Vetcaren lahjoitus Helsingin yliopistolle eläinlääkärien erikoistumiskoulutukseen
5. kesäkuuta 2023

Vetcare Oy:n lahjoitus Helsingin yliopiston eläinlääketieteelliselle tiedekunnalle eläinlääkärien erikoistumiskoulutukseen

Alkuperäinen tiedote julkaistu Helsingin Yliopiston sivuilla. Kirjoittaja Kati Kelola.

Ilman tiivistä yhteistyötä tiedemaailman kanssa on hyvin vaikea muuttaa maailmaa, toteaa Vetcare Oy:n toimitusjohtaja Olli Kuussaari kommentoidessaan eläinlääketieteelliselle tiedekunnalle tehtyä lahjoitusta.

Vetcare Oy on lahjoittanut 160 000 euroa Helsingin yliopiston eläinlääketieteelliselle tiedekunnalle. Tämän lahjoituksen avulla toteutetaan eläinlääkärin nelivuotinen erikoistumisresidenssi kliinisen lisääntymistieteen alalla. "Tämä lahjoitus on looginen jatkumo pitkäaikaiselle yhteistyöllemme eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa, erityisesti lisääntymistieteiden alalla", sanoo Vetcare Oy:n toimitusjohtaja Olli Kuussaari.

"Helsingin yliopisto on meille luonnollinen kumppani, joka tarjoaa laaja-alaista tutkimustietoa ja näkemystä kehityshankkeisiimme sekä mahdollistaa ajatusten vaihtoa."

Vetcaren lahjoitus HY:lle, mukana olivat Vetcaren ja Helsingin yliopiston edustajia
Olli Peltoniemi, Tarja Sironen, Kaarle Hämeri, Vesa Myllys, Olli Kuussaari ja Veli-Matti Riipinen.

Vetcaren lahjoituksen ansiosta saadaan koulutettua uusi asiantuntija eläinlääketieteelliselle tiedekunnalle Suomessa.


"Vetcare on meille avainkumppani. Teemme yhteistyötä monella kliinisen eläintieteen osa-alueella. Tämä lahjoitus on yksi näkyvä ja hyvä osa tätä yhteistyötä", sanoo eläinlääketieteellisen tiedekunnan dekaani Olli Peltoniemi.

Erikoistumisresidenssin erityisenä mielenkiinnon kohteena on koirien lisääntyminen, erityisesti isoja eettisiä ja eläinten hyvinvointiin liittyviä maailmanlaajuisia aiheita, kuten narttukoirien sterilisaatio.

"Olemme kehittäneet yhteistyössä Vetcaren kanssa vaihtoehtoisia menetelmiä kirurgiselle sterilisaatiolle, kuten hormonituotantoon liittyviä menetelmiä, joita käytetään myös ihmisillä", selventää Peltoniemi.

Residenssikoulutus on osa kansainvälistä, eurooppalaista erikoistumiskoulutusta. Saadun lahjoituksen vaikutukset ulottuvat kansainvälisiin verkostoihin ja uusien asiantuntijoiden koulutukseen.

"Kutsumme erikoistuneita eläinlääkäreitämme diplomaateiksi. He panevat tulevaisuudessa hyvän kiertämään ja kouluttavat lisää erikoistuneita eläinlääkäreitä", kuvailee Peltoniemi.

Tieteelle lahjoittaminen on älykäs tapa yhdistää voimavarat

Olli Kuussaari näkee tieteelle lahjoittamisen liike-elämän ja yliopiston yhteistyön mahdollisuutena auttaa toisiaan. "Suomi on pieni maa, ja meillä on täällä paljon erikoisosaamista, joten on järkevää liittoutua", hän painottaa.

Vetcare Oy:lle tiivis yhteistyö tiedemaailman kanssa on erittäin tärkeää. "Ilman sitä on hyvin vaikea muuttaa maailmaa", Kuussaari korostaa. "Tämä kumppanuus on meille myös innostava. Pysymme tieteen pulssilla.”