Onnistunut tuotekehitys on monen tekijän summa kertoo Vesa Myllys blogissa.
23. toukokuuta 2024

Onnistunut tuotekehitys on monen tekijän summa

Aidosta tarpeesta kumpuava idea, laajat yhteistyöverkostot ja usko omaan tekemiseen. Niistä on menestynyt tuotekehitystoiminta tehty.

Vetcare on eläinlääkärien perustama ja sen toiminnan ytimessä on myös omien tuotteiden kehitys. Uuden tuotteen kehittämisessä olennaisinta on hyvä idea, joka pohjautuu todelliseen tarpeeseen. Tällöin tuotteella on aidosti uutuusarvoa ja se pystytään myös hinnoittelemaan siten, että sen valmistaminen on kannattavaa. Ennen päätöstä edistää hanketta pohdimme aina sitä, edistääkö tuote eläinten hyvinvointia. Parhaimmillaan kehittämämme tuotteet ovat uudistaneet myös hoitokäytänteitä parempaan suuntaan.

Yrityksen perustamisen aikoihin 1990-luvulla eläinten lääkehoidossa oli käynnissä suuri murros. Tällöin alkoi myös yhteistyömme Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Samaan aikaan kun maailmalla heräsi keskustelu antibioottiresistenssin uhasta, oli Vetcare uudistamassa Suomalaisia utaretulehdushoitokäytäntöjä. Tämä piti sisällään PCR-pohjaisen diagnoostiikan, vain penisilliiniä sisältävän intramammaarivalmisteen ja penisilliiniä hajottava beta-laktamaasivalmisteen kehittämisen ja markkinoille tuonnin. Näin ”haulikkohoidosta” voitiin siirtyä tutkimuksen perusteella tehtyyn kohdennettuun hoitoon ja antibioottiresistenssin ja -jäämien minimointiin.

Tuotekehityksessä pääsee pitkälle vain yhdessä

Tunnetussa sananlaskussakin todetaan, että yksin pääsee nopeasti, mutta jos haluaa mennä pitkälle, pitää mennä yhdessä. Eläinlääkkeen matka ideasta lääkkeeksi on pitkä ja kallis. Jotta kehitetylle tuotteelle saadaan riittävän isot markkinat, tähtäämme itse kehittämillämme tuotteilla yleensä kansainvälisille markkinoille. Kansainväliset markkinat vaativat hyviä kumppanuuksia ja jakeluverkostoa.

Menestyminen kansainvälisesti edellyttää myös kulttuurierojen tuntemista vaikkapa lääkkeiden annostelussa. Esimerkiksi kipulääke annetaan eläimille joissakin maissa mieluummin suun kautta piikityksen sijaan. Kansainvälistymisessä myös laajat tutkimusyhteydet ovat erittäin tärkeitä. Ne antavat uskottavuutta ja paikallisia tutkijayhteyksiä pystytään hyödyntämään markkinoinninkin tukena. Näin on toimittu esimerkiksi Yhdysvaltojen markkinoilla.

Vetcaren politiikka tieteellisten tutkimusten julkaisemisessa on aina ollut avoin. Uskomme, että kaikki tieto tuotteesta – oli se sitten hyvää tai huonoa – on käyttäjien edun mukaista. Olemme aina uskoneet vankasti omiin tuotteisiimme ja tekemiseemme. Kehitämme marginaalituotteita täsmätarpeisiin, eikä tavoitteenamme ole maksimoida tuottoja vaan kehittää mahdollisimman hyviä tuotteita. Pidemmän päälle tällainen avoimuus rakentaa yrityksen hyvää mainetta, kun tuotteen kaikki vaikutukset on mahdollisimman laajasti tutkittu ja tiedossa.

Entistä laajempaa tuotekehitysyhteistyötä

Vesa Myllys - Helsingin yliopiston ja Vetcaren yhteistyöstä luo innovaatiota eläinten parhaaksi

Haluamme jatkossa laajentaa entisestään yhteistyötämme tutkimusmaailman kanssa. Helsingin yliopiston kanssa lähdemme yhteistuumin hakemaan uusia ideoita tai jopa tuoteaihioita.

Käytännössä tämä tarkoittaa säännöllisiä teemapohjaisia tapaamisia tutkijoiden kanssa. Näissä tapaamisissa pääsemme keskustelemaan sekä esittelemään ideoitamme puolin ja toisin. Viimeiset vuodet olemme tehneet tiiviisti yhteistyötä lisääntymistieteiden kanssa ja farmakologian laitosten kanssa. On mielenkiintoista kuulla, millaista tutkimusta muilla tutkimusryhmillä on käynnissä tai suunnitteilla.

Kun aloitin Vetcarella vuonna 2010, oli se minulle paluu juurille tutkimuksen ja tuotekehityksen pariin. Tutkijanurani olin aloittanut jo vuonna 1990 utaretulehduksen parissa, mutta ennen Vetcarelle tuloa tein kymmenen vuoden ajan hallinnollisia hommia nykyisessä Ruokavirastossa. On ollut antoisaa olla mukana kehittämässä menestystuotteita, joilla on aidosti merkitystä eläinten hyvinvoinnille. Vaikka tutkimustoiminta tapahtuu laboratorioissa ja kliinisissä olosuhteissa, on tässäkin hommassa ihmisten tunteminen kaiken a ja o.

Kuonon mitan edellä, Vesa

Myllys Vesa tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Vetcare

Kirjoittaja: Vesa Myllys toimii Vetcaren Tutkimus- ja tuotekehitysjohtajana.