitamiinitasot alenivat, mikä tukee näkemystä vapaiden radikaalien kasvaneesta muodostuksesta ccSDAT (a canine counterpart of senile dementia of the Alzheimer type) potilailla.

  Lisääntyminen

  9. E. Kawakami et al: Therapeutic effects of vitamin E supplementation in 4 dogs with poor semen quality and low superoxide dismutase activity in seminal plasmaJ. Vet. Med. Sci. 77(12): 1711–1714, 2015

  Tausta: Tutkimuksessa oli mukana neljä koiraa, joilla oli heikko siemennesteen laatu, matala siemennesteen (SOD) aktiivisuus ja matala plasman testosteroni taso. Koirat saivat neljän viikon ajan päivittäin yhden E-vitamiini tabletin, joka sisälsi 50 mg α-tokoferoliasettaattia (50 – 68 IU laskettuna luonnolliseksi, riippuen onko tutkimuksessa käytetty asetaatti synteettistä tai luonnollista alkuperää).

  Päätelmät: Koirien siemennesteen laatua kohentui E-vitamiini lisällä.

  10. L.K. Hatamoto et al: Effects of dexamethasone treatment (to mimic stress) and Vitamin E oral supplementation on the spermiogram and on seminal plasma spontaneous lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities in dogs. Theriogenology 66:1610-1614, 2006.

  Annostus: Tutkimusryhmän koirat saivat 500 mg (vastaa n. 500-680 IU luonnollista E-vitamiinia) α-tokoferoliasetaattia päivässä suun kautta 10 viikon ajan. Deksametasoni (0.01 mg/kg/päivä lihakseen annosteltuna) aloitettiin seitsemän päivää E-vitamiinin annostelun aloittamisen jälkeen ja sitä annettiin kerran päivässä seitsemän päivän ajan.

  Päätelmät: E-vitamiini lisäsi siittiöiden liikkuvuutta, elinvoimaisuutta ja määrää sekä vähensi prosentuaalisesti tyypillisiä siittiövaurioita.

  11. C.I. Vannucchi et al: Antioxidant compounds and oxidative stress in female dogs during pregnancy. Research in Veterinary Science 83:188–193, 2007.

  Taustaa: 20 kantavana ja 20 ei-kantavana olevaa koiraa tutkittiin. Veren seeruminäytteet otettiin koirista 1, 3, 5 ja 7 tiineysviikon aikana tai koiran diestrus-vaiheessa. Näytteistä analysoitiin E-vitamiini, A-vitamiini, sinkki ja magneesium sekä oksidatiivisen stressin markkeit TBARS ja karbonyyliproteiini.

  Päätelmät: Tulokset osoittavat selvästi, että A-vitamiinin, E-vitamiinin ja magnesiumin tasot laskevat kantavien narttujen verinäytteissä.

  Iho ja nivelet

  12. A.P. Kapun: Vitamin E supplementation in canine atopic dermatitis: improvement of clinical signs and effects on oxidative stress markers. Vet Rec Sept:1-5, 2014.

  Annostus: Tutkimusryhmän koirat saivat suun kautta 8,1 IU/kg E-vitamiinitäydennystä kerran päivässä kahdeksan viikon ajan.

  Päätelmät: Tutkimuksen tarkoitus oli määrittää kahdeksan viikon E-vitamiini täydennyksen vaikutus CADESI-03 (Canine Atopic Dermatitis Extent and Severity Index (CADESI-03) tuloksiin kutinan voimakkuuden osalta atooppisilla koirilla. E-vitamiini täydennystä saaneilla koirilla olivat alemmat CADESI-03 arvot verrokkiryhmään verrattuna. Nämä löydökset tukevat E-vitamiini täydennyksen käyttöä atooppisilla koirilla.

  13. M.S.Hand et al: Small Animal Clinical Nutrition (5th edition). Mark Morris Institute, Kansas, 2010.

  Small Animal Clinical Nutrition suosittaa, että E-vitamiini annos koiran atooppisessa ihotulehduksessa tulisi olla 200 – 800 IU kahdesti päivässä.

