Luonnollinen e-vitamiini
2. tammikuuta 2019

Luonnollinen E-vitamiini

E-vitamiini on rasvaliukoinen vitamiini, joka toimii elimistössä antioksidanttina suojaten soluja vapaiden happiradikaalien vaikutuksilta. Sen saanti vaikuttaa suoraan hevosen terveyden ylläpitoon, sillä hevoset eivät itse valmista E-vitamiinia elimistössään.

Luonnollista E-vitamiinia jokaisen hevosen ruokintaan

Luonnollisen E-vitamiinin lisääminen ruokavalioon on erityisen tärkeää silloin, kun hevoset eivät saa sitä riittävästi perusruokavaliostaan, tuoreesta laidunruohosta. Hevosilla saanti vähenee talvikaudella syötettäessä E-vitamiinimääriltään köyhää heinää. Suomen olosuhteissa hevosen talvikauden ruokinnassa korostuu siis hyvälaatuisen ja hyvin imeytyvän luonnollisen E-vitamiinin tarve.

Tamma ja varsa talvella
Kasvavien hevosten E-vitamiinin tarve on suuri ja sillä on suotuisia vaikutuksia niiden kehitykseen.

Kaikki hevoset tarvitsevat E-vitamiinia

E-vitamiini toimii elimistössä luonnollisena antioksidanttina. Sen riittävästä saannista on huolehdittava osana hevosen hyvää ravitsemusta. E-vitamiinilla on tärkeä rooli monissa elimistön toiminnoissa, kuten lihasten ja hermoston hyvinvoinnissa. Vapaiden radikaalien tuotanto lisääntyy erityisesti soluvaurioiden ja sairauksien seurauksena, jolloin hevosen vastustuskyky voi kärsiä ja kudokset voivat vaurioitua.

E-vitamiinin päätehtävä on suojata soluja ja niiden väliaineita vapaiden radikaalien aiheuttamalta hapettumiselta ja tukea normaalia immuunijärjestelmän toimintaa elimistön rasitustiloissa.

Hevosen pääasiallinen E-vitamiinin lähde on laidunheinä. Laidunkasveissa suurimmat pitoisuudet ovat kasvinlehdissä. Heinäruokinnassa E-vitamiinin saanti pienenee huomattavasti. E-vitamiini häviää heinästä nopeasti myös hapettumisen myötä.

E-vitamiinin puutos ei yleensä aiheuta voimakkaita oireita, joten se jää helposti huomaamatta. Jatkuvasta tarpeesta huolimatta hevonen ei pysty varastoimaan E-vitamiinia kovinkaan hyvin. Siksi sen riittävään saantiin ja laatuun tule kiinnittää huomiota ympärivuotisesti.

Milloin hevosen E-vitamiinin tarve korostuu?

E-vitamiinin saannin tärkeys korostuu kovassa rasituksessa, siitoskaudella, tiineyden ja imetyksen aikana. E-vitamiinin tarve on ruokinnan lisäksi riippuvainen hevosen kehitysvaiheesta, käytöstä ja rasitusasteesta.

Aktiiviset lihassolut ovat hyvin herkkiä vapaiden radikaalien aiheuttamille vaurioille, minkä vuoksi erityisesti kasvavat hevoset tarvitsevat keskimääräistä enemmän E-vitamiinia osana hyvää ruokintaa. Varsojen E-vitamiinin saantiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä mm. varsan keskushermosto tarvitsee E-vitamiinia normaalin kehityksensä tueksi. Myös vastustuskyvyn tukena E-vitamiinin riittävän saannin merkitys korostuu nuorilla hevosilla.

E-vitamiini ei säily
Korjatussa heinässä E-vitamiini ei säily.

