Olli Kuussaari ja Olli Peltoniemi Vetcare & Helsingin yliopiston tutkimustyöllä innovaatioita
14. toukokuuta 2024

Helsingin yliopiston ja Vetcaren tutkimustyöllä luodaan innovaatiota eläinten parhaaksi

Alkuperäinen tiedote julkaistu Helsingin Yliopiston sivuilla. Kirjoittaja Anna Humalamäki. Kuva Veikko Somerpuro.

Vetcare ja Helsingin yliopisto allekirjoittivat kumppanuussopimuksen huhtikuussa 2024. Sopimus syventää entisestään jo yli 30 vuotta jatkunutta tutkimusyhteistyötä.

Helsingin yliopiston ja Vetcaren kumppanuus juontaa juurensa yrityksen perustamisvuosiin, aina vuoteen 1992 saakka. Vetcare syntyi vastaamaan eläinlääkärien ja eläinten tarpeisiin tuomalla maahan lääkkeitä, joille oli kysyntää, mutta ei jakelijaa.

“Vuosien varrella huomasimme, että voisimme kehittää myös omia lääkkeitä ja tuotteita”, Vetcaren toimitusjohtaja Olli Kuussaari kertoo.

Siinä on merkittävässä osassa uraauurtava tutkimustyö yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa.

Vetcaren tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Vesa Myllys kertoo, että vuosien varrella yhteistyön kirjoon ovat mahtuneet niin tutkimushankkeiden rahoitus, tilaustyönä tehty tieteellinen tutkimustyö kuin residenssiohjelmien ja apulaisprofessuurin rahoituskin.

“2000-luvulta lähtien ei ole vuottakaan, etteikö yliopistolla ja Vetcarella olisi ollut jokin hanke menossa”, Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan dekaani Olli Peltoniemi kuvailee.

Yli 30 vuotta jatkunut tiivis yhteistyö on kantanut hedelmää.

“Kruununjalokivemme on tutkimusyhteistyön tuloksena syntynyt Zenalpha-niminen medetomidiini- ja vatinoksaanihydrokloridi-injektio. Se on tarkoitettu käytettäväksi koirien rauhoitus- ja kipulääkkeenä kliinisten tutkimusten ja noninvasiivisten, kivuttomien tai lievästi kivuliaiden enintään 30 minuuttia kestävien toimenpiteiden yhteydessä. Rauhoitteen vatinoksaani lievittää medetomidiinin haitallisia sydämeen kohdistuvia vaikutuksia ja edistää insuliinin vapautumista, mikä ehkäisee medetomidiinin hyperglykeemisiä vaikutuksia, Kuussaari sanoo.

Lue lisää: Vetcare ja Dechra tiedottavat: Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA on myöntänyt myyntiluvan Zenalpha-rauhoitteelle

Vatinoksaanin hyödyntäminen on perustutkimuksesta lähtenyt innovaatio. Zenalpha-yhteistyö on poikinut toistasataa tieteellistä artikkelia ja kymmenkunta väitöskirjaa. Tämänkaltaiseen merkittävään innovaatioon päätyneet yhteistyöhankkeet ovat toistaiseksi vielä harvinaisia.

”Pitkäjänteisellä työllä ja kumppanuuksilla tavoittelemme myös toki näiden tarinoiden yleistymistä”, Peltoniemi sanoo.

Kumppanuussopimus yliopiston kanssa avaa uusia ovia

Toimiva kumppanuus rakentuu yhteisymmärrykselle, jossa organisaatiot ymmärtävät toistensa lähtökohdat. Sen ytimessä on avoin ja rehellinen keskustelu.

”Yliopiston ja Vetcaren pitkä yhteistyö on ollut omiaan rakentamaan jaettua ymmärrystä”, Peltoniemi sanoo.

Yliopiston kansainväliset verkostot hyödyttävät myös Vetcarea, ja tiivistyvä yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia innovaatioiden kehittämisessä ja markkinoimisessa. Yhteisiä kiinnostuksen kohteita löytyy muun muassa One Health -teemojen parista.

“Nyt allekirjoitettu kumppanuussopimus tarkoittaa meille entistä aktiivisempaa ja systemaattisempaa yhteistyötä ja sitä, että olemme sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin. Tieteellisen tutkimuksen jatkojalostaminen on luonnollisesti yksi tärkeä tavoite: haluamme yhdistää akateemisen maailman ja liiketoiminnan siten, että ne parhaiten tukevat toinen toisiaan”, Kuussaari sanoo.

Yhteistyö on Vetcarelle merkittävä osa yrityksen toimintaa.

“Tulevan kumppanuussopimuksen puitteissa 80–90 prosenttia tutkimustyöstämme rakentuu tämän ohjelman varaan. Tieteen ja ylipäätään akateemisen maailman rooli lääkekehityksessä on ratkaiseva. Samalla meille on selvää, että akateeminen vapaus ja autonomia ovat tutkimustyön ytimessä”, Myllys sanoo.

Monitieteellisyys on valttikortti

Helsingin yliopiston tiedekunnista eläinlääketieteellinen tiedekunta on monitieteisyyden kärjessä. Yhteistyötä tehdään tiiviisti muun muassa farmasian ja lääketieteellisen tiedekunnan kanssa.

“Yli puolet tutkijoidemme julkaistuista julkaistaan yhteistyössä muiden tiedekuntien kanssa. Myös kolmasosa professuureistamme on muiden yksiköiden kanssa jaettuja”, Peltoniemi kertoo.

Monitieteellisissä tutkimuksissa ja hankkeissa eri alojen asiantuntijat tuovat mukanaan erilaisia näkökulmia ja osaamista, mikä rikastuttaa tutkimusta ja synnyttää luovia ratkaisuja ja innovaatioita.

“Me näemme monitieteisen lähestymistavan tärkeänä kumppanuuteen lisäarvoa tuottavana tekijänä”, Myllys sanoo.