Eläinlääkkeen kehitys Vetcarella
18. lokakuuta 2023

Eläinlääkkeen kehitys Vetcarella – Suomalaisen eläinlääkkeen matka ideasta tuotteeksi

Olemme yrityksen perustamisesta lähtien investoineet merkittävän osan tuotosta tutkimukseen ja tuotekehitykseen, sillä toimintaamme ohjaa vahvasti halu varmistaa, että meillä ihmisillä olisi käytössämme parhaat mahdolliset työkalut hoitaa eläimiä. Teemme tiivistä yhteistyötä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja teollisuuden kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Liikevaihtomme on vuosien saatossa kehittynyt hyvin, mikä on mahdollistanut investointimme eläinlääkkeiden tuotekehitykseen. Vuonna 2002 saimme myyntiluvan lypsylehmälle suun kautta annettavalle kipulääkkeelle ja kapeakirjoista antibioottia sisältävälle utaretulehduslääkkeelle. Molempien lääkkeiden myyntilupaa laajennettiin myöhemmin myös useisiin muihin Euroopan maihin. Tänä vuonna 2022 saimme myyntiluvan ensimmäiselle omalle molekyylistä asti Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä kehitetylle alkuperäislääkkeellemme Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.

Lue myös: Antibioottien liikakäyttö kuriin suomalaisella tuotekehitystoiminnalla 

Uusi tuote käy läpi monivaiheisen tutkimusprosessin

Uuden tuotteen matka ideasta tuotteeksi on perusteellinen ja vaatii jopa yli kymmenen vuoden systemaattisen työn sekä rahaa. Tuotekehityksessä vaaditaan sekä kattavaa perustutkimusta, että tuoteaihion testaamista ja varmuutta lopullisen tuotteen toimivuudesta.
Tuotekehitystaival alkaa perustutkimuksesta, joka useimmiten tehdään yliopistolla tai vastaavissa tutkimuslaitoksissa. Vetcare on useimmiten mukana jo tässä vaiheessa. Näihin tutkimuksiin saadaan usein tuotekehityslainaa esimerkiksi Business Finlandilta.

Perustutkimuksen tavoitteena on löytää aihioita tai keksintöjä, joita voidaan jatkokehittää valmiiksi lääkkeeksi. Valitsemme tuotekehitysputkeemme aihioita huomioiden uuden tuotteen vaikutukset ympäristöön, antibioottiresistenssiin ja eläinten hyvinvointiin.
Kun perustutkimuksessa on löytynyt sopiva idea, jota voimme hyödyntää, edetään tuoteidean toimivuuden tutkimuksiin (proof of concept). Näitä tutkimuksia teemme yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tiiviissä yhteistyössä tilaustutkimuksina.

Kolmannessa tutkimuksen ja tuotekehityksen vaiheessa on aika hakea uudelle tuotteelle myyntilupaa. Myyntilupaa varten vaaditaan tutkimuksia, joita teemme pääosin sertifioiduissa kaupallisissa laboratorioissa. Suomessa tämänkaltaisia laboratorioita on suhteellisen vähän, mutta niitä kuitenkin löytyy. Lopulta kun tuote on markkinoilla, tuotekehitysprosessimme jatkuu siten, että seuraamme tarkasti sen mahdollisia haittavaikutuksia koko tuotteen elinkaaren ajan.

Olemme panostaneet myös ei-lääkkeellisten tuotteiden kehittämiseen eläinten hoidon tueksi. Kehitimme mm. tuotteen, jossa käytetään ensimmäisenä maailmassa koirasta eristettyjä maitohappobakteereita. Reilun kymmenen vuoden kehitystyön tuloksena syntyi Canius Plus®-valmiste, joka sisältää koiraperäisillä maitohappobakteereilla hapatettua maitoa, ja jota voidaan käyttää tukemaan koiran ruokavaliota. Omia tuotekehityksemme tuotteita ovat myös mm. Vetcare -sarjan luonnollinen E-vitamiini, Korvapuhdiste sekä virtsateiden hyvinvointia tukeva Refinie®.

Tuotekehitykseen käytetty vuosi vastaa miljoonan euron investointia

Eläinlääkekehityksessä kyse on poikkeuksetta monivuotisesta projektista. Investointimme yhteen uuteen eläinlääkkeeseen voi olla jopa yli 10 miljoonaa euroa. Koemme nämä investoinnit kuitenkin elintärkeiksi, sillä haluamme jatkossakin tuoda markkinoille entistä parempia ja tarkoituksenmukaisempia lääkkeitä ja täydennysrehuja eläimiä varten.