On tieteellisesti osoitettu, että urheiluhevoset tarvitsevat keskimääräistä enemmän E-vitamiinia säilyttääkseen riittävän E-vitamiinipitoisuuden elimistössään toistuvien rankkojen suoritusten aikana ja niiden jälkeen1. Koska urheiluhevosten ruokinnassa suositaan energian lähteenä usein väkirehuja, ne saavat herkästi liian vähän E-vitamiinia ja sen lisääminen täydentää ruokavaliota merkittävästi.

Myös siitoshevoset hyötyvät E-vitamiinitäydennyksestä. Tieteellisen tutkimuksen mukaan E-vitamiinin lisäämisestä tamman ruokavalioon tiineyden loppuvaiheessa ja maidon tuotannon ensipäivinä on hyötyä pyrittäessä parantamaan ternimaidon laatua ja sitä kautta varsan alfa-tokoferoli- sekä vasta-ainepitoisuuksia plasmassa.2

Hevosen puolustuskyvyn laskiessa iän myötä iäkkäiden hevosten riittävästä E-vitamiinin saannista on huolehdittava. Lisättäessä rasvoja hevosen ruokavalioon energian saannin turvaamiseksi kannattaa myös E-vitamiinin saantiin kiinnittää huomiota.

Lähteet

1. Siciliano, Parker, Lawrence. Effect of dietary vitamin E supplementation on the integrity of skeletal muscle in exercised horses. J Anim Sci, 75:1553-60;1997.

2. Bondo, Jensen. Admistration of RRR-a-tocopherol to pregnant mares stimulates maternal IgG an IgM production

in colostrum and enhances vitamin E and IgM status in foals. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl), 95:214-22; 2011.

Vetcare E-vitamiini

Vetcare E-vitamiini sisältää luonnollista E-vitamiinia nestemäisessä muodossa. Luonnollisella E-vitamiinilla on selkeästi korkeampi biologinen käyttöaste kuin synteettisellä. Luonnollinen E-vitamiini kulkeutuu kudoksiin synteettistä muotoa tehokkaammin.

Miksi luonnollinen on synteettistä parempi?

Tokoferolin soluihin siirtymiseen tarvittava kuljetusproteiini säätelee veren ja kudosten tokoferolipitoisuuksia. Se on erikoistunut luonnolliseen d-alfa-tokoferoliin, joka siten siirtyy parhaiten/tehokkaimmin ruuasta elimistöön. Kuljetusproteiini siirtää myös muita tokoferoleita ja tokotrienoleja, mutta vähemmän tehokkaasti. Synteettiset, kemiallisesti valmistetut E-vitamiinit sisältävät aina E-vitamiinin raseemisia seoksia eli kemiallisia isomeerejä, joista kaikki eivät toimi vitamiinina. Tästä syystä IU-arvo (tai tokoferoliekvivalentti) on erilainen synteettisillä ja luonnollisilla tokoferoleilla.

Vetcare E-vitamiini on lisätty vehnänalkioöljyyn ja pakattu kätevään pumppupulloon. Vetcare E-vitamiini sisältää luonnollista α-tokoferolia 200 IU/ml, mikä tukee eläimen elimistön E-vitamiinin saantia rasituksen aikana ja sisäruokintakaudella.

Vetcare E-vitamiini on valmistettu Suomessa korkealaatuisen suomalaisen tuotekehityksen tuloksena. Se ei sisällä säilöntäaineita ja on valmistettu lääkeyrityksessä laadukkaista, GMO-vapaista raaka-aineista.

Annostelu perustuu ACVIM-hoitosuosituksiin, lähde:

VITAMIN E SUPPLEMENTATION IN HORSES
ACVIM 2015 Carrie J. Finno1, DVM, PhD, DACVIM; Stephanie J. Valberg2, DVM, PhD, DACVIM 1University of California-Davis, Davis, CA, USA; 2University of Minnesota, St. Paul, MN, USA

Vetcaren luonnolliset E-vitamiinit hevosille ja koirille

Vetcare E-vitamiini 500 ml

Vetcare E-vitamiini 200 ml

Vetcare E-vitamiini 100 ml