Nauta banneri
5. joulukuuta 2023

Antibioottien liikakäyttö kuriin suomalaisella tuotekehitystoiminnalla

Kun kolme suomalaista eläinlääkäriä perustivat Vetcaren vuonna 1992, he kirjasivat yhtiön merkittäväksi tavoitteeksi eläinten antibioottien käytön vähentämisen. Nyt 30 vuotta myöhemmin tavoite on yhä ajankohtainen, mutta paljon edistystä on tapahtunut systemaattisen työn tuloksena. Olemme halunneet vastata haasteeseen panostamalla sekä tuotekehitykseen että alan tutkimukseen. 

Suomessa tuotantoeläimillä käytetään antibiootteja merkittävästi vähemmän kuin muissa maissa, jopa EU-tasolla. Suomessa on vuosikymmenten ajan parannettu eläintenpidon olosuhteita määrätietoisemmin kuin useimmissa muissa maissa. Siksi meillä Suomessa ei tarvitse ylläpitää eläinten terveyttä ennaltaehkäisevästi antibiooteilla. Antibioottien käytön vähentämiseksi tekemämme työ on keskittynyt tuotantoeläimiin, koska niillä käytetään suurempia kilomääriä antibiootteja kuin seuraeläimillä.

Lemmikkieläinten antibioottien käytöstä on tähän asti ollut niukasti tarjolla tutkittua tietoa. On kuitenkin havaittu, että bakteerit ja vastustuskyky siirtyvät lemmikin ja omistajan välillä. On siis yhä tärkeämpää kiinnittää huomiota myös lemmikkieläinten antibioottien käyttöön.  
Suurin uhka on, että yhä lisääntyvissä määrin esiintyy bakteereita, joihin mikään antibiootti ei tepsi. Ne eivät ehkä aiheuta terveelle suurta vahinkoa, mutta heikomman vastustuskyvyn omaavalle ihmiselle tai eläimelle antibioottiresistentit bakteerit voivat olla hyvinkin vaarallisia. 

Tuotekehitys on avainasemassa antibioottien käytön vähentämisessä

Jo yrityksen perustamisesta lähtien olemme olleet mukana tutkimuksissa, joissa on selvitetty, kuinka lehmien utaretulehduksen hoidossa käytettävien antibioottien määrää voitaisiin vähentää. Ratkaisuna syntyi antibioottivalmiste, joka on mahdollisimman kapeakirjoinen, mutta tehoaa nimenomaan penisilliinille herkkiin utaretulehduksen aiheuttajiin. Täsmähoito on aina tehokkaampaa kuin laajakirjoinen hoito, mutta Suomessa ei ollut siihen sopivia vaihtoehtoja. 

Kehittämämme kapeakirjoinen antibioottivalmiste sai myyntiluvan vuonna 2002 Suomessa ja vuonna 2007 saimme myyntiluvan useisiin EU-maihin. Tämä oli ilahduttava merkki siitä, että antibioottien runsaaseen käyttöön oli viimein alettu kiinnittää enemmän huomiota myös muualla.

Vetcare on panostanut myös uusien, täysin antibiootittomien vaihtoehtojen kehittämiseen. Vetcaren kehittämä Canius Plus® on innovatiivinen tuote, jonka sisältämät maitohappobakteerit on eristetty terveiden suomalaisten koirien suolistosta. 

Alan toimintaa ja tutkimusta kehitetään aktiivisesti

Vetcare tukee rahallisesti myös muuta eläinten hyvinvointiin tähtäävää tutkimusta kuin lääketutkimusta. Näistä on esimerkkinä Helsingin yliopiston tutkimus, jossa kehitettiin emakoiden vapaaporsitusta. Eläinten hyvinvoinnissa olosuhteet ovat tärkeä tekijä. Hyvissä olosuhteissa kasvavat eläimet ovat terveitä ja tarvitsevat huomattavasti vähemmän antibiootteja kuin huonommissa olosuhteissa pidettävät eläimet.

Olemme mukana myös Helsingin yliopiston kansainvälisessä One Health-hankkeessa, jossa tutkitaan laajasti ihmisen ja eläimen terveyteen vaikuttavia yhteisiä tekijöitä.

Sekä lemmikkien että tuotantoeläinten kohdalla olisi ensiarvoisen tärkeää tehdä aina tarkka diagnoosi ja hoitaa ongelmia mahdollisimman kohdennetusti. Hoitoon tulisi käyttää vain oikeaa antibioottia ja harkita tarkkaan, tarvitseeko sitä edes käyttää – vai pärjätäänkö antibiootittomalla vaihtoehdolla. 

Meistä

Vetcare eläinten hyvinvointi syntyy ihmisten teoilla

Mitä teemme

Vetcare vientitoiminnot ja kansainvälinen myynti

Vienti

Vetcare tuotekehitys ja innovaatiot

Tuotekehitys

Vetcare laatu ja rekisteröinti laatutiimi

Laatu ja rekisteröinti

Ura vetcarella - asetamme eläinten hyvinvoinnin aina etusijalle

Ura Vetcarella

Vetcare konserniin kuuluu Prevett-itsenäinen tukkukauppa

Prevett