Kolmiulotteinen laatukäsite eläinlääkeyrityksessä

Tarkastelen työssäni laatua usein kolmesta eri näkökulmasta: tuotteiden, prosessien ja ihmisten kautta.

#vaikuttavasti

12. tammikuuta 2023

Kolmiulotteinen laatukäsite eläinlääkeyrityksessä

Lääkeyhtiön laatujohtajan työ on yhdistelmä merikotkaa ja curling-tiimiä. Silmät ja korvat auki, haukanterävä katse ja tarvittaessa salamannopea reaktiokyky. Mutta kun arki rullaa, keskitymme silottamaan tuotteen tietä kohti haluttua maalia kuin olympialaisten curling-tiimi konsanaan.

Tarkastelen työssäni laatua usein kolmesta eri näkökulmasta: tuotteiden, prosessien ja ihmisten kautta. Siinä missä tuotteiden laatujohtaminen vaatii raportointia, prosessit ja ihmiset tarvitsevat valtavasti yhteistä aikaa, dialogia ja yhteisiä ongelmanratkaisutaitoja.

Lähtökohtana laadukkaat tuotteet

Tuotteen näkökulmasta laatua on suhteellisen helppo mitata. Puhtaat lääkeaineet ja sovitun mukainen valmistusmetodi takaavat laadukkaan tuotteen ja vuosittaiset kumppanitehtaiden laatuauditoinnit auttavat laadunvalvonnassa.

Tuotteen osalta laatu tarkoittaa myös valtavaa määrää raportointia. Esimerkiksi myyntiluvan hakuvaiheessa meidän tulee kyetä vakuuttamaan viranomaiset, että tuotteemme on niin laadukas, että sille kannatta myöntää myyntilupa. Tuotamme tuhansien sivujen raportteja kertoen kuka valmistaa, mitä valmistaa, miten valmistetaan, miksi tämä lääkeaine kannattaa tuoda markkinoille ja kuinka olemme varautuneet yllättäviin asioihin.

Sopimusvalmistajat ja kumppanit ovatkin merkittävässä roolissa kaikissa vaiheissa. Laatuyksikön tehtävänä on varmistaa, että tuotetta pystytään valmistamaan tismalleen sillä laatutasolla, mitä me ja viranomaiset olemme asiasta yhdessä sopineet. Olemme kumppaneihimme tiiviisti yhteydessä ja teemme vuosien varrella sopimusvalmistajillemme erilaisia tarkastuksia ja raportointipyyntöjä. Hyvän kumppanin kanssa asiat sujuvat mallikkaasti ja mahdollisiin kyselyihin tai ongelmiin vastataan heti.

Prosessit kuntoon

Koska me Vetcarella toimimme myyntiluvanhaltijan roolin lisäksi myös lääketukkukauppana, harjoittelemme vuosittain myös lääkkeiden takaisinvetoa. Kuinka toimisimme ongelmatapauksissa, reagoivatko kumppanimme riittävän nopeasti ja kuinka varmistetaan jatkuva potilasturvallisuus? Mitä tehdään, jos Australiasta löytyisi vuotavia lääkepulloja tai pakkauksessa olisi painettuna väärä kestoaika?

Takaisinvetoharjoitteet auttavat tiimiämme kehittämään sisäisiä ja ulkoisia prosessejamme ja tarkistamaan samalla kumppaneidemme vasteajat. Niiden purkaminen on tiimille usein antoisaa ja saamme harjoitteista paljon hyviä oppeja.

Lääketukkuna ja myyntiluvan haltijoina meillä on velvollisuus varmistaa, että tarjoamiamme lääkkeitä on riittävästi saatavilla, ettei potilasturvallisuus pääse vaarantumaan.

Kilpailuetuna ihmiset

Moderni verkostomainen toimintamalli vaatii korkeaa laatukäsitettä kaikilta arvoketjun jäseniltä. Yhden lääkkeen ympärillä toimii mm. alkuaineen valmistaja, lääkeaineen valmistaja, pakkaustiimi, logistiikka, myyntiluvan haltija, markkinointi, jälleenmyyjät ja eläinlääkärit. Tällöin onkin tärkeää, että meillä kaikilla on yhteinen näkemys siitä, mitä olemme tekemässä ja mitä laatu edellyttää esimerkiksi tuotteiden käsittelyltä tai säilytykseltä.  

Sopimusvalmistajien löytyminen onkin yksi vuori kiivettäväksi. Vaikka eläinlääketeollisuus on jatkuvassa kasvussa, on se silti ihmislääketieteeseen verrattuna paljon pienempi toimiala, eikä siihen erikoistuneita tehtaita ole maailmassa montaakaan.

Toimitusvarmuuden näkökulmasta valmistavia tehtaita kannattaisikin olla vähintään kaksi, mutta todellisuudessa jo yhdenkin löytäminen saattaa olla haastavaa.

Laatu siis läpileikkaa kaikki toiminnot laboratoriosta eläinlääkärin salkkuun tai kotiapteekkiin asti. Yhteinen tekeminen ja sujuva dialogi kumppaneiden ja eri toimijoiden välillä auttaa rakentamaan täydellisen paketin.

Etusijalla lääkkeiden laatu ja eläinten hyvinvointi.

Kuonon mitan edellä, Mirva

Vetcare visionääri Mirva Teronen

Kirjoittaja: Mirva Teronen toimii Vetcaren laatujohtajana ja vastaa yhtiön laadun toiminnoista.

Lue lisää: Vetcare ja Dechra tiedottavat: FDA on myöntänyt myyntiluvan koirien rauhoitteelle

#etusijallaeläintenhyvinvointi #yhdessä #avoimesti #rohkeasti #vaikuttavasti