kaikki hevoset tarvitsevat e-vitamiinia
9. toukokuuta 2016

Kaikki hevoset tarvitsevat E-vitamiinia

Hevosten E-vitamiinin saannista tulee huolehtia, sillä E-vitamiinilla on tärkeä rooli monissa elimistön toiminnoissa kuten immuunipuolustuksessa sekä hermojen ja lihasten toiminnassa. E-vitamiinin lisääminen ruokavalioon on erityisen tärkeää silloin, kun hevoset eivät saa sitä riittävästi perusravinnostaan, tuoreesta laidunruohosta. Tiineiden ja imettävien tammojen, varsojen, nuorten kasvavien hevosten ja urheiluhevosten E-vitamiinitarve on suurin.

E-vitamiini (alfa-tokoferoli) on elintärkeä vitamiini, jota hevoset eivät valmista elimistössään

E-vitamiini toimii elimistössä luonnollisena antioksidanttina suojaten soluja vapailta radikaaleilta. Vapaita radikaaleja muodostuu solujen normaalin metabolian sivutuotteena. Mitä aktiivisempi solu on, sitä enemmän vapaita radikaaleja se tuottaa. Vapaiden radikaalien tuotanto lisääntyy erityisesti soluvaurioiden ja sairauksien seurauksena. Vapaat radikaalit voivat tällöin aiheuttaa korjaamatonta tuhoa soluissa ja solukalvoilla. Jos vapaita radikaaleja tuotetaan ylimäärin, elimistö ei lopulta pysty rajoittamaan oksidatiivista stressiä – hevosen vastustuskyky kärsii ja kudoksiin voi tulla jopa henkeä uhkaavia vaurioita. E-vitamiini antioksidanttina on tärkeässä roolissa suojaamassa hevosen elimistöä liiallisen oksidatiivisen stressin aiheuttamilta vaurioilta ja tukemassa immuunijärjestelmän toimintaa elimistön rasitustiloissa.

Aktiiviset lihassolut ovat hyvin herkkiä vapaiden radikaalien aiheuttamille vaurioille, minkä vuoksi erityisesti kasvavat hevoset ja urheiluhevoset tarvitsevat keskimääräistä enemmän E-vitamiinia normaalin lihas- ja hermotoiminnan ylläpitämiseksi ja lihas- sekä hermosairauksien välttämiseksi.

E-vitamiinilla on tärkeä rooli immuunijärjestelmän kehityksessä ja toiminnassa. E-vitamiinin on havaittu parantavan immuunijärjestelmän toimintaa erityisesti immuunijärjestelmän häiriöistä tai muuten heikentyneestä elimistön puolustusjärjestelmästä kärsivillä eläimillä. Tiineet ja imettävät tammat sekä varsat hyötyvät merkittävästi E-vitamiinin immuunipuolustusta parantavista ominaisuuksista. E- vitamiinitäydennys lisää E-vitamiinipitoisuutta sekä tärkeiden vasta-aineiden määrää ternimaidossa ja sitä kautta myös varsan elimistössä. Vanhat, yli 20-vuotiaat, hevoset ovat alttiimpia infektioille iän myötä laskevan puolustuskyvyn vuoksi ja hyötyvät sen takia E-vitamiinitäydennyksestä.

E-vitamiinin lisääminen hevosten ruokavalioon on suositeltavaa

E-vitamiinin lisääminen hevosten ruokavalioon on erittäin suositeltavaa Suomessa erityisesti talvikuukausina sisäruokintakaudella, mutta myös kesällä, jos hevoset eivät saa tuoretta laidunruohoa pääsääntöisenä rehunaan. Suomessa kilparavureilla tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että hevosten seerumin alfa-tokoferolipitoisuudet olivat talvikaudella matalat verrattuna kesäarvoihin, ja että pitoisuuksissa oli paljon vaihtelua tallien välillä johtuen erilaatuisista rehusta ja erilaisista ruokintatavoista. E-vitamiinipuutos on hevosilla usein piileväoireinen. Oireet, kuten heikentynyt puolustuskyky, lihasongelmat tai lisääntymishäiriöt saattavat jäädä huomaamatta tai niiden oletetaan johtuvan jostakin muusta syystä.

SIITOSHEVOSET hyötyvät E-vitamiinitäydennyksestä ruokavaliossaan. Tieteellisesti on osoitettu, että E- vitamiinin lisäämisestä tamman ruokavalioon tiineyden loppuvaiheessa ja maidon tuotannon ensipäivinä on hyötyä pyrittäessä parantamaan ternimaidon laatua ja sitä kautta varsan alfa-tokoferoli- sekä vasta-ainepitoisuuksia plasmassa. On myös havaittu, että E-vitamiinilla on hyödyllisiä vaikutuksia tammojen hedelmällisyyteen ja oriiden libidoon sekä siemennesteen laatuun.

VARSAT JA KASVAVAT HEVOSET, mutta myös aikuiset hevoset, tarvitsevat E-vitamiinia välttyäkseen E-vitamiinipuutokseen liittyviltä vakavilta lihas- ja hermosairauksilta. Varsojen ja kasvavien hevosten keskushermosto tarvitsee E-vitamiinia kehittyäkseen normaalisti. Hevosen elimistön matalan E-vitamiinipitoisuuden on havaittu olevan yhteydessä vakaviin hermo-lihassairauksiin (Equine Motor Neuron Disease, Equine Degenerative Myeloencephalopathy, Vitamin E-Deficient Myopathy) sekä rasitukseen aiheuttamiin lihasvaurioihin ja sairauksiin, kuten lannehalvaukseen.

URHEILUHEVOSET tarvitsevat keskimääräistä enemmän E-vitamiinia ruokavaliossaan säilyttääkseen riittävän E-vitamiinipitoisuuden elimistössään toistuvien rankkojen suoritusten aikana ja jälkeen. Syyksi on esitetty lisääntynyttä oksidatiivista stressiä kovan rasituksen vuoksi ja tämän seurauksena lisääntynyttä antioksidanttien tarvetta. Urheiluhevosille suositellaankin E-vitamiinitäydennystä suuremmalla annoksella kuin levossa tai kohtalaisessa rasituksessa oleville hevosille. Urheiluhevosten energiansaanti perustuu useimmiten väkirehuihin ja öljyihin, jolloin ne herkästi saavat liian vähän E-vitamiinia perusruokavaliossaan.

IÄKKÄÄT HEVOSET hyötyvät E-vitamiinitäydennyksestä siten, että niiden kyky tuottaa vasta-aineita paranee. Hevosten puolustuskyvyn on ositettu laskevan iän myötä ja yli 20-vuotiaat hevoset ovat alttiimpia monenlaisille infektioille.

Luonnollisen ja synteettisen E-vitamiinin erot – laatu ratkaisee

Hevoset saavat laidunruohosta luonnollista E-vitamiinia (RRR-alfa-tokoferoli). Luonnollista E-vitamiinia (alfa-tokoferolia) on paljon tuoreessa, nuoressa, reheväkasvuisessa laidunruohossa (erityisesti alfalfassa), vehnänalkioissa ja tietyissä kasviöljyissä. Useimmat kasvit ja kasviöljyt sisältävät erilaisia tokoferoleita, joista suurin biologinen aktiivisuus on alfa-tokoferolilla. Kaupallisesti tarjolla on kahdesta eri lähteestä peräisin olevaa E-vitamiinia: luonnollista (RRR-alfa-tokoferoli) ja synteettistä (alfa-tokoferolien raseeminen seos). E-vitamiinin kohdalla synteettinen vitamiini ei ole yhtä tehokasta kuin luonnollinen, erilaisesta koostumuksesta johtuen. Luonnollisella E-vitamiinilla on selkeästi korkeampi biologinen käyttöaste kuin synteettisellä. Luonnollinen E-vitamiini imeytyy ja kulkeutuu kudoksiin tehokkaammin kuin synteettinen. Tästä johtuen synteettistä E-vitamiinia joudutaan antamaan suhteessa huomattavasti enemmän kuin luonnollista E-vitamiinia, jos halutaan saavuttaa yhtäläiset pitoisuudet ja vaikutukset elimistössä. Luonnollista E-vitamiinia käytettäessä samaan vaikutukseen riittää verrattain pieni annos. E-vitamiinin tapauksessa ratkaisevaa on laatu. Tärkeää on myös, että E-vitamiini on muodossa, joka imeytyy tehokkaasti ja kulkeutuu kudoksiin. E-vitamiini on antioksidantti ja asetaatti-muotoiset E-vitamiinit säilyvät muuntamatonta muotoa paremmin pulloissa, joihin pääsee ilmaa, mutta imeytyminen asetaatti-muodossa on heikompaa.

Hevosten E-vitamiinisaanti vaihtelee suuresti sen perusteella, mitä niille syötetään. Moniin kaupallisiin rehuihin on lisätty valmiiksi E-vitamiinia, mutta pakkausselosteessa ei yleensä kerrota onko se luonnollista vai synteettistä, eikä myöskään sitä mihin suositusannos perustuu. Tällöin on mahdotonta tietää, saako hevonen valmisteesta riittävästi E-vitamiinia tarpeisiinsa nähden. 

Lähteet

Bondo, Jensen. Administration of RRR-α-tocopherol to pregnant mares stimulates maternal IgG and IgM production in colostrum and enhances vitamin E and IgM status in foals. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl), 95: 214-22; 2011.

Fermaglich, Horohov. The effect of aging on immune responses. Vet Clin North Am Equine Pract,18:621-30; 2002.

Finno, Valberg. A comparative review of vitamin E and associated equine disorders. J Vet Intern Med, 26:1251-66; 2012.

Mäenpää, Lappeteläinen, Virkkunen. Serum retinol, 25-hydroxyvitamin D and alpha-tocopherol of racing trotters in Finland. Equine Vet J, 19: 237-40; 1987.

Petersson, Burr, Gomez-Chiarri, Petersson-Wolfe. The influence of vitamin E on immune function and response to vaccination in older horses, 88: 2950-8; 2010.

Rey, Segura, Arandilla, term effect of oral administration of micellized natural vitamin E (D-α-tocopherol) on oxidativestatus in race horses under intense training. J Anim Sci. 91:1277-84; 2013.

Siciliano, Parker, Lawrence. Effect of dietary vitamin E supplementation on the integrity of skeletal muscle in exercised horses. J Anim Sci, 75: 1553-60; 1997.

Vetcaren luonnolliset E-vitamiinit hevosille ja koirille

Vetcare E-vitamiini 500 ml

Vetcare E-vitamiini 200 ml

Vetcare E-vitamiini 100 ml