Koiran ilotulitepelko
1. joulukuuta 2023

Koiran ilotulitepelko

Ääniarka koira saattaa pelätä ukkosen jyrinää, ilotulitteiden räiskettä, aseiden pauketta tai muita voimakkaita ääniä yli kaiken. Pelätessään se käyttäytyy levottomasti, hakeutuu piiloon, panikoi ja saattaa tehdä tarpeitaan sisälle. Koiraa ei tule nuhdella sen käyttäytymisestä. Rankaisu ainoastaan lisää jo ennestään epävarman koiran epävarmuutta. Systemaattisella koulutuksella useimmat ääniarat koirat saavat tuntuvaa helpotusta ilotuliteongelmaansa. Terapiaa voidaan tukea Zylkene täydennysrehuvalmisteella.

Mistä koiran ääniarkuus johtuu?

Koirien ääniherkkyyteen vaikuttaa niiden perimä ja luonne sekä voimakkaisiin ääniin liittyvät aiemmat negatiiviset kokemukset. Lisäksi suomalaisessa tutkimuksessa tutkijat (Tiira K & Lohi H, 2015) havaitsivat vähäisen liikunnan määrän altistavan koiraa ääniarkuudelle ja eroahdistukselle. Joillekin koiraroduille ja yksilöille ääniarkuus kehittyy siis muita herkemmin. Koiran ääniarkuus liittyy usein ukkosen ja ilotulitteiden ääniin.

Koiranpennun sosiaalistumisen aikakaudella (viikot 8–14) pentu oppii kaikkein tehokkaimmin hyväksymään normaalit arkeen kuuluvat äänet ja tapahtumat. Tämän ajanjakson aikana pentu tulisikin saada kohdata turvallisesti lajikumppaneitaan, lapsia, autoja, polkupyöriä ja paukkeita, joita se joutuu joka tapauksessa myöhemmin kohtaamaan. Mikäli koira ei näihin tapahtumiin totu pentuna, suhtautuu se niihin myöhemmin arkaluontoisesti.

Synnynnäisesti ääniherkkä koira suhtautuu pelokkaasti kaikenlaisiin voimakkaisiin ääniin. Ääniä kohtaan liittyvät pelot pahenevat iän myötä, jos ongelmaa ei hoideta. Ukkosta pelkäävä koira saattaa myöhemmin alkaa pelätä aseiden laukauksia tai ilotulitteiden ääniä. Yleistyessään äänipelko voi laajeta koskemaan myös liikenteen ääniä, sateen ropinaa tai ovien paukahduksia.

Miten ääniarkuus ilmenee?

Äänipelkoon liittyvä stressireaktion seurauksena koira voi reagoida ääneen aktiivisesti pakenemalla tai passiivisesti jähmettymällä paikoilleen. Ukkosen jyrähdykseen useimmat koirat reagoivat jähmettymällä jyrinän aikana. Passiivisesti reagoivan koiran hätää omistaja ei välttämättä pidä vakavana, jolloin ongelmaan ei yleensä tule haettu ajoissa apua.

Ääniarkuudelle tyypillistä on koiran läähätys, ääntely, levottomuus ja piiloutuminen huonekalujen alle tai komeroon. Tavallisimpia äänipelkojen aiheuttajia ovat ukkosen jyrinä ja ilotulitteiden tai aseiden paukahdukset, mutta myös lentokoneiden ja ohi ajavien junien tai autojen äänet voivat johtaa äänipelon kehittymiseen. Harvinaisempia äänipelkojen aiheuttajia ovat kuumailmapallojen suhinat ja kaupunkialueilla roskalaatikoiden tyhjennyksen aiheuttama kolina.

Tärkeää äänipelkoa arvioitaessa on huomata, että koiran pelkoreaktio ei aina liity pelkästään ääneen vaan pelkoon liittyy myös aistimukset ilmanpaineenmuutoksesta (ukkonen), välähdykset (ukkonen ja ilotulitteet) ja hajut (ilotulitteet, aseen laukaisu).

Miten koiran äänipelkoa hoidetaan?

Koiran äänipelkoon voidaan vaikuttaa opettamalla koira sietämään tiettyjä ääniä vähän kerrallaan. Tähän on kaksi eri tapaa. Totuttamisessa koira altistetaan sitä pelottaville äänille toistuvasti, mutta vain niin vaimeasti, että ääni ei aiheuta pelkoreaktiota koirassa. Äänen voimakkuutta kasvatetaan vähitellen koiran edistymisen mukaan ja lopulta koira ”kyllästyy” reagoimaan ääniin.