  14. M Rhouma et al: Anti-inflammatory response of dietary vitamin E and its effects on pain and joint structures early stages of surgically induced osteoarthritis in dogs. Can J Vet Res 77:191-198, 2013.

  Annostus: Tutkimusryhmän koirat saivat 400 IU α-tokoferoliasetaattia (vastaa 268 IU luonnollista E-vitamiinia) 55 päivän ajan.

  Päätelmät: Tutkimusryhmän koirilla tehdyissä rustokudoksen analyyseissä todettiin selkeää vaurioiden vähenemistä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun nivelrikkoisilla koirilla, joiden ravintoa on täydennetty korkealla annoksella E-vitamiinia, on tutkimuksessa todettu tulehduksesta kertovien markkereiden väheneminen nivelissä ja kudoksissa, kuin myös merkkejä kivun lievityksestä.

  Silmä

  15. M.G. Davidson et al: Retinal degeneration associated with vitamin E deficiency in hunting dogs. J Am Vet Med Assoc213(5):645-51, 1998.

  Päätelmät: Ryhmän kotiruokaa syövien koirien näkö tutkittiin hitaasti etenevän sokeutumisen vuoksi. Sensorisen verkkokalvon rappeuma havaittiin kaikilla koirilla. Muutosten voimakkuus vaihteli koiran iän mukaan. E-vitamiinipitoisuus plasmassa, seerumissa ja kudoksissa oli matala sairastuneilla koirilla (10% verrattuna kontrolliryhmän 40%). E-vitamiinin puutos saattaa olla yhteinen tekijä näille sairauksille.

  16. G.J. McLellan et al: Vitamin E deficiency in dogs with retinal pigment epithelial dystrophy. Veterinary Record 151:663-667, 2002.

  Päätelmät: Englannin cockerspanieleilla on havaittu verkkokalvon pigmenttiepiteelin kehityshäiriötä johtuen antioksidanttina toimivan E-vitamiinin vakavasta puutoksesta. Alkuvaiheen puutosoireiden tunnistaminen mahdollistaa E-vitamiinilisän antamisen ennen peruuttamattomien kliinisten oireiden syntymistä.

  17. G.J. McLellan et al: Clinical and pathological observations in English cocker spaniels with primary metabolic vitamin E deficiency and retinal pigment epithelial dystrophyVeterinary Record 153, 287-292, 2003.

  Päätelmät: E-vitamiinin puutoksesta kärsivillä koirilla neurologiset ja verkkokalvovauriot ilmaantuvat ennen kliinisiä oireita. Aikaisen vaiheen oireet ovat helpommin palautuvia. Suurin osa koirien kliinisistä oireista poistuivat tai vähenivät merkittävästi, kun saivat 60-90 IU/kg luonnollista RRR- α-tokoferolia kahdesti päivässä (15 kg cocker spanieli sai 900-1350 IU 2 krt/vrk). Myös neurologiset oireet tasaantuivat pitkiksi ajoiksi, mutta koirien näkökyvyssä ei havaittu muutosta.

  18. G.J. McLellan et al: Oral vitamin E absorption in English Cocker Spaniels with familial vitamin E deficiency and retinal pigment epithelial dystrophy. Veterinary Ophtalmology 15(supplement 2):48-56, 2012.

  Taustaa: Englannin cockerspanieleilla esiintyvä verkkokalvon pigmenttiepiteelin kehityshäiriön (RPED) ja hermosyiden kehityshäiriö on yhdistetty jatkuvaan E-vitaminipuutokseen ravinnossa.

  Päätelmät: Kahdesti päivässä annosteltava 600-900 IU luonnollisen RRR- α-tokoferoli saattaa palauttaa plasman E-vitamiinipitoisuuden raja-arvojen puitteisiin RPED-koirilla.