Vastuullinen Vetcare ja työ antibioottiresistenssiä vastaan
24. tammikuuta 2024

Vastuullinen Vetcare - työ antibioottiresistenssiä vastaan

World Health Organization WHO on nimennyt antibioottiresistenssin yhdeksi ihmiskunnan merkittävimmäksi terveysuhaksi. Vuosittain antibioottiresistenttien bakteerien aiheuttamiin komplikaatioihin ja sairauksiin kuolee laskentatavasta riippuen noin 1,3–5 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti. Erityisen haastavia ovat moniresistentit bakteerikannat, jotka ovat vastustuskykyisiä useille eri antibiooteille.

Mitä antibioottiresistenssi tarkoittaa ja mitä sen eteen voi tehdä?

Ihmiset ja eläimet jakavat samaa bakteerikantaa. Antibioottien liika- ja väärinkäyttö edesauttavatantibioottiresistenttien kantojen syntymistä ja vaikeuttavat siten tiettyjen sairauksien hoitamista.Resistentit mikrobit voivat siirtyä eläimistä ihmisiin, ja päinvastoin, mikä tekee tilanteesta erityisen hankalan.

Vetcare tekee aktiivista tutkimus- ja tuotekehitystyötä resistenssin torjumiseksi. Globaalisti suurimpia antibioottien käyttökohteita ovat tuotantoeläinten lääkintä- ja hoitotoimenpiteet, ja esimerkiksi Etelä-Euroopassa antibiootteja käytetään tuotantoeläintiloilla myös ennaltaehkäisevässä hoidossa. Vetcarella on ollut merkittävä rooli suomalaisen eläintuotannon antibioottien käytön vähentämisessä.

Kehitimme ensimmäisen kapeakirjoisen, nautojen utaretulehdukseen suunnatun antibioottivalmisteen jo vuonna 2001, ja lääke on sittemmin noussut osassa Pohjoismaita markkinajohtajaksi, vähentäen merkittävästi turhien monilääkeyhdistelmien käyttöä utaretulehduksien hoidossa. Koulutamme vuosittain lukuisia eläintilallisia ja eläinlääkäreitä tulehdusten paremmasta diagnostiikasta, ehkäisemisestä ja kohdennetummasta lääkinnästä, jotta turhia antibioottikuureja voitaisiin välttää.

Automaattisesti määrätyn, monia vaikuttavia aineita sisältävän antibiootin sijaan
kannustamme ensisijaisesti tutkimaan taudinaiheuttajaa ja määräämään sitten kyseiselle bakteerille kohdennettua hoitoa. Lisäksi tutkimme ja ohjeistamme eläintilojen puhtauden vaikutuksista tautien ennaltaehkäisyyn.

Lue myös: Antibioottien liikakäyttö kuriin suomalaisella lääkekehitystoiminnalla

Puhtaus, diagnostiikka, täsmähoito

Pitkäjänteisen työn ansiosta Suomi on edelläkävijä PCR-analyysiin perustuvassa nopeassa ja täsmällisessä utaretulehdusdiagnostiikassa ja niiden ansiosta antibioottikuurien pituudet ovat lyhentyneet ja käyttökilomäärät vähentyneet vuosi vuodelta.

Fimean tutkimuksen mukaan Suomessa antibioottien käyttö tuotantoeläimillä on laskenut tasaisesti viimeisten vuosikymmenten aikana ja on selvästi pienempi esimerkiksi Etelä-Euroopan maihin verrattuna. Vuonna 2021 Suomessa käytettiin 17 milligrammaa vaikuttavaa ainetta populaatiokorjausyksikköä kohti, kun Kyproksella vastaava luku oli 296,5 mg/PCU. Vielä Suomeakin vähemmän antibiootteja käytettiin Fimean tilastojen mukaan Norjassa, Ruotsissa ja Islannissa.

Puhtaus, diagnostiikka, täsmähoito -suosituksen rinnalla pyrimme omalta osaltamme varmistamaan, että käytetyt antibiootit ovat hoitosuositusten mukaisia ja olemme rajanneet tuotevalikoimastamme pois esimerkiksi kolmannen sukupolven kefalosporiinit ja pitkävaikutteiset antibioottipistokset. Kaikilla näillä toimenpiteillämme varmistamme, että kun antibiootteja todella tarvitaan, ne toimivat tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.

Konkreettisia toimenpiteitämme antibioottiresistenssin ehkäisemiseksi:

  • Kapeakirjoisen Carepen-utaretulehduslääkkeen kehitys

  • Laajakirjoisten antibioottien myynnin rajaaminen tai vähentäminen

  • Eläintilallisten ja eläinlääkäreiden kouluttaminen antibioottiresistenssiä ehkäisevästä diagnostiikasta ja lääkityksestä

  • PCR:ään perustuvan utaretulehdusdiagnostiikan Suomeen tulemisen tukeminen

  • Tutkimustyö antibioottien käytöstä mm. porsaiden hengitystieinfektioiden hoidossa

  • Luennot sekä mukana olo tutkimuksissa, joissa selvitetään eläintilojen puhtauden vaikutuksista eläinten hyvinvointiin, sairastavuuteen ja lääkitsemiseen.

  • Vastuullinen tuotevalikoima: otamme valikoimaamme vain kotimaisten mikrobisuositusten mukaisia mikrobilääkkeitä, olemme rajanneet laajakirjoisten antibioottien valikoimaamme ja lisänneet eläinten koulutusta ja hyvinvointia tukevien tuotteiden määrää.