Vastaehdollistaminen on toinen tapa, jossa vaimeaan ääneen yhdistetään esim., makupala tai leikkituokio. Toistojen myytä makupalan aiheuttama mielihyvä yhdistyy (vastaehdollistuminen) vaimeaan ääneen. Toistoja molemmissa tekniikoissa tarvitaan runsaasti, jotta äänipelko vähitellen vaimenisi ja koira oppii kestämään yhä voimakkaimmin soitettuja ääniä. Joidenkin koirien äänipelko on niin voimakasta, että sen poiskitkeminen voi olla erittäin haastavaa. Näissä vaikeimmissa tapauksissa eläinlääkäri usein suosittelee lääkityksen lisäämistä terapiaan. Lisäksi koulutusta kannattaa tukea joka tapauksessa esim., Zylkene valmisteen käytöllä.

Zylkene ravintolisä tukemaan äänipelon vastaehdollistamista

Zylkene valmiste sisältää kaseiinista eristettyä alfa-kasotsepiinia ja ilotulitepelossa käytä sitä koirallesi harjoitusjakson ajan 1-2 kk ja aloita sen käyttö uudelleen 5 päivää ennen oletettua altistumista pelottaville äänille.

Zylkéne® on myynnissä apteekeissa, eläinlääkäriasemilla ja verkkokaupoissa.

Koiran ilotulituspelon vastaehdollistaminen

Vastaehdollistamisessa koulutat vaiheittain koirasi pitämään ilotulitteiden paukkeista. Koulutusvälineiksi tarvitset äänentoistolaitteen (mieluiten kaiutinjärjestelmä, jolloin ääni kuuluu kokonaisvaltaisemmin asunnossa) ja herkullisimmat makupalat, mitä koirasi himoitsee. Mikäli koirasi ei ole perso ruoalle, korvaa makupalat harjoitteluohjelmassa leikki- tai riehumistuokiolla. Älä ruoki koiraasi ennen harjoittelutuokiota, pieni nälkä vain kasvattaa makupalojen arvoa. Makupalojen ei tule olla turhan suurikokoisia. Parhaiten toimivat mahdollisimman pienet täyttä lihaa olevat makupalat, kuten NousNous pienet lihakuutiot.

Muista myös aloittaa Zylkene-valmisteen käyttö jo paria päivää ennen harjoituksien aloittamista.

Vaihe I: Soita ilotulitteiden ääniä (lataa netistä) erittäin vaimealla äänenvoimakkuudella. Heti kun havaitset koirasi kuulevan äänen, palkitse se makupalalla ja sammuta ääni. Toista tätä erittäin monta kertaa. Mikäli koirasi ahdistuu äänestä, olet käyttänyt liian suurta äänenvoimakkuutta. Tavoitteenasi on saada koirasi ymmärtämään, että ilotulitteen pamaukset ovat turvallisia ja ne itse asiassa tarkoittavatkin makupalan saantia.

Vaihe II: Kun koirasi on keksinyt leikin juonen, että herkulliset makupalat ilmestyvät vain vaimeiden paukahduksien myötä, voit alkaa varovasti nostamaan äänenvoimakkuutta. Muutamien viikkojen aikana sinun tulisi pystyä käyttämään jo voimakastakin äänenvoimakkuutta ilman, että koirasi reagoi ääniin muuten kuin häntää heiluttaen makupaloja kaivaten. Voit myös katsella YouTube videoita ilotulitteista hämärässä tai lähes pimeässä valaistuksessa television kautta, jolloin tunnelma on vieläkin lähempänä todellista kaikkine välähdyksineen. Mikäli tämä onnistuu teiltä, niin siirry viimeisen vaiheen harjoituksiin.

Vaihe III: Tässä harjoituksessa tarvitset avustajan (yli 18 vuotias perheenjäsen tai muu koiran tuntema henkilö), joka merkistäsi pamauttelee papatteja (suojalasit päässä) rauhallisella asuinalueiden ulkopuolisella alueella. Papatit ovat pienikokoisia 2 cm mittaisia paukkuja, joita myydään esimerkiksi pilailutarvikeliikkeissä mattoina. Papattien myynnissä ja käytössä saattaa olla rajoituksia kaupungeittain, joten selvitä niiden käyttöön liittyvät rajoitukset ja muista noudattaa valmistajan ohjeita papattien käytöstä.

