Vetcare ja Dechra tiedote Zenalpha rauhotteesta
2. kesäkuuta 2022

Vetcare ja Dechra tiedottavat: Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA on myöntänyt myyntiluvan Zenalpha-rauhoitteelle

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA on hyväksynyt Vetcaren Zenalpha® medetomidiini- ja vatinoksaanihydrokloridi-injektion käytettäväksi koirien rauhoitus- ja kipulääkkeenä kliinisten tutkimusten ja pienten kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä.

Zenalphan on kehittänyt suomalainen Vetcare Oy ja sen yksinoikeudellisena lisenssikumppanina ja myyntiluvan haltijana Yhdysvaltain markkinoilla toimii Dechra. Zenalpha on saanut jo aiemmin keskitetyn myyntiluvan Euroopan lääkevirastolta joulukuussa 2021. EU:ssa myyntiluvan haltijana toimii Vetcare.

Zenalphan myynti alkaa tänä vuonna Dechran toimesta Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Isossa-Britanniassa. Vetcare vastaa tuotteen myynnistä ja markkinoinnista Suomessa ja kumppaniyritysten kautta Baltiassa ja Japanissa.

Zenalpha on innovatiivinen yhdistelmä medetomidiinia (alfa2-adrenoseptoriagonisti) ja vatinoksaania (uusi alfa2-adrenoseptorin antagonisti). Vatinoksaani säilyttää sentraalisesti medetomidiinin keskeiset rauhoittavat ja kipua alentavat vaikutukset, samalla kun se vaimentaa lääkkeen perifeerisiä kardiovaskulaarisia vaikutuksia. Zenalpha on ensimmäinen rauhoittava aine, jolla on tämä ainutlaatuinen aktiivisten farmaseuttisten ainesosien ja vaikutusten yhdistelmä.

“Zenalpha on Vetcaren tuotekehityksen merkkipaalu kohti kansainvälisiä markkinoita. Olemme iloisia yhteistyöstämme Dechran kanssa, tarjotessamme Zenalphaa eläinlääkäreille valituilla kohdemarkkinoilla. Olemme innoissamme voidessamme olla osa uutta aikakautta koirien rauhoituksessa ja eläinten hyvinvoinnin edistämisessä”, Vetcaren toimitusjohtaja Olli Kuusaari kommentoi.

“Zenalpha on loistava lisä Dechran anestesian ja kivunlievityksen tuotekategoriaamme ja vahvistaa hyvin markkina-asemaamme tällä alueella. Olemme iloisia vuosien mittaisesta yhteistyöstämme Vetcaren kanssa, heidän hakiessa Zenalphalle myyntilupaa avainmarkkinoilla. Odotamme innolla, että pääsemme markkinoimaan tuotetta kokeneiden kaupallisten ja teknisten tiimiemme kautta. Zenalpha tarjoaa eläinlääkäreille uuden, turvallisemman ja tehokkaan lääkkeen koirien rauhoittamiseen”, Dechran toimitusjohtaja Ian Page jatkaa.

Lisätietoa Zenalpha®:sta (medetomidiinin ja vatinoksaanihydrokloridien injektio)

Zenalpha on uusi lihakseen pistettävä injektio koiran sedaatioon ja kivunlievitykseen. Se on suunniteltu erityisesti eläinlääkäreiden käyttöön ja koostuu medetomidiinin ja vatinoksaanin tasapainoisesta yhdistelmästä. Medetomidiini on tehokas ja selektiivinen alfa-2-adrenergisten reseptorien agonisti, joka estää noradrenaliinin vapautumista noradrenergisistä neuroneista ja saa aikaan sedaation sekä analgesian.

Vatinoksaani on perifeerisesti selektiivinen alfa-2-adrenergisten reseptorien antagonisti, jonka kyky kulkeutua keskushermostoon on heikko. Vatinoksaanin vaikutukset rajoittuvat perifeerisiin elinjärjestelmiin, joten se estää tai lievittää deksmedetomidiinin kardiovaskulaarisia ja muita vaikutuksia keskushermoston ulkopuolella, kun sitä annetaan samanaikaisesti alfa-2-adrenergisten reseptorien agonistin kanssa. Deksmedetomidiinin sentraaliset vaikutukset pysyvät muuttumattomina, vaikka vatinoksaani lyhentää deksmedetomidiinin aikaansaaman sedaation ja analgesian kestoa pääasiassa tehostamalla kardiovaskulaarista toimintaa ja lisäämällä siten deksmedetomidiinin puhdistumaa. Vatinoksaani edistää insuliinin vapautumista, mikä ehkäisee medetomidiinin hyperglykeemisiä vaikutuksia.

Kenttätutkimuksessa Zenalphalla hoidetuilla koirilla oli lyhyempi sedaation alkamisaika, lyhyempi sedaation kesto (nopeampi palautuminen) ja vähemmän sydän-, verisuoni- ja hengitysongelmia ja muita haittavaikutuksia verrattuna vertailuryhmän koiriin, jotka saivat pelkkää deksmedetomidiinia.

Lisätietoa Vetcare Oy:stä

Lisätietoa Dechrasta

Dechra on maailmanlaajuinen eläinlääkkeisiin ja niiden oheistuotteisiin erikoistunut yhtiö. Yhtiön asiantuntemus on yksinomaan eläinlääkäreille tarkoitettujen korkealaatuisten tuotteiden kehittämisessä, valmistuksessa, myynnissä ja markkinoinnissa maailmanlaajuisesti. Dechran liiketoiminta on uniikkia, sillä suurinta osaa sen tuotteista käytetään sellaisten sairauksien hoitoon, joihin ei ole muuta tehokasta ratkaisua tai joilla on kliininen tai annosteluetu kilpailijoiden tuotteisiin verrattuna.

Lisätietoja on osoitteessa www.dechra.com.