Lähestyessäsi avustajaasi hänen tulee räjäyttää papatin tai osan papattimattoa aluksi sinun ollessa noin 100 metrin päässä ja sinä keskityt palkitsemaan koiraasi sen rauhallisesta käyttäytymisestä. Toistakaa harjoitus useasti avustajaa lähestyen. Avustajan läheisyyteen päästyänne koirasi tunnistaa papattien poksauttelijan ja tämä iloinen tapahtuma yhdistyy nyt myös räjähteisiin. Tämän harjoituksen etuna on, että se tapahtuu ulkona, jossa aidot ilotulitteet räjähtelevät vuoden vaihteessa. Vaikka papattien räjähtely ei täysin vastaa oikeaa ilotulituksen tunnelmaa ja äänimaailmaa, liittyy tähän pamauksen valo- ja hajuefekti, jotka ovat koiralle tärkeitä oppia.

Kun olet onnistuneesti kyennyt kouluttamaan koirasi eroon äänipelosta, ylläpidä taitoa säännöllisillä harjoitushetkillä esimerkiksi kerran kuussa katselemalla ilotulitusvideoita kotona.

UUSIVUOSI: Aloita Zylkenen antaminen koiralle 5 päivää ennen vuoden vaihdetta. Aloita myös aiempien harjoitusten kertaaminen kotona, jotta opittu taito palautuisi mieleen ennen uudenvuoden räiskeitä. Vaikka koirasi olisi oppinut eroon peloistaan, älä altista sitä turhaan äänille menemällä sen kanssa ulos paukkeeseen. Kun ilotulitteiden pauke ulkona alkaa, niin palkitse koiraasi aluksi kustakin paukahduksesta. Mikäli kaikki sujuu hyvin, voit siirtyä palkitsemaan sitä vain satunnaisesti.

Mikäli törmäätte ongelmiin harjoituksissa, ettekä pääse etenemään suunnitellusti, olethan yhteydessä koirien käytösongelmiin perehtyneeseen eläinlääkäriin tai ongelmakoirakouluttajaan.

Voiko äänipelkoa hoitaa lääkkeillä?

Ehdottomasti, jos äänipelko on vakava. Koiran äänipelkoon rekisteröidyt lääkkeet ehkäisevät pelon pahenemista, vaikka koira ei niillä täysin rauhoittuisikaan. Ehdottomasti kiellettyä on antaa koiralle ihmisille tarkoitettuja mielialalääkkeitä, koska koiran elimistö käsittelee lääkeaineita eri tavoin ja osa ihmisten mielialalääkkeistä saattaa olla vaaraksi koiralle. Lääkkeiden käyttö yksinään äänipelon hoitoon ei kuitenkaan koskaan riitä parantamaan itse pelkoa.

Kannattaa siis ottaa ajoissa yhteyttä eläinlääkäriin sopivan lääkkeen ja annostuksen löytämiseksi. Uudenvuodenaattona on kuitenkin myöhäistä tavoitella eläinlääkäriä. Parhaimpaan tulokseen päästään, kun mielialalääkkeiden käyttö yhdistetään ääniterapian osaksi ja lääkkeiden käyttö lopetetaan asteittain uuden vuoden jälkeen.

Mikäli et ole ehtinyt totuttaa koiraasi ilotulitteisiin

  • Valmistele koirallesi kodissasi rauhallinen piilopaikka tila, jonne se pääsee vetäytymään.

  • Koiraa ei ole tarpeen lohdutella, pysy itse rauhallisena ja osoita koirallesi, että ei ole mitään hätää.

  • Älä rankaise koiraa!

  • Älä jätä koiraa yksin kotiin vuodenvaihteen ilotulituksen aikana

  • Aloita Zylkene valmisteen päivittäinen käyttö koiralle 5 päivää ennen vuodenvaihdetta, se tuo helpotusta monelle koiralle.

  • Jos mahdollista, niin vietä vuodenvaihde maaseudulla koiran kanssa.

Eniten koirasi hyötyy vastaehdollistamisharjoituksesta. Aloita terapia viimeistään 4-6 viikkoa ennen uuden vuoden vaihtumista.

Eläinlääkäri Petri Bäcklund

Tutustu koko sarjaan

Zylkene < 10 kg

Zylkène 225 mg (Alfa-kasotsepiini)

Zylkene 10-30 kg

Zylkène 450 mg (Alfa-kasotsepiini)

Zylkene 15-60 kg

Zylkène Equine 1000 mg (Alfa-kasotsepiini)

Zylkène Equine 1000